Ankara Etnografya Müzesi
25 Eylül 2017

Arkeoloji Müzesi olarak kullanılması düşünülmüş, Resim Heykel Müzesi olmasına karar verilmiştir. Cumhuriyet dönemi önemli mimarlarından Arif Hikmet Koyunoğlu tarafından yapılmıştır.