DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ
25 Eylül 2017

KOBİ’ler ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasının temel taşlarıdır. Bu anlamda KOBİ’ler desteklenerek, ülke ekonomisine getirdikleri fayda arttırılmalıdır. Türkiye’de KOBİ’lere sunulan desteklerin daha işlevsel ve etkin hale getirilmesiyle, ülke ekonomisi için çok büyük önem taşıyan KOBİ’lerin sorunlarının azaltılarak, daha güçlü olmalarını sağlamak umut edilmektedir.

Ülkemizde 24 destekçi Kamu Kuruluşunun toplam 110 adet Kamu desteği bulunmaktadır.

Aşağıdaki birinci linkte verilen “Türkiye’de KOBİ’ler için Tematik Destek Tablosu"nda ülkemizdeki destek mekanizmaları, destekleyen kuruluşu, destek programının adını, destek miktarını ve başvuru dönemini özetler şekilde listelenmiştir. Tablo incelenerek ihtiyaçlara yönelik temalar belirlenebilir ve ilgili destek mekanizmalarının tespiti yapılabilir. Bu tabloda destek kalemleri verilmemiştir. Destek mekanizmaları bulunduktan sonra ayrıntılı destek kalemleri görülmek istenirse, ikinci linkteki “Türkiye KOBİ Destek Tablosu” incelenebilir. Aynı temalara göre hazırlanmış bu tablo ayrıca destek kalemlerini de içermektedir.

Türkiye’de KOBİ’ler için Tematik Destek Tablosu
Türkiye KOBİ Destek Tablosu

Aşağıdaki linkte ise hem konuyla ilgili genel bilgiler hem de listede yer alan destek programları hakkında özlü bilgiler bulunan “KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekleri ve Teşvik Sistemleri” isimli bilgi notuna ulaşılabilir. Bilgiler her bir destek programının web sitesinden derlenmiş olup, bu dokümanın hazırlandığı tarih itibariyle günceldir. Destek programlarıyla ilgili değişiklikler olabilmektedir, bu sebeple programdan yararlanılmadan önce bilgilerin güncelliği ilgili web sitelerinden kontrol edilmelidir.

KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekleri ve Teşvik Sistemleri 

KOBİ Destek Tabloları, ülkemizde mevcut devlet desteklerinin tematik olarak sınıflandırılmış birer listesini içermektedir. Bu tablolarda ele alınan temalar aşağıda listelenmiştir:

Destek Temaları

A. KOBİ Odaklı Destekler
 1. Ar-Ge ve İnovasyon
 2. Ar-Ge Teşvik
 3. Uluslararasılaşma
 4. Yurtiçi Pazarlama / Fuar / Tanıtım
 5. FSMH / Belgelendirme
 6. Ödüller
 7. İşbirliği / Kümelenme
 8. Proje Bazlı KOBİ Genel Destek
 9. Tasarım 
 10. Sermaye / Kredi
 11. Yatırım
 12. Kredi Garantisi / Kefalet
 13. Eğitim / Danışmalık

B. Girişimcilik / Başlangıç Firması Odaklı Destekler

C. Yatırım Teşvikleri Odaklı Destekler

D. Diğer Odaklı Destekler / Teşvikler
 1. Diğer Destekler
 2. Diğer Teşvikler
 3. TGB-Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teşvikleri

Her bir temanın üzerine tıklanarak, söz konusu tema ile ilgili mevcut devlet destek ve teşvikleri listesine ulaşmak olasıdır.

Kobi Gurusu Öner