Ankara Kalkınma Ajansı Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi
10 Ağustos 2018

Ankara Kalkınma Ajansı bölgesindeki paydaşların proje yönetim ve yürütme kapasitesini arttırarak hem Ajans mali destek, hem de ulusal ve uluslararası proje fonu sağlayan kuruluşların fon kaynaklarından azami etkinlikte yararlanması amacıyla proje hazırlama ve uygulama eğitimleri düzenlemektedir.
Ajans uzmanları tarafından verilecek olan yeni eğitim programı Ağustos ayı içinde 2 gün olarak (27-28 Ağustos 2018) Ajans binasında gerçekleştirilecektir. Proje Döngüsü Yönetimi eğitimlerinde proje hazırlama yöntemi olarak AB ve Diğer Uluslararası Fon Kaynakları’nın tercih ettiği Proje Yönetim Döngüsü (PCM) ve Mantıksal Çerçeve yaklaşımı baz alınmaktadır.
PCM mantığına uygun hazırlanan eğitim içeriğinde bir projenin fikir oluşturulma aşamasından tamamlanma aşamasına kadar olan süreçler ele alınacaktır. Bu kapsamda eğitimlerde; proje döngüsü yönetimi mantığı, sorun analizi, paydaş analizi, hedef analizi, strateji analizi, mantıksal çerçeve matrisi, faaliyet planı ve bütçe hazırlama, hibe programları başvuru formları tanıma başlıkları içerilecektir. Eğitimler yıl boyunca belirli aralıklarla düzenlenmeye devam edecektir. Eğitim Başvuru talepleri bu adresten alınacaktır. Bir eğitim programı için ortalama katılımcı sayısı 30-40 kişi olarak düşünülmektedir.
Aynı eğitim oturumuna bir kurumdan ikiden fazla katılımcı alınamayacaktır. Sistemden kaydı gerçekleşen katılımcılara, eğitim başvurusu sırasında belirtilen e-posta adresi üzerinden eğitim tarihi, saati, programı gibi bilgiler iletilecektir. Kaydı sistem üzerinden alınan katılımcılara bir davet maili gönderilecektir. Tarafımıza bildirilen mail ya da telefon numarasındaki sorunlardan veya Kurumumuzdan kaynaklanan bir nedenle ulaşılamayan katılımcılar (sistemden kaydı başarılı olarak alınmış) 27 Ağustos 2018 tarihinde eğitime katılmak üzere saat 09.15’de Ajansımız adresinde bulunmalıdır. Ağustos ayında düzenlenecek eğitime başvurmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

http://form.techankara.com/egitim-pcm/

Kaynak ve Ayrıntılı Bilgi: http://www.ankaraka.org.tr