• Ana Sayfa
  • >
  • Duyurular
  • >
  • AB İle ilgili Proje Duyuruları
Avrupa Birliği’nin, EU2020 adını verdiği 2020 yılına yönelik stratejisini tanımlayan ana politikalardan biri ”Küreselleşen Çağ için Sanayi Politikası” olarak belirlenmiştir. Bu süreçte, AB ülkelerinde ekonomik faaliyette bulunan işletmelerin %90’ından fazlasını temsil eden KOBİ’lere özel önem atfedilmektedir.
07 Ekim 2019
Ufuk2020 Programı Enerji Çağrıları AçıldıUfuk2020 Enerji Alanı Çalışma Programı altında yer alan 15 enerji başlığı, 3 Eylül 2019 tarihi itibari ile başvurulara açılmıştır. Bu başlıklar altında toplamda 297 Milyon Avro’luk projeler desteklenecektir.
25 Eylül 2019
Türkiye Materials Marketplace (TMM) Teknik Destek ÇağrısıAvrupa İmar ve Kalkınma Bankası, TMM üyelerinin atık ve yan ürün transferlerini kolaylaştırmak için ‘Circular Vouchers’ adlı teknik destek paketini faaliyete geçirdi.The Circular Vouchers Türkiye’de enerji ve kaynak verimliliğini desteklemek için, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı 2013 ile fonlanmaktadır.
25 Eylül 2019
AB FRiT1 Girişimcilik Programı Proje Teklif Çağrısı
Amacı
“Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler ve Türk Vatandaşları için İşletmelerin ve Girişimciliğin
Geliştirilmesi Projesi” kapsamında Gaziantep İlinde Geçici Koruma Sağlanan Suriyeli (GKSS)
girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek, iyi iş modellerinin oluşturulmasını sağlamak, başarılı işletmelerin kurulmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamak, girişimcilik potansiyelini geliştirerek sosyoekonomik entegrasyona ve ülke ekonomisine katkı sağlamaktır.
Başlangıç Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı – Bitiş Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe
Girişimcilik Programı Proje Teklif Çağrısı kapsamındaki dokümanlar aşağıda yer almaktadır.
25 Eylül 2019
AB FRiT1 “Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler ve Türk Vatandaşları için İşletmelerin ve Girişimciliğin Geliştirilmesi Projesi“ kapsamında Girişimcilik Programı Proje Teklif Çağrısının İlanı
Proje Teklif Çağrısının Adı: Girişimcilik Programı 1. Proje Teklif Çağrısı
Amacı: “Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler ve Türk Vatandaşları için İşletmelerin ve Girişimciliğin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında Gaziantep İlinde Geçici Koruma Sağlanan Suriyeli (GKSS) girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek, iyi iş modellerinin oluşturulmasını sağlamak, başarılı işletmelerin kurulmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamak, girişimcilik potansiyelini geliştirerek sosyoekonomik entegrasyona ve ülke ekonomisine katkı sağlamaktır.
02 Eylül 2019
KOSGEB Başkanlığınca ulusal koordinasyonu yapılan, AB tarafından 2014-2020 yıllarını kapsayacak şekilde KOBİ’ler ve girişimcilere dönük uygulamaya konulan COSME (İşletmelerin ve KOBİ' lerin Rekabet Edebilirliği) Programı kapsamında, AB Komisyonunca 30 Eylül 2020 tarihine kadar açık kalacak olan AB COSME Programı, Kredi Garanti Desteği (Loan Guarantee Facility - LGF) ve Büyüme Amaçlı Özkaynak Desteği (Equity Facility for Growth – EFG) Proje Teklif Çağrıları yayımlanmıştır. Çağrılara dair bilgiler aşağıdaki linktedir.
27 Ekim 2017
Ayrıntılı bilgi: http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/5653/cosme-programi-finansal-araclari

.
25 Eylül 2017