Dupnisa Mağarası
18 Ekim 2017

Tarihi geçmişi 180 milyon yıl öncesine dayanmaktadır. İki kat ve üç mağaradan oluşan Dupnisa Mağarası’nın toplam uzunluğu 2.720 metredir. Kuru Mağarası, Kız Mağarası ve Sulu Mağara söz konusu üç Mağara’nın isimleridir. İçinde gezenleri fazlasıyla etkileyen bir yer altı nehri akmaktadır. Yüzyıllara karşı ayakta duran yaşlı Mağara, köklü geçmişiyle, sarkıt ve dikitleriyle görülmeye değer bir yerdir.