AB COSME Programı "Büyüme Amaçlı Özkaynak Desteği (Equity Facility for Growth - EFG)" ve "Kredi Garanti Desteği (Loan Guarantee Facility-LGF)" Proje Teklif Çağrıları
27 Ekim 2017

KOSGEB Başkanlığınca ulusal koordinasyonu yapılan, AB tarafından 2014-2020 yıllarını kapsayacak şekilde KOBİ’ler ve girişimcilere dönük uygulamaya konulan COSME (İşletmelerin ve KOBİ' lerin Rekabet Edebilirliği) Programı kapsamında, AB Komisyonunca 30 Eylül 2020 tarihine kadar açık kalacak olan AB COSME Programı, Kredi Garanti Desteği (Loan Guarantee Facility - LGF) ve Büyüme Amaçlı Özkaynak Desteği (Equity Facility for Growth – EFG) Proje Teklif Çağrıları yayımlanmıştır. Çağrılara dair bilgiler aşağıdaki linktedir.

Ayrıntılı bilgi: http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/5645/ab-cosme-programi-buyume-amacli-ozkaynak-destegi-equity-facility-for-growth-efg-ve-kredi-garanti-destegi-loan-guarantee-facilitylgf-proje-teklif-cagrilari