E-Fatura Uygulaması Nedir?
31 Mayıs 2019

Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojileri, sağladıkları verimlilik ve maliyet avantajı gibi nedenlerle mükelleflere ait iş süreçlerinde gittikçe daha yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Bu durum, özellikle yüksek sayıda yasal belge ve kayıt ile ilgili süreçleri kâğıt ortamında yürütmek zorunda olan mükelleflere yönelik, gelişen teknolojiye uygun yeni usul ve esasların belirlenmesini zorunlu kılmaktadır.

Yaygın olarak kullanılan belgelerden biri olan faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin 2010 yılında e-fatura uygulaması geliştirilmiştir.
Türkiye genelinde uygulanabilir elektronik fatura altyapısını oluşturma çalışmaları kapsamında 2017 yılında gerçekleştirilen çalışmalar aşağıda sıralanmıştır.

2017 yılı sonu itibariyle e-fatura uygulamasını kullanmak amacıyla uygulamanın başından bu güne 72.036 mükellef başvuru yapmıştır. Bu kapsamda 2017 yılı sonu itibariyle e-fatura düzenleyen mükellef sayısı 72.036’ya ulaşmış bulunmaktadır. 3.535 mükellef uygulamayı entegrasyon yöntemiyle kullanmaktadır. 77 firma Teknik Kılavuzlarda belirtilen testleri başarılı şekilde tamamlayıp, Özel Entegratör izni almıştır. 2017 yılı sonu itibariyle 59.755 mükellef, Özel Entegratörler üzerinden e-fatura uygulamasına dâhil olmuşlardır. Ayrıca, 66 firma 416, 421, 424 ve 447 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri kapsamında Elektronik Fatura Saklama Hizmeti Verme İzni almıştır. e-fatura uygulaması üzerinden 177.485.032 adet fatura düzenlenmiştir.

421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilen mükelleflere ek olarak e-fatura uygulamasının kapsamının genişletilmesine yönelik 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. 01/01/2017 tarih itibariyle e-fatura uygulamasına zorunlu olarak dâhil olan firmalarla e-fatura kullanıcı sayısı artış göstermiştir.

e-Fatura uygulamasının kapsamının genişletilmesi sürecinde efatura.gov.tr adresinde yayınlanan güncel duyurular ve e-fatura forum sitesi ile mükellefler bilgilendirilmiş, forum üzerinden 11/01/2018 tarihi itibariyle 20.000’den fazla soru cevaplandırılmıştır.

İhracat işlemleri ve yolcu beraberi eşya kapsamında da e-fatura düzenlenmesi ve GTB sistemlerine entegre edilmesine ilişkin 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde açıklama yapılarak, işleyişe ilişkin esaslar teknik kılavuzda açıklanmıştır.

Gümrük işlemlerinde ihracat e-faturası düzenlenmesi uygulamasında GİB portal test ortamı ve canlı ortamda mükelleflerin kullanımına açılmış, “e-fatura Gümrük İşlemleri Kılavuzu” güncellenmiştir.
e-Fatura kullanıcılarına ait ihracat ve tax free faturalarının e-fatura olarak düzenlenmesine ilişkin zorunluluk fiilen başlamıştır.

01/10/2017 tarihi itibariyle, Sosyal Güvenlik Kurumu e-fatura uygulamasına geçmiştir. Uygulamaya ilişkin doküman ve kılavuzlar yayımlanmıştır.

Aşağıdaki tabloda, son beş yıl itibariyle başlayan e-fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcı sayıları ve düzenlenen e-fatura sayısı ve tutarlarına yıllar itibariyle yer verilmiştir.

YIL     e-Fatura Uygulamasından Yararlanan Mükellef Sayısı(Adet)     Düzenlenen e-Fatura Sayısı (Adet)     Fatura Tutarı (TL)  
   
2013                                            16.270                                                                         2.118.001                                        48.654.104.462
2014                                            19.375                                                                         72.463.951                                      1.127.236.091.091
2015                                            46.800                                                                         113.713.039                                   1.180.957.808.191
2016                                            61.013                                                                         163.456.644                                   1.974.549.748.742*
2017                                            72.036                                                                         177.485.032                                   2.637.574.673.267

*2016 yılında düzenlenen e-fatura sayısı, uygulamanın gelişiminin sağlıklı izlenebilmesi açısından faturalar üzerinde yapılan analizler neticesinde güncellenmiştir.

Yazar: Guru Akademi Araştırma Ekibi
Kaynak: GTİB

Kategoriler

Kobi Gurusu Öner