E-YMM TAM TASDİK RAPORLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN DUYURU
04 Temmuz 2019

Gelir veya Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tam Tasdik Raporları ekranına giriş yapılabilmesi için aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir.
e-YMM Tasdik Raporları giriş ekranına İnternet Vergi Dairesi/e-YMM Tasdik Raporu İşlemleri/e-YMM Tasdik Raporu menüsünden 2 ayrı şekilde erişim sağlanabilecektir.

Kullanıcı Girişi bölümüne;

• Yeminli Mali Müşavirlerin kendilerine ait kullanıcı kodu-şifresi ile veya,
• Yeminli Mali Müşavirler tarafından yetkilendirilen Alt Kullanıcıların kendilerine ait kullanıcı kodu-şifresi ile giriş yapması gerekmektedir.
Alt Kullanıcılara ilişkin daha ayrıntılı bilgi için Teknik Kılavuzun ilgili bölümlerine bakılması gerekmektedir.

Önemli Not: Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde Yeminli Mali Müşavirlik Şirketlerine ait kullanıcı kodu – şifresi ile e-YMM Tam Tasdik Raporu düzenlenebilmesi mümkün değildir. Birimimiz ile yapılan telefon görüşmelerinde genel itibariyle şirkete ait kullanıcı kodu-şifresi ile giriş yapılmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır. Şirket bünyesinde çalışan Yeminli Mali Müşavirlerin veya Yetkilendirilmiş Alt Kullanıcıların kendilerine ait kullanıcı kodu-şifresi ile giriş yapması gerekmektedir.