ANKARA TİCARET ODASI
13 Mart 2019

Ankara Ticaret Odası; Ankara'da pozitif bir iş ortamı ve dinamik bir iş yaşamını teşvik edilmesi amacıyla üyelerinin mesleki faaliyetlerinin önündeki engelleri kaldıran, menfaatlerini etkili biçimde savunan ve onları başarmaya yönlendiren, destekleyen ve geliştiren bir kurumdur.

ATO Kalite Politikası

Ankara Ticaret Odası'nın, özel sektörün örgütlü kuruluşları arasındaki kalite politikası;

• Yaşamın her boyutunda toplam kalite yaklaşımı içinde, yasalar ile üstlenen görevlerin yanında; ekonomik ve sosyal değişimin yarattığı toplumsal beklenti ve ihtiyaçlara uygun olarak hizmetleri sürekli iyileştirmek, geliştirmek ve çeşitlendirmek,

• Ticaret yaşamının unsurlarını oluşturan tüm kesimlerin çıkarlarını gözeten ve dengeleyen, güvenli ve barışçı bir uzlaşı ortamının oluşumuna katkıda bulunmak,

• İş yaşamındaki yenilikçi yaklaşımları benimseyen yönetim anlayışı ve toplam kaliteye inancı güçlü çalışanlar, üyeler ve tüm paydaşlara; süratli, eksiksiz, güler yüzlü, etkin hizmet sunmak,

• Hizmetleri gerçekleştirirken ISO 9001:2008 standardına uygun Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına uymak temel politikadır.

Kaynak: https://www.atonet.org.tr/

Kategoriler

Kobi Gurusu Öner