ARAŞTIRMALAR EKSENİNDE İHRACATIN KOBİLERE FAYDALARI - II
09 Mayıs 2019

İhracat, KOBİ'lerin ve firma sahiplerinin ailelerinin kazançlarını da artırarak onların tüketime daha çok katılmalarını sağlar.

Araştırmacılar David Atkin, Amit Khandelwal ve Adam Osman (2017) geçtiğimiz günlerde KOBİ'ler üzerindeki etkilerin haritalandırılması için ihracatta ilk randomize kontrollü çalışmayı (RCT) başlattılar. Araştırmacılar, Mısır'daki rastgele belirlenmiş bir grup küçük halı üreticisini, yabancı alıcılarla eşleştirerek onlara ihracat yapma imkânı sağladılar. İhracat fırsatı, bu firmaların genel performansını, aylık karlılıklarını % 16–26 oranında arttırdı. Bu artış, krediye erişim gibi karı artırmayı amaçlayan diğer politika müdahalelerine kıyasla daha yüksektir (Banerjee, 2013).
“İhracat fırsatı, bu firmaların toplam karını ölçtüğü gibi aylık bazda % 16–26 oranında arttırdı.”

İhracat yalnızca firmanın kendisine değil bununla birlikte firma sahibinin ailesine de yarar sağlar. Bulgular, ihracat arttığında hane halkı tüketiminin de arttığını gösteriyor. Örneğin, bir ailenin aylık et yeme sayısı uluslararası ticarete girmenin bir sonucu olarak % 24 oranında artmaktadır. Bu ortamda et tüketimi, Mısırlı aileler için refah ve yaşam standartlarının basit ama bilgilendirici bir ölçüsüdür.
KOBİ'lerin daha fazla uluslararası ticaretle uğraşmalarının desteklenmesi, bu nedenle firma kârlarının yanı sıra mal sahiplerinin, işçilerin ve ailelerinin refahı ve gelirleri için önemli sonuçlar doğurabilir. Bu, KOBİ'lerin uluslararası ticaret yapmalarını kolaylaştırmanın yanı sıra bu tür faaliyetleri kısıtlayan maliyetli engelleri kaldırmak için devlet çabalarının önemli bir gerekçesini sunmaktadır.

Ticaretin etkisinin randomize kontrollü bir deneme ile ölçülmesi
İhracatın yüksek satışlar, verimlilik, ücretler ve artan inovasyon ile ilişkili olduğunu belirten araştırmalara rağmen, ihracatın KOBİ'ler için kesin etkisini tespit etmek zordur. İhracat yapmak bir yandan bunu başarabilen KOBİ’lerin daha iyi performans göstermelerine neden olurken, diğer taraftan da ihracat yapmayı seçen daha iyi firmalar arasında ayrım yapmayı zorlaştırmaktadır. Bu nedensel ilişkiyi bulmak, “üretici önyargı” olarak adlandırılan ve en üretken firmalar aynı zamanda ilk olarak ticarete başlayanlar olduğu için kontrol isteyen sağlam bir yöntem gerektirir (Melitz, 2003).

Bunun da ötesinde, firmaların ürettiği ürün türlerinde ve bu ürünlerin kalitesinde küçük değişiklikler yakalamak için gereken verileri elde etmek hala oldukça zordur. Bu aynı zamanda, araştırmacıların hangi verimlilik iyileştirmelerinin tek başına ihracattan geldiğini belirlemek için mücadele etmesi gerektiğini gösteren bir bulgudur.
Randomize Kontrollü Çalışmalar (RKÇ) nedensel ilişkileri ortaya çıkarmak ve yukarıda belirtilen problemlerin üstesinden gelmek için “altın standart” olarak kabul edilir. Bu metodolojinin ticaret literatüründe kullanımı, bazı firmaların başkalarına değil, ihracat yapmasına rastgele izin vermenin zor olmasından dolayı sınırlı kalmıştır. Atkin, Khandelwal ve Osman (2017), ihracata ilişkin ilk RKÇ'yi yürüterek bu doğal sorunu aşmışlardır.

Araştırmacılar ilk önce rastgele bir grup Mısırlı halı üreticisi seçtiler. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir sivil toplum örgütü (STK) ve dış alıcılardan ihracat fuarlarını ve direk pazarlama kanallarını kullanarak ihracat siparişlerini teminat altına almak için bir Mısırlı aracıyla iştirakte bulundular. Bu ilk ihracat adımı, siparişlerin rastgele atanması, sonrasında ise daha iyi firmaların ihracata girme eğilimindeki önyargıya odaklandı.

Bu randomizasyonla bile, ihracatın etkilerini anlamak için dikkatli bir ölçüm yapma fırsatı yakalandı. Araştırmacılar, hem tedavi firmalarının (ihracat fırsatını alanların) hem de kontrol firmalarının (fırsatı almayanların) periyodik olarak yaptığı anketlerle performansları izlemişlerdir. Yazarlar, üretilen halıların sadece fiyatlarını, miktarlarını ve halıya giren girdileri değil, aynı zamanda bir dış kalite değerlendiricisi tarafından kaydedilen 11 boyuttaki halı ve kalite seviyeleri için ayrıntılı ürün spesifikasyonlarını da kaydetmişlerdir.

O vakit dahi, değişik müşteriler için yapılan halı özelliklerinde bir yandan küçük farklılıkları kayıt altına alırken, bir diğer taraftan da tedavi ve kontrol firmaları arasında kalite, üretkenlik gibi unsurları karşılaştırmak ve tüm bu spesifikasyonlarını kontrol etmek zordu. Bu zorluğu çözmek için, yazarlar, her firmadan gelen dokumacıların kontrollü koşullar altında iç pazar için aynı özellikli halıları ürettikleri bir laboratuvar kurdu. Bu detay düzeyi, yazarların tipik data kümelerinde olası olandan çok daha fazla doğrulukla dışa aktarılmasından dolayı ürün karışımındaki farklıkları kontrol etmesine müsaade etti.
Randomizasyon prosedürü sayesinde, ihracatın nedensel tesirlerini azaltma uygulamaları kontrol firmaları arasındaki ortalama sonuçlar karşılaştırılarak saptanmış oldu.

Çeviri: Guru Akademi Araştırma Ekibi
Kaynak: Trading up: The benefits of exporting for small firms (David Atkin, Amanda Jinhage)

Kategoriler

Kobi Gurusu Öner