Büyük Veri Rehberi 1
18 Nisan 2018
/
Utkan BOSTANCI

Büyük Veri Nedir?

Basitçe ele alacak olursak, büyük miktardaki verilerin yönetimi ve analizi ‘’Büyük Veri’’ olarak tanımlanabilir. McKinsey Enstitüsü'ne ait ''Büyük Veri: Yenilik, Rekabet ve Verimlilik için Yeni Bir Sınır'' raporuna göre, ''büyük veri'' terimi alışageldiğimiz tipik veri tabanlarının özellerini aşan veri kümelerini ifade eder. Bilgi girişi, bilgi depolanması, bilgi yönetimi ve analizi gibi kavramlarla tipik veri yığınlarından ayrışmaktadırlar.

International Data Corporation (IDC) tarafından gerçekleştirilen Dijital Evren Çalışması 2011 yıl ortası raporuna göre dünya çapındaki veri havuzlarında oluşturulan ve kopyalanan verilerin küresel bazdaki genişliği neredeyse 1.8 zettabayt (1800000000000 gigabayt) düzeyinde. Bu rakam, 2006 yılının tam 9 katı büyüklüğünde.

Büyük Veri kavramına daha geniş bir tanım penceresinden bakacak olursak, büyük verinin sadece büyük miktarda ve karmaşık halde bulunan veriyi analiz etmekten çok daha fazlası olduğunu görebiliriz. Firmalar, kendi büyük veri havuzlarının yanı sıra başka veri setleriyle kendi veri setleri arasında akıllı ilişkiler kurarak önemli sonuçlar çıkartma ve daha sık veri güncelleme olanağı bulurlar. Büyük Veri aynı zamanda farklı veri setleri arasında akıllı ilişki kurma sanatı olarak da tanımlanabilir.

Öz olarak, büyük veri kavramı iş verimliliğini artırmak, yeni ürünler yaratmak ve rekabet gücünü artırmak amacıyla farklı kaynak noktalarında devamlılık içinde güncellenen ve büyüyen bir hacme sahip olan, akıllı şekilde kompoze edilmiş bilgi setleri anlamına gelir.

İş Zekası ve Büyük Veri Arasında Uçurum Var Mı?

Günümüz dünyasında pek çok insan büyük veri ve iş zekası terimlerini birbirlerinin yerlerine kullanılabilir kavramlar olarak algılıyorlar. Benzerlikler ve çakışan noktalar olmakla beraber teknik boyut bazında incelendiğinde aynı olmadıklarını rahatlıkla görebiliyoruz.

Ham veriyi kullanılabilir bilgiye dönüştüren metodolojik süreçler ve teknolojiyle tümleşik teorilerin toplandığı bir küme olan İş Zekası birbirinden farklı verileri birbirleriyle karşılaştırarak sebep sonuç ilişkilerine gider. Büyük veri, iş zekasından daha büyük boyutlardaki bilgiyi işlemek amacıyla tasarlanmıştır ki bu da büyük verinin geleneksel tanımına denk gelmektedir.
Büyük Veri, süreğen halde büyük miktarlarda veriyi kaydetme, saklama ve analiz yapmak üzere işleme işlemlerini içerir. İş zekasındaysa çok boyutlu bilgi akışlarını hedeflenmiş amaçlara yönelik veri işleme süreçleri hakimdir. Büyük veri daha genel ve bütün veri dünyasını kapsarken iş zekası daha sınırları belli bir alanda işlev görür.

Bir diğer anlamda, büyük veri kil kütlesi ise iş zekası o kile biçim vererek sanat harikasına dönüştüren heykeltıraş olarak görülebilir.