DEİK TARİHİ
27 Haziran 2018

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türk özel sektörünün dış ticaret, uluslararası yatırımlar, hizmetler, müteahhitlik ve lojistik başta olmak üzere, dış ekonomik ilişkilerini yürütme, bu bağlamda yurt içi ve dışı yatırım imkânlarını araştırma, Türkiye’nin ihracatını artırmaya katkı sağlama ve benzeri iş geliştirme çalışmalarını koordine etmekle görevlidir. Bu amaçla 1986 yılında kurulan DEİK, 11 Eylül 2014’de çıkarılan 6552 sayılı kanunla yeni bir yapıya kavuşmuş, daha da güçlendirilerek “Türk özel sektörünün dış ekonomik ilişkilerini yürütme” görevini tamamıyla üstlenmiştir. Mayıs 2016 tarihi itibarıyla DEİK’in 104 kurucu kuruluşu, 133 iş konseyi ve bu konseyleri oluşturan 1000’nin üzerinde üye firması ve üye firmalarının da DEİK bünyesinde 2000’e yakın temsilcisi bulunmaktadır.
ÜYELİK

DEİK'in amaçlarına uygun olarak Türkiye'de faaliyet gösteren ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş şirketler ile serbest meslek mensupları ve Türkiye’de mukim ve faal yabancı şirketlerin irtibat ofisleri Yönetim Kurulunun uygun bulması halinde bir veya birden fazla iş konseyine üye olabilirler.

DEİK hakkında detaylı bilgiye www.dtik.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Kategoriler

Kobi Gurusu Öner