ABİGEM NEDİR?
26 Temmuz 2018

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde ilgili Sanayi ve/veya Ticaret Odalarının ev sahipliğinde Avrupa Birliği (AB) fonları ile 2002 yılında Gaziantep, Kocaeli ve İzmir’de Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezleri (ABİGEM) kurulmuştur.

İlk üç ABİGEM’in başarısı üzerine, Mayıs 2008’de “Avrupa Birliği Türkiye İş Geliştirme Merkezleri’nin Yaygınlaştırılması Projesi” başlatılmış ve Türkiye genelinde AB fonlarıyla 12 ABİGEM daha kurulmuş olup bu merkezlerin sayısı 15’e çıkmıştır. 2008 yılında kurulan ABİGEM’ler Adana, Afyonkarahisar, Çorum, Denizli, Eskişehir, Erzurum, Kayseri, Konya, Malatya, Trabzon, Trakya ve Uşak’ta bulunmaktadırlar. Halihazırda ABİGEM Ağı için (15 ABİGEM) AB’nin sağlamış olduğu mali yardım değeri 50 Milyon Avro’nun üzerine çıkmıştır.

ABİGEM’ler TOBB öncülüğünde ilgili Ticaret ve/veya Sanayi Odalarının ortaklığında kurulmuş Anonim Şirket statüsünde faaliyet gösteren İş Merkezleridir. Profesyonel eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunarak ülkemiz ekonomisinin can damarı olan KOBİ’lerin rekabet seviyelerini ulusal ve uluslararası piyasada artırmalarına ve potansiyellerini geliştirmelerine yardımcı olan ABİGEM’ler, KOBİ’lerin iş geliştirme hizmetlerini alabilecekleri bir numaralı temas noktası olmayı amaçlamaktadır. ABİGEM’ler, finansal paketlerden uluslararasılaştırmaya, inovasyon ve Ar-Ge’den kalite yönetimine, girişimcilikten kurumsallaşmaya, iş planından sektörel projelere kadar geniş yelpazeli hizmetler sunmaktadır.

ABİGEM ağının genişlemesiyle birlikte tüm bu ağın içinde ve dışında koordinasyonu sağlama, ABİGEM’ler arasında iyi örneklerin paylaşılmasına öncülük etme, ABİGEM’lerin ulusal ve uluslararası platformlarda faaliyet göstermelerine yardımcı olma ve ABİGEM’leri kamu kurum ve kuruluşları nezdinde temsil etme amacıyla TOBB bünyesinde “Avrupa Birliği Türkiye İş Geliştirme Merkezlerinin Yaygınlaştırılması Projesi” kapsamında ABİGEM Koordinasyon Birimi (AKB) oluşturulmuştur. AKB, ABİGEM’lerin saha çalışmalarından elde ettikleri KOBİ ihtiyaç ve sorunlarını değerlendirecek, bu kapsamda KOBİ’lerin rekabet edebilirlikleri için güçlü bir lobi aracı olacaktır.

Detaylı bilgi için: http://www.abigem.org

Kategoriler

Kobi Gurusu Öner