Çorlu Kalesi
18 Ekim 2017

Tarihi bir değer taşıyan Kale’nin, Vl. yy’a ait olduğu tahmin edilmektedir. Bizans Dönemi’nde yapılmış olup, Kale’nin doğu ve batısı dere yatakları ile çevrilmiştir. Sur duvarlarının yuvarlak kulelerle desteklendiği görülmektedir. Kesme taş temeller üzerine inşa edilmiştir. Tekirdağ’ın önemli bir tarihi kalıntısıdır.