Dış Ticarete Yönelerek Krizden Kaçınma Rehberi
19 Haziran 2019

En Büyük Sanayi Sektörleri Nelerdir?

Belli bir zaman dilimi içerisinde üretim yapan faaliyet alanına Sanayi denir. Sanayi kelimesinin diğer adına Endüstri denir. Sanayinin bölümlerine Sektör denir.
 
Dünyanın En Büyük Sektörleri Nelerdir?

Dünyanın en büyük sektörleri, kendi içinde 3 gruba ayrılır. Bunlar;
 
 1)Enerji sektörü
 2)Otomotiv sektörü
 3)Gıda sektörü
 
1)Enerji Sektörü

Değişime uğramamış enerji kaynaklarına Birincil Enerji Kaynakları denir. Petrol, Doğal gaz, Nükleer enerji, biokütle enerjisi, Rüzgâr enerjisi ve Güneş enerjisi birincil enerji kaynaklarıdır. Değişime uğramış enerji kaynaklarına İkincil Enerji Kaynakları denir.

Elektrik, Benzin, Motorin, kok kömürü ikincil enerji kaynaklarıdır. Dünya da sadece 60 yıl yetecek kadar Petrol rezervi kalmıştır. Dünya da sadece 70 yıl yetecek kadar Doğal gaz rezervi kalmıştır. Dünya da sadece 115 yıl yetecek kadar Kömür rezervi kalmıştır. Petrol, Doğal gaz, Kömür ve Nükleer enerji yenilenemez enerji kaynaklarıdır.

Jeotermal enerji, Hidroelektrik enerji, Biokütle enerji, Rüzgâr enerjisi ve Güneş enerjisi yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. 2018 yılında dünya da 6 milyon ton Petrol üretilmiştir. Rusya, İran, Irak, Suudi Arabistan gibi ülkeler 2018 yılında toplam 20 milyon ton Petrol ithal etmişlerdir.
 

2)Otomotiv Sektörü 

2007 yılında dünya da 75 milyon adet araç üretilmiştir. 2007 yılında dünya da toplam 74 milyon adet araç satılmıştır. 2007 yılında Avrupa kıtasıdi nda 23 milyon adet araç satılmıştır. 2007 yılında Asya kıtasında 22 milyon adet araç satılmıştır. 2007 yılında Amerika kıtasında 25 milyon adet araç satılmıştır. 2007 yılında Afrika kıtasında 4 milyon adet araç satılmıştır.
2008 yılında Petrol fiyatlarının artması nedeniyle otomotiv sektörü bazı sıkıntılar yaşamış ve otomobil satışları azalmıştır. 2008 yılından sonra otomotiv sektörü tekrar büyümeye başlamıştır.
 
3)Gıda Sektörü

Gıda sektörü, dünya da en çok büyüyen sektörlerden biridir. Nestle, Pepsi, Coca-Cola, Kellog’s gibi şirketler gıda sektöründe yer alan dev şirketlerdir.

Sanayilerin En Yaygın Olduğu Alanlar

Türkiye'deki başlıca en yaygın alan kaplayan endüstriler, nar, fındık, ayva ve karpuz, çay, domates, patlıcan, tütün, elma, buğday ve çavdar gibi ürünlerle tarımsal üretime dayanmaktadır. Aynı zamanda tekstil, gıda işleme, otomotiv, elektronik, turizm, kömür madeni, kromat, bakır ve bor, çelik, petrol, inşaat, kereste ve kâğıttan oluşmaktadır.
 
En İyi İhracat Malları ve Ortakları
Türkiye, 153,6 milyar dolarlık ihracatı ile 28'inci dünya ihracatçısı. En çok ihracat yapılan ürünler arasında otomobiller, araç parçaları, işlenmemiş demir çubuklar, dağıtım kamyonları, mücevherler, hazır giyim, gıda maddeleri ve tekstil yer alıyor. İhracatta en büyük ortaklar % 9,3, % 7,3, % 7,3, Irak % 5,9, İtalya % 4,8, ABD % 4,5 ve Fransa % 4,1'dir.
 

Sanayide Pazar Payları Ne Durumdadır?

Pazar en kısa tanımıyla alıcı ve satıcının buluştuğu ortamdır. Bu ortam satıcının ürünlerinin alıcıya ulaşmasına kadar ki olan tüm faaliyetleri kapsar. Ürün ya da hizmetin tüketicisine göre (yaş, cinsiyet, maddi durum, ihtiyaç, amaç vb.) satıcının müşteri profilini ortaya çıkarır. Her pazarın bir talebi ve arzı vardır.

Pazar payı nedir peki? Pazar payı, Bir mal veya hizmetin toplam satış miktarı, şirketimizin pazardaki güç ve karlılığını gösterir. Yani işletmenin pazar içerisindeki etkinlik alanını gösterir. Pazar payını artırmak için ise marka yatırımı yapılabilir, web sitesi kurulabilir, sosyal medya kullanılabilir, dijital pazarlama yapılabilir.
 
İhracatın Çoğunluğu Sanayi Sektöründe

Girişimin faaliyetine göre ihracatın pazar payının %56,6'sı, ithalatın %52,1'i sanayi sektöründe faaliyet gösteriyor. Faaliyeti ticaret olan girişimlerin ihracattaki pay oranı %40, ithalattaki pay oranı %34,1 olarak hesaplandı. Sanayi sektörünün ihracatının %69,3'ü çok büyük ölçekli girişimler tarafından yapıldı. %92'si ise küçük ve orta ölçekli girişimler tarafından yapıldı. Sanayi sektörünün yaptığı ithalatta, 250 ve üstü çalışanı olan yani büyük ölçekli olan girişimlerin payı %78,4, ticaret sektörünce yapılan ithalatın %69,1'i KOBİ'ler tarafından yapıldı.

Faaliyetleri sanayi olan girişimler, ihracatlarının %53,1'ini AB ülkelerine, %16,5'ini Orta Doğu ülkelerine yaptı. (2017 yılı) AB 28 ülkeye yaptığı ihracatta %63,8'ini sanayiye, %34,4'ünü ise ticaret sektörüne yaptı. Asıl faaliyeti sanayi olan girişimler, ithalatlarının %39,9'unu AB'den, %23,4'ünü Asya ülkelerinden, %11,3'ünü AB üyesi olmayan ülkelerden gerçekleştirdi.

En Çok İthalat- İhracat Yapan Ülkeler

En çok ithalat yapan ülke grupları sırasıyla %37,1 ile AB, %30,9 ile Asya ve ,2 oranla Avrupa Birliği üyesi olmayan Avrupa ülkeleri oldu. İmalat ürünleri ihracatının %58,1'ini asıl faaliyeti sanayi olan girişimler, %38,9'unu ise asıl faaliyeti ticaret olan girişimler yaptı. Asıl faaliyeti sanayi olan girişimlerin yaptıkları ihracatın %96,3'ünü imalat ürünleri, %1,9'unu tarım, ormancılık, balıkçılık ürünleri oluşturdu.
 
Diğer yandan imalat ürünleri ithalatının %49,8'i sanayi, %38,5'i ticaret ve yüzde 11,7'si ise diğer sektördeki girişimler tarafından yapıldı. Asıl faaliyeti sanayi olan girişimlerin ithalatının %78,2'sini sanayi ürünleri, %11,8'ini madencilik ürünleri, %4,3'ünü tarım, ormancılık, balıkçılık ürünleri oluşturdu. 

Sanayilerin Krizlerden Direkt Etkilenmesi

Sanayilerin krizlerden direkt olarak etiketlenmelerinin temel sebebi üretimde kullanılan temel ham maddelerin petrokimya malzemesinden ya da demir çelikten oluşmasıdır. Temel olarak aslında bütün döngü enerjiye dayanıyor. Enerji piyasası ise petrol ve dolar ile dönüyor ve fiyatları sürekli olarak değişkenlik arz ediyor.
 
Gelişmiş ülkelerdeki ekonomiler, üretimlerinde kullandıkları enerji miktarlarını ve ham madde ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri yollar ve kaynaklar bulmuş durumdadır. Gerek nükleer reaktörler gerekse fosil kaynaklı enerji santralleri, gelişmiş sanayi üretimlerinin en büyük dayanağıdır.
 
Gelişmekte Olan Ülkelerin Sanayileri Krizlerden Direkt Etkilenir

Gelişmekte olan ülkelerin ekonomileri balıksırtı bir dengede sürekli olarak büyümeye çabalamaktadır. Ham maddelerini ithal eden sanayiye sahip olan ülkelerde, aranın değerinin düşmesiyle beraber artan maliyetler, düşük kar marjları ile global piyasada tutunmaya çalışan sanayiciyi çok zor bir duruma sokmaktadır.
 
Ülke içerisinde yaşanan yüksek enflasyon nedeniyle yaşam şartlarının ve koşullarının da zorlaşması bu durumu daha da sıkıntılı bir hale sokmaktadır. Üretim maliyetlerinin yanında çalışan maliyetleri de artmış, devlet de işveren üzerindeki yükü arttırmıştır. Yükselen faizler ise yükselen döviz kurunun yanında tuz biber misali, üretim yapmayı iyice zorlaştırmaktadır. Bir de yükselen borçlanma faizleri piyasada dönen para akışını da kısıtlamaktadır.
 
Krizler Birer Fırsata Çevrilebilir

Yerli paranın değer kaybetmesiyle beraber artan döviz kuru, global piyasada, ihracat yaparak kazandığınız dövizin daha çok getiri sağlaması nedeniyle, sizi fiyat konusunda piyasada daha avantajlı bir pozisyona getirebilir. Rakiplerinizle müşterilerinize daha uygun fiyatlar sunarak daha kolay mücadele edebilir ve satışlarınızı arttırabilirsiniz. Aynı zamanda ihracat rakamlarınızı da arttırarak cari açığı dengeleyebilmek için ülke ekonomisi adına bir fırsattır.
 
Sanayi Gelişmekte Olan Bir Ülkenin Yumuşak Karnıdır

Krizin öncelikle sanayi sektörüne etki etmesinin temel nedeni, sanayinin yumuşak karın olmasıdır. Yumuşak karından mecazi olarak kasıt zayıf noktasıdır. Yani etkileneceği, yara alabileceği ilk noktadır. Bu yaralanma o ülkenin üretimde dışa bağımlı olduğunun bir göstergesidir, çünkü sağlam bir ekonomi kriz durumunda en fazla küçülür ve kendini koruyabilir. Kendi kaynaklarıyla üretip kendi kaynaklarıyla büyüyen bir ekonomi kriz karşısında daha dirençli ve dayanıklıdır.

Sanayi Firmalarının Üretimi Durdurma Nedenleri

Ham maddeleri işlemek onları yapılmış madde haline getirmek, enerji kaynakları yaratmak adına kullanılan yöntemlerin ve araçların oluşturduğu endüstri olan sanayiler kar elde etmek amacıyla kuruluyor. Kaliteli mal ve hizmet üretimi için uğraş veriyor. Turizm ve otelcilik, inşaat, elektrik, gaz, maden endüstrisi gibi sanayinin birçok alanda olduğu görülmektedir. Sanayi üretim endeksiyle Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri açıklıyor. Sanayinin durumunu bu sayede öğrenilebiliyor. Sanayi de üretimin artması için yatırımların artması gerekiyor. 

Kaynak: Guru Akademi Araştırma Ekibi

Kategoriler

Kobi Gurusu Öner