DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ
25 Eylül 2017

KOBİ’ler ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasının temel taşlarıdır. Bu anlamda KOBİ’ler desteklenerek, ülke ekonomisine getirdikleri fayda arttırılmalıdır. Türkiye’de KOBİ’lere sunulan desteklerin daha işlevsel ve etkin hale getirilmesiyle, ülke ekonomisi için çok büyük önem taşıyan KOBİ’lerin sorunlarının azaltılarak, daha güçlü olmalarını sağlamak umut edilmektedir.

Ülkemizde 29 destekçi Kamu Kuruluşunun toplam 190 adet Kamu desteği ve teşviki bulunmaktadır.

Aşağıdaki birinci linkte verilen “Türkiye’de KOBİ’ler için Tematik Destek Tablosu"nda ülkemizdeki destek mekanizmaları, destekleyen kuruluşu, destek programının adını, tematik başlıklar halinde verecek şekilde listelenmiştir. Tablo incelenerek ihtiyaçlara yönelik  tema belirlenebilir ve ilgili destek programlarını tespiti yapılabilir.

Türkiye’de KOBİ’ler için Tematik Destek Tablosu
Türkiye KOBİ Destek Tablosu

Aşağıdaki ikinci linkte ise destek programının adı ve destek kuruluşuna ek olarak destek miktarının ve başvuru dönemini özetleyecek şekilde hazırlanmış “KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekleri ve Teşvikleri” isimli kitapçığa ulaşılabilir. Bilgiler her bir destek programının web sitesinden derlenmiş olup, bu dokümanın hazırlandığı tarih itibariyle günceldir. Destek programlarıyla ilgili değişiklikler olabilmektedir, bu sebeple programdan yararlanılmadan önce bilgilerin güncelliği ilgili web sitelerinden kontrol edilmelidir.

KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekleri ve Teşvik Sistemleri 

Kitapçık, ülkemizde mevcut devlet desteklerinin tematik olarak sınıflandırılmış birer listesini içermektedir. Söz konusu kitapçıkta bir arada ele alınan temalar aşağıda ayrı ayrı listelenmiştir. Her bir temanın solundaki ok işaretine ctrl tuşuna basarak tıklandığında, söz konusu tema ile mevcut devlet destek ve teşvik listesine ulaşmak olasıdır.

Destek Temaları

A. KOBİ Odaklı Destekler
 1. Ar-Ge ve İnovasyon
 2. Ar-Ge Teşvik
 3. Uluslararasılaşma
 4. Yurtiçi Pazarlama / Fuar / Tanıtım
 5. FSMH / Belgelendirme
 6. Ödüller
 7. İşbirliği / Kümelenme
 8. Proje Bazlı KOBİ Genel Destek
 9. Tasarım 
 10. Sermaye / Kredi
 11. Yatırım
 12. Kredi Garantisi / Kefalet
 13. Eğitim / Danışmalık

B. Girişimcilik / Başlangıç Firması Odaklı Destekler

C. Yatırım Teşvikleri Odaklı Destekler

D. Diğer Odaklı Destekler / Teşvikler
 1. Diğer Destekler
 2. Diğer Teşvikler
 3. TGB-Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teşvikleri

Kobi Gurusu Öner