Dış Ticaret Yapan Firmalar İçin Pazarlama Rehberi II
10 Nisan 2019

Yurtdışı Pazarlama Stratejisi

Uluslararası pazarlara yayılmak, kendi iç pazarlarında potansiyeli tükenmiş işletmeler için mantıklı bir sonraki adımdır. Zorunlu durum tespiti analizini yaptıktan ve uluslararası pazarlarda karlı talebin var olduğu sonucuna vardıktan sonra, bu pazarlara girmek için en uygun pazarlama stratejisini seçmelisiniz. Uluslararası pazarlama stratejileri tipik olarak, yurtiçi pazarlama stratejilerinin yurtdışında ne kadar etkili olabileceğine odaklanmaktadır.

Pazar araştırması

Pazar potansiyelini ölçmeye ek olarak, pazar analiziniz büyük olasılıkla kalitatif konulara girecektir. Bazı uluslararası pazarlamacılar, bunu SLEPT faktörü olarak adlandırmaktadır. Yani; sosyal, yasal, ekonomik, politik ve teknoloji.

• Sosyal faktörler, ürün veya hizmet tekliflerinizi ve pazarlama iletişimi stratejinizi etkileyebilecek kültürel ve dil sorunudur.
• Yasal gelenekler, reklam içeriğinin kabul edilebilirliği ve medya kullanılabilirliği dâhil olmak üzere çeşitli sorunları etkileyebilir.
• Ekonomik gelişme, ulaşım ve depolama gibi altyapı konularının değerlendirilmesinde önemlidir.
• Politik faktörler politik istikrara odaklanır ve şeffaf ve öngörülebilir kural kümeleri bakımından yasal faktörlere bağlıdır.
• Teknoloji düzeyi, pazarlamanın İnternet erişimine bağımlılığı gibi sorunları etkileyebilir.

EPRG Yönelimleri

1970'lerden başlayarak şirketler, dış pazarlara genişlemeyi çerçevelemek için bir EPRG yaklaşımı kullanmaya başladı: “etnik merkezcilik” - yerel pazar yönelimi, “polisentizm” - ev sahibi ülke yönelimi, “bölgesel” - bölgesel ortaklıklar ve “jeosantizm” e dayalı yönelimler stratejisi bunlar arasında yer almaktadır.
Etnosentrik oryantasyonlar, ABD'ye Kanada gibi genişleyen bir ABD şirketi gibi iç pazarın tüm özelliklerini içermiyorsa dış pazarlar en çok paylaştığında uygundur. Ev sahibi ülkelere uyarlama stratejilerinin çok merkezli yönelimi farklı pazarlar için uygundur.

Jeosantrik stratejiler, tüm pazarlara uygulayabildikleri sürece uygulanan stratejilerin ulusal kökenine ilgisizdir.

Küresel Homojenizasyon

1983 yılında Harvard Business School'da pazarlama profesörü olan Theodore Levitt, tüm dünyadaki insanların kültürel farklılıklara bakılmaksızın aynı şeyleri istediklerini ve satın aldıklarını gözlemledi. Levitt, başlangıçtan itibaren ölçek ekonomilerinden büyük tasarruf olarak öngördüğü şeyden yararlanmak için küresel bir çekiciliği olan ürünler tasarlamayı, hizmetleri ve pazarlama iletişimlerini önermişti. Küresel homojenizasyon, yüksek teknoloji ürünü ve yeni ürünler ve küresel çekiciliği olan markalar için geçerli olabilir. Örneğin, Apple'ın küresel pazarlama stratejisi basittir. Son teknoloji ve tasarım, kullanım kolaylığı ve Apple logosuna dayanmaktadır.

Glocal Pazarlama

Birçok büyük çokuluslu şirket, küresel pazarlama stratejilerini başarıyla kullanmaya devam ediyor. Diğer şirketler "glocal" pazarlama ile başarı kazandılar. Küresel pazarlamacılar, küresel arenadaki ölçek ekonomileri için ürün veya hizmet özelliklerini standartlaştırma konusunda "küresel düşünür", ancak özellikle pazarlama iletişimi alanındaki kültürel duyarlılıklar konusunda "yerel düşünür" olarak konumlanıyorlar. Örneğin, McDonald's, Hintlilerin yüzde 40'ı vejeteryan olduğu için Hint’te etli olmayan burgerler sunmak gibi yerel diyet tercihlerini yerine getirmek için küresel ürün ve işletme stratejilerini uyumlu hale getiriyor.

Yazar: Guru Akademi Araştırma Ekibi

Kategoriler

Kobi Gurusu Öner