Uluslararası Ortak Girişimler/3
Ortak Girişimlerde Pozisyonlar
Uluslararası ortak girişimin başarısında önemli bir faktör, çalışanlarının proje hedefleri ve genel hedefleri, bir projedeki çıkarları, proje sonuçlarından beklentileri, bir projeye kişisel katılımın uzun vadeli kariyer beklentileri üzerindeki etkilerini yorumlamadaki mutabakatıdır. Bütün bu konularda önemli farklılıklar olduğunda, büyük olasılıkla çatışmalar başlar.
25 Aralık 2018


Uluslararası Ortak Girişimler/1Ortak girişim , iki ya da daha fazla ulusal girişimin, her bir tarafın faaliyetlerinin yararlı ekonomik etkilerini en üst düzeye çıkarmak için potansiyelini en iyi şekilde kullanma amacı ile oluşturulmuş uluslararası bir şirket modelidir.
Ortak girişimlerde bulunmayı amaçlayan iki veya daha fazla ortağın koordineli faaliyet biçimlerinden biri olarak ortak girişimlerin ortaya çıkması ve yayılması, farklı ülkelerin ekonomilerinin uluslararasılaşma süreçleri ve sermaye ihracatındaki artışla kolaylaştırılmıştır.
25 Aralık 2018


Tarihsel Arka PlanOrtak girişimler, iş yapmanın en eski yollarından biriydi. Antik çağlarda Babilli, Fenikeşi ve Mısırlı tüccarlar tarafından kullanılmış, ticari işlemler organize etme aracı olarak hizmet vermişlerdir.
25 Aralık 2018


Ortak girişim, ortak olarak iki veya daha fazla aktif katılımcıyı içeren bağımsız bir kuruluş tipidir. Bazen stratejik ittifaklar olarak adlandırılanlar, üniversiteler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, iş dünyası ve kamu sektörü de dahil olmak üzere birçok farklı ortakları kapsar.
25 Aralık 2018


4 Eylül 2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin İhracat Bedelleri Hakkında 2018-32/48Tebliğ ile; ihracat bedellerinin yurda getirilmesi ve en az %80’inin bir bankaya satılması diğer bir ifadeyle Türk Lirasına çevrilmesi zorunlu hale getirildi. Geçici olduğu belirtilen düzenleme 6 ay süresince geçerli olacak.
28 Eylül 2018


Reel sektörün döviz kurlarındaki dalgalanmalara karşı kırılganlıklarının önlenmesi ve kur riskine yönelik sağlıklı bir mekanizma kurulması için Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 17. maddesinde düzenlenme yapıldı.
27 Nisan 2018


Milyar dolarlarla ifade edilen dış ticaret işlemlerinde kullanılan Incoterms kuralları 1936 yılından bu tarafa Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) tarafından düzenli olarak güncellenmektedir. En son 2010 yılında yapılan yeni revizyon 1 Ocak 2011 tarihinden bu tarafa yürürlüktedir.
26 Şubat 2018


Uluslararası ticarete taraf olan firmalar çoğunlukla birbirlerini tanımayabilirler. Mallar, ülkeler ve kıtalar arası taşınmakta, bu taşımalar sırasında mallarla ilgili olarak çeşitli risk ve maliyetler ortaya çıkmaktadır.
30 Ocak 2018


Ticari işlemin bir parçası olarak bir ülkeden diğerine mal gönderme riskli bir iştir. Ödemenin gecikmesi, sevkiyatın yapılmaması veya gecikmeli yapılması, malların nakliye sırasında kaybolması veya hasar görmesi alıcı ve satıcı arasındaki güven ortamını bozabilir ve daha da kötüsü konunun mahkemeye intikaline yol açabilir.
03 Ocak 2018


Ticari ilişkinin ilk aşamasında satıcı ile alıcı görüşerek, belli bir malın veya hizmetin alış-verişinin yapılması konusunda niyetlerini ortaya koyarlar. Taraflar arasında e-posta ile veya sözlü olarak bir anlaşmaya varılmasından sonra yazılı bir sözleşme yapılması gerekir.
05 Aralık 2017


Dış ticarette sıkça kullanılan terimlerin anlamlarından bahsedelim.İhracatçı; ihraç edeceği mala göre ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine üye olan, vergi numarasına sahip gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan ortaklıkları ifade eder.
16 Kasım 2017


Navlun
• Deniz ve nehir yolu ile taşınan eşya için, taşıma hizmeti karşılığında gemi şirketine ödenen ücrettir. Navlun bedeli resmi bir tarifeye veya sözleşmeye göre tahakkuk eder.
17 Ekim 2017


Mikro da olsa ihracat yapmak, ihracatçı olmak her işletmecinin gönlünde yatmaktadır. İhracatçı olmak istenmesinin altında yatan nedenler nelerdir diye düşündüğümüzde aşağıdaki gerekçelerle karşılaşmaktayız.
25 Eylül 2017

Kategoriler

Kobi Gurusu Öner