• Ana Sayfa
  • >
  • Duyurular
  • >
  • AB İle ilgili Proje Duyuruları
KOSGEB Başkanlığınca ulusal koordinasyonu yapılan, AB tarafından 2014-2020 yıllarını kapsayacak şekilde KOBİ’ler ve girişimcilere dönük uygulamaya konulan COSME (İşletmelerin ve KOBİ' lerin Rekabet Edebilirliği) Programı kapsamında, AB Komisyonunca 30 Eylül 2020 tarihine kadar açık kalacak olan AB COSME Programı, Kredi Garanti Desteği (Loan Guarantee Facility - LGF) ve Büyüme Amaçlı Özkaynak Desteği (Equity Facility for Growth – EFG) Proje Teklif Çağrıları yayımlanmıştır. Çağrılara dair bilgiler aşağıdaki linktedir.
27 Ekim 2017
Ayrıntılı bilgi: http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/5653/cosme-programi-finansal-araclari

.
25 Eylül 2017