Cihanoğlu Camii
18 Ekim 2017

Köprübaşı Mahallesi’ndedir. Müderris Cihanoğlu Abdülaziz tarafından 1756 yılında yaptırılmıştır. Moloz taş ve tuğla karışımı olan camii, 9.50 m x 9.50 m boyutlarında kare planlıdır. Bu yıllarda Osmanlı Mimarisi ’ne egemen olan Barok üslubunda yapılmıştır. İbadet mekanı üç sıra pencere ile aydınlatılmıştır. İçerisi Barok üslupta madalyon ve çiçek motifleri ile bezenmiştir. Bunların arasında hayvansal motiflere de rastlanır.