Çanakkale Arkeoloji Müzesi
18 Ekim 2017

Çanakkale’de Müzecilik faaliyetleri ilk olarak Atatürk zamanında, 1936 yılında Zafer Meydanı’ndan tarihi mermer ve taş eserler toplanması ile başlanmıştır. 1965 yılında yine aynı meydanda bulunan Kilise’nin Ek Binasına Müze Müdürlüğü kurulmuştur. 19. yy. sonlarında Çanakkale’nin Antik Kentlerinden yurtdışına kaçırılan eserlerin bir kısmının iade edilmesiyle Müze Koleksiyonu oluşmaya başlamıştır. Yeni Müze 1984’te hizmete açılmıştır. Eserler kronolojik sıra gözetilerek sergilenmektedir. Müze’de 12.747 arkeolojik eser, 15.237 sikke ve 2.714 adet etnografik eser koruma altındadır.