Aydın Müzesi
18 Ekim 2017

1959 yılında Zafer İlkokulu’nun bir odasında kurulmuş ve uzun süre müzecilik hizmetleri burada yürütülmüştür. 1973 yılından sonra bu hizmet, yeni müze binasında verilmeye başlanmıştır. Bahçesinde, Aydın İl Sınırları içerisinde yer alan Tralleis, Magnesia, Alinda, Alabanda, Nysa, Amyzon, Piginda, Harpasa, Myus, Pygela, Orthosia, Mastaura vb. Antik Kentler ’den gelen çeşitli dönemlere ait taş eserler sergilenmektedir. Müze içi ise; Arkeoloji Seksiyonu, Sikke Seksiyonu ve Etnografik Eser Seksiyonu olmak üzere üç bölümden meydana gelmektedir.