1) İHRACAT KREDİ SİGORTA PROGRAMI DESTEĞİ
AMAÇ: Türk Eximbank’ın sigortalama işlemlerini daha cesur bir şekilde yürütebilmesi ve söz konusu sigorta işlemlerini daha önce giremediği pazar ve projelerde gerçekleştirebilmesidir.
KAPSAM: Eximbank’a Ticaret Bakanlığınca 2016/8 sayılı “Türk Eximbank’ın Alıcı Kredileri Çerçevesinde Uyguladığı Faiz Oranı ile CIRR (Referans Ticari Faiz Oranları) Arasındaki Farka Tekabül Eden Faiz Gideri ve Türk Eximbank İhracat Kredi Sigortası Tazmin Desteği Hakkında Karar” çerçevesinde destek sağlanarak Eximbank’ın halihazırda yürütmekte olduğu ihracat kredi sigorta programlarını daha cesur bir şekilde yürütebilmesi ve söz konusu sigorta işlemlerini daha önce giremediği pazar ve projelerde gerçekleştirebilmesi sağlanmaktadır.
05 Eylül 2019


Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan ihracata yönelik devlet yardımları, yurtdışına açılma sürecinde firmalarımıza her safhada destek sağlanmasını amaçlayan bütünsel bir bakış açısıyla sürdürülmektedir.
Yatırım-üretim-istihdam-ihracat değer zincirinin tüm halkalarına yönelik politikalar oluşturularak Ar-Ge, inovasyon, tasarım, markalaşma ve hedef pazara giriş konularında gelişme kaydedilmektedir.
26 Temmuz 2019


Ortak Tarım Politikası Nedir? “Ortak Tarım Politikası sadece çiftçiler için değil, bütün AB vatandaşları için vardır.” Dacian Cioloş
Avrupa Ekonomik Topluluğunun kurucu üyeleri arasındaki ticaretin serbestleştirilmesine yönelik düzenlemeler, bu ülkeler arasındaki ticarette önemli bir paya sahip olan tarımsal ürünleri de kapsayacak şekilde ele alınmıştır.
26 Temmuz 2019


DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİNDE UYGULANAN SİSTEMLER Tüm dünyada dış ticaret istatistikleri iki ana kategoride yayımlanmaktadır: “Genel Ticaret Sistemi (GTS)” ve “Özel Ticaret Sistemi (ÖTS)”. Genel Ticaret Sistemi’nde (GTS), Gümrük alanlarına ve serbest bölgelere giren ve çıkan mallar da dış ticaret verisinde yer almaktadır.
12 Temmuz 2019


Güçlü bir çevrimiçi pazarlama stratejisi işinizi geliştirmenize yardımcı olacaktır. Bu 10 dijital stratejinin, şirketlerin performanslarını iyileştirmelerine yardımcı olduğu kanıtlanmıştır.
04 Temmuz 2019


Bir marka stratejisini geliştirmek, pazarlama planı sürecindeki en zor adımlardan biri olabilir. Bu, çoğu işletmede en büyük zorluğa neden olan unsurdur, ancak şirket kimliğini oluşturmada hayati bir adımdır.
04 Temmuz 2019


Dev Firmalar
Güney Kore, günümüz teknoloji devlerinin üretim için tercih ettiği en popüler ülkedir. Özellikle dünyanın en büyük cep telefon ve elektronik cihaz üreticisi olan Samsung, Güney Kore merkezli bir şirkettir.
28 Haziran 2019


En Büyük Sanayi Sektörleri Nelerdir?Belli bir zaman dilimi içerisinde üretim yapan faaliyet alanına Sanayi denir. Sanayi kelimesinin diğer adına Endüstri denir.
19 Haziran 2019


Doğru ticaret ortağını veya distribütörünü bulmanın genellikle yeni bir uluslararası pazara girme başarısının anahtarı olduğu söylenir. Ancak, onları nerede bulacağınızı ve nasıl temasa geçeceğinizi bilmek, hedef pazarınızla ilgili çok az deneyiminiz ve sadece birkaç bağlantınız olduğunda, zor olabilir.
17 Haziran 2019


Bahsi geçen İhracat Rejimi Kararı’nın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulu'nun 22/11/1995 tarihli ve 95/84 sayılı Raporu üzerine, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile 28/7/1967 tarihli ve 933 sayılı Kanunun 3’üncü maddesinin (C) bendine göre, Bakanlar Kurulunca 22/11/1995 tarihinde kararlaştırılmıştır
Amacı, ihracatın ülke ekonomisi yararına düzenlenmesini, desteklenmesini ve geliştirilmesini sağlamak için ihracatta yetkili mercii ve uygulanacak esasları belirlemek olan ihracat rejimi kararına göre; ihracatla ilgili her türlü işlem bu karar çerçevesinde yürürken, ihracatla ilgili sair mevzuat ile ikili ve çok taraflı anlaşmalar ve bunlara istinaden çıkarılacak yönetmelik, tebliğ ve talimatlar çerçevesinde yürütülür.
Yetki
Madde 3- İhracatta yetkili merci, Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakanlıktır.
24 Mayıs 2019


Girişimciler, yerel olarak hayatta kalabilmek için küresel düşünmelidir. En küçük "ebeveyn" mağazası bile yurtdışında üretilen ürünleri satabilir ve bu mağaza da İnternet üzerinden diğer ülkelerdeki müşterilere satış yapabilir.
22 Mayıs 2019


Bir şirket mallarını ve hizmetlerini yurtdışında pazarlamaya karar verdiğinde, bir dizi zorluk pazarlamanın bir parçası olabilir. Çok uluslu pazarlama, iç pazarlama dünyasında hiçbir zaman başka türlü devreye giremeyecek bazı hususları içerir.
17 Mayıs 2019Dünyadaki en başarılı satıcılar kendilerini satıcı olarak görmezler. Bunun yerine, kendilerini bir şirketin ve bir ürünün gelişimi için kilit görevleri çözebilecek endüstri uzmanları olarak sunarlar.
14 Mayıs 2019


İhracat, KOBİ'lerin ve firma sahiplerinin ailelerinin kazançlarını da artırarak onların tüketime daha çok katılmalarını sağlar.
Araştırmacılar David Atkin, Amit Khandelwal ve Adam Osman (2017) geçtiğimiz günlerde KOBİ'ler üzerindeki etkilerin haritalandırılması için ihracatta ilk randomize kontrollü çalışmayı (RCT) başlattılar.
09 Mayıs 2019


Yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı hükümlerine istinaden yapılacak ithalata ilişkin işlemler, Karar ve bu Yönetmelikle Müsteşarlığa tanınan yetkilere dayanılarak çıkarılacak tebliğler ile verilecek talimatlara ve çok taraflı ve iki taraflı anlaşma hükümlerine göre yürütülür.TANIMLAR VE KISALTMALAR:
31.
06 Mayıs 2019


Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler), gelişmekte olan ülkelerdeki işlerin çoğunu sağlar, ancak düşük verimlilik ve ihracata sahiptir. Uluslararası ticaret KOBİ'lerin büyümesini hızlandırabilir.
06 Mayıs 2019


Ülkemizde, Ölçü Aletlerinin İthalat ve İhracatı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 19 Şubat 2011 Tarihli Resmi Gazete'de 27851 sayılı yönetmelikle düzenlenmiştir. İlgili yönetmeliğin amacı, ölçü ve ölçü aletlerinin ithalat ve ihracatında uygulanacak usul ve esasları belirlemektir ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamındaki ölçü ve ölçü aletlerinin ithalat ve ihracatında uygulanacak iş ve işlemleri kapsamaktadır.
25 Nisan 2019


GTS’YE GÖRE İHRACATIMIZ %0,50 ARTIŞ GÖSTERDİ
GTS’ye göre Mart ayında ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre %0,50 oranında artarak 16 milyar 334 milyon dolara yükseldi. İthalatımız ise %17,81 azalarak 18 milyar 299 milyon dolara geriledi.
25 Nisan 2019


İhracatın açıklaması ithalattan daha kolaydır. En azından, yaklaşık üç yüzyıl önceden yani sanayi çağının başlangıcından beri, ülkeler mal ve hizmet ihraç ediyorlardı:
Bireyler ve firmalar, evde tüketilebileceklerinden daha fazla mal ve hizmet üretebilmişlerdir.
18 Nisan 2019


İnternetin genişlemesiyle birlikte birçok işletme küresel ölçekte rekabet etmeye başladı. Bir işletme büyümeye ve yayılmaya başladığında, girişimciler ya ithal ederek ya da ihracat yaparak daha rekabetçi hale gelmek için çabalıyorlar.
18 Nisan 2019


Yurtdışı Pazarlama Stratejisi
Uluslararası pazarlara yayılmak, kendi iç pazarlarında potansiyeli tükenmiş işletmeler için mantıklı bir sonraki adımdır. Zorunlu durum tespiti analizini yaptıktan ve uluslararası pazarlarda karlı talebin var olduğu sonucuna vardıktan sonra, bu pazarlara girmek için en uygun pazarlama stratejisini seçmelisiniz.
10 Nisan 2019


Küresel Reklamcılıkta ve Uluslararası Reklamcılıkta Fark Nedir?
Küresel reklamcılık ve uluslararası reklamcılık, küresel olarak iş yapan şirketler tarafından kullanılan iki ayrı coğrafi reklam stratejisidir. Küresel reklamcılık, tüm ülkelerde aynı genel mesajın uygulandığı bir yaklaşımdır.
09 Nisan 2019


Uluslararası Ortak Girişimler/3
Ortak Girişimlerde Pozisyonlar
Uluslararası ortak girişimin başarısında önemli bir faktör, çalışanlarının proje hedefleri ve genel hedefleri, bir projedeki çıkarları, proje sonuçlarından beklentileri, bir projeye kişisel katılımın uzun vadeli kariyer beklentileri üzerindeki etkilerini yorumlamadaki mutabakatıdır. Bütün bu konularda önemli farklılıklar olduğunda, büyük olasılıkla çatışmalar başlar.
25 Aralık 2018


Uluslararası Ortak Girişimler/1Ortak girişim , iki ya da daha fazla ulusal girişimin, her bir tarafın faaliyetlerinin yararlı ekonomik etkilerini en üst düzeye çıkarmak için potansiyelini en iyi şekilde kullanma amacı ile oluşturulmuş uluslararası bir şirket modelidir.
Ortak girişimlerde bulunmayı amaçlayan iki veya daha fazla ortağın koordineli faaliyet biçimlerinden biri olarak ortak girişimlerin ortaya çıkması ve yayılması, farklı ülkelerin ekonomilerinin uluslararasılaşma süreçleri ve sermaye ihracatındaki artışla kolaylaştırılmıştır.
25 Aralık 2018


Tarihsel Arka PlanOrtak girişimler, iş yapmanın en eski yollarından biriydi. Antik çağlarda Babilli, Fenikeşi ve Mısırlı tüccarlar tarafından kullanılmış, ticari işlemler organize etme aracı olarak hizmet vermişlerdir.
25 Aralık 2018


Ortak girişim, ortak olarak iki veya daha fazla aktif katılımcıyı içeren bağımsız bir kuruluş tipidir. Bazen stratejik ittifaklar olarak adlandırılanlar, üniversiteler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, iş dünyası ve kamu sektörü de dahil olmak üzere birçok farklı ortakları kapsar.
25 Aralık 2018


4 Eylül 2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin İhracat Bedelleri Hakkında 2018-32/48Tebliğ ile; ihracat bedellerinin yurda getirilmesi ve en az %80’inin bir bankaya satılması diğer bir ifadeyle Türk Lirasına çevrilmesi zorunlu hale getirildi. Geçici olduğu belirtilen düzenleme 6 ay süresince geçerli olacak.
28 Eylül 2018


Reel sektörün döviz kurlarındaki dalgalanmalara karşı kırılganlıklarının önlenmesi ve kur riskine yönelik sağlıklı bir mekanizma kurulması için Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 17. maddesinde düzenlenme yapıldı.
27 Nisan 2018


Milyar dolarlarla ifade edilen dış ticaret işlemlerinde kullanılan Incoterms kuralları 1936 yılından bu tarafa Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) tarafından düzenli olarak güncellenmektedir. En son 2010 yılında yapılan yeni revizyon 1 Ocak 2011 tarihinden bu tarafa yürürlüktedir.
26 Şubat 2018


Uluslararası ticarete taraf olan firmalar çoğunlukla birbirlerini tanımayabilirler. Mallar, ülkeler ve kıtalar arası taşınmakta, bu taşımalar sırasında mallarla ilgili olarak çeşitli risk ve maliyetler ortaya çıkmaktadır.
30 Ocak 2018


Ticari işlemin bir parçası olarak bir ülkeden diğerine mal gönderme riskli bir iştir. Ödemenin gecikmesi, sevkiyatın yapılmaması veya gecikmeli yapılması, malların nakliye sırasında kaybolması veya hasar görmesi alıcı ve satıcı arasındaki güven ortamını bozabilir ve daha da kötüsü konunun mahkemeye intikaline yol açabilir.
03 Ocak 2018


Ticari ilişkinin ilk aşamasında satıcı ile alıcı görüşerek, belli bir malın veya hizmetin alış-verişinin yapılması konusunda niyetlerini ortaya koyarlar. Taraflar arasında e-posta ile veya sözlü olarak bir anlaşmaya varılmasından sonra yazılı bir sözleşme yapılması gerekir.
05 Aralık 2017


Dış ticarette sıkça kullanılan terimlerin anlamlarından bahsedelim.İhracatçı; ihraç edeceği mala göre ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine üye olan, vergi numarasına sahip gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan ortaklıkları ifade eder.
16 Kasım 2017


Navlun
• Deniz ve nehir yolu ile taşınan eşya için, taşıma hizmeti karşılığında gemi şirketine ödenen ücrettir. Navlun bedeli resmi bir tarifeye veya sözleşmeye göre tahakkuk eder.
17 Ekim 2017


Mikro da olsa ihracat yapmak, ihracatçı olmak her işletmecinin gönlünde yatmaktadır. İhracatçı olmak istenmesinin altında yatan nedenler nelerdir diye düşündüğümüzde aşağıdaki gerekçelerle karşılaşmaktayız.
25 Eylül 2017

Kategoriler

Kobi Gurusu Öner