AB Girişimcilik Programı 1. Proje Teklif Çağrısı
02 Eylül 2019

AB FRiT1 “Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler ve Türk Vatandaşları için İşletmelerin ve Girişimciliğin Geliştirilmesi Projesi“ kapsamında Girişimcilik Programı Proje Teklif Çağrısının İlanı

Proje Teklif Çağrısının Adı: Girişimcilik Programı 1. Proje Teklif Çağrısı

Amacı: “Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler ve Türk Vatandaşları için İşletmelerin ve Girişimciliğin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında Gaziantep İlinde Geçici Koruma Sağlanan Suriyeli (GKSS) girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek, iyi iş modellerinin oluşturulmasını sağlamak, başarılı işletmelerin kurulmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamak, girişimcilik potansiyelini geliştirerek sosyoekonomik entegrasyona ve ülke ekonomisine katkı sağlamaktır.

Diğer Başvuru Koşulları:

Girişimcilik Eğitimi Başvuru Koşulu:

• Kendi işini kurmak isteyen Geçici Koruma Kimlik Belgesine sahip GKSS girişimci adayları Girişimcilik Eğitimine başvurabilecektir.

Destek Programı Başvuru ve Yararlanma Koşulları:

• Girişimcilik Programına, bu program kapsamında düzenlenen Girişimcilik Eğitimini Tamamlayan Katılımcı Listesinde yer alan ve Girişimcilik Programı Desteklenecek Faaliyet Konuları Listesindeki konularda Gaziantep ilinde işletmesini kuracak GKSS girişimci adayları başvurabilir.
• Girişimcinin, programa başvuru yaptığı tarihten 1 (bir) yıl öncesine kadar güncel NACE-Ekonomik Faaliyet Sınıflamasında yer alan 4’lü koda göre aynı faaliyet konusunda; - gerçek kişi statüsünde bir firmasının olmaması, - tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir firmada %50 ve üzeri ortaklığının bulunmaması gerekir.
• Programdan yararlanacak işletmenin Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı limited veya anonim şirketi statüsünde kurulmuş olması gereklidir.
• Girişimcinin işletmedeki kurucu ortak payı en az %50 olmalıdır. Program süresinde girişimcinin ortaklık payı %50’nin altına düşemez.
• İşletmenin programdan yararlanabilmesi için KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif olması, ayrıca KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekir.
• KOSGEB Girişimcilik Destek Programı veya Girişimciliği Geliştirme Destek Programından yararlanan girişimciler/işletmeler bu programdan yararlanamaz.
• Başvuru yapılmış olması başvuru sahibine herhangi bir hak doğurmayacaktır.
Ayrıntılı Bilgi İçin: https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/7113/ab-frit1-gecici-koruma-saglanan-suriyeliler-ve-tu...

Kaynak: KOSGEB
Yazar: Guru Akademi Araştırma Ekibi