EKONOMİ KURULU'NUN GÖREVLERİ NELERDİR ?
13 Temmuz 2018

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne dair "1" numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete ’de yayınlandı. Yayınlanan Kararname ile Cumhurbaşkanlığına bağlı Ekonomi Kurulu’nun görev alanı, teşkilat haritası ve yetkilerinin kapsamı da belirlenmiş oldu.

Madde 25:
Ekonomi Politikaları Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

a)
Ekonomik istikrarla ilgili gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek,
b) Ekonomik konularda araştırmalar yapmak,
c) Küresel ve ulusal ekonomi ve kalkınma konularıyla ilgili gelişmeleri izlemek, değerlendirmek,
ç) Küresel ve ulusal ekonomi ve kalkınma konuları ile ilgili gelişmeleri izlemek, değerlendirmek, gerektiğinde araştırmalar yapmak,
d) Ekonomik güvenlik ve ekonomik savunmaya ilişkin ilke ve esasların tespitine, güncelleştirilmesine yönelik politika önerileri oluşturmak,
e) Gerektiğinde gelir azaltıcı veya harcama artırıcı önerileri izlemek ve değerlendirmek, uygun görülenler hakkında etki analizlerini yapmak,
f) Bölgesel gelişme alanında ulusal düzeyde genel politikaların ve önceliklerin belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak, önerilerde bulunmak,
g) Kamu ve özel sektör tarafından yapılan yatırımların süreçlerini hızlandırma amacıyla öneriler geliştirmek,
ğ) İhracata dönük üretim stratejilerine yönelik politika önerileri geliştirmek,
h) Ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik stratejilerin ve eylem planlarının oluşumuna katkıda bulunmak,
ı) Faizsiz finans sisteminin daha hızlı ve sağlıklı geliştirilmesi ile ülkemizin uluslararası finans merkezi vizyonuna katkı sağlanması amacıyla politika önerilerini tespit etmek,
i) Gümrük ve iç ticaret politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili olarak görüş bildirmek ve bu konularda araştırma ve çalışmalar yapmak,
j) Devlet desteklerinin ilke ve esaslarının belirlenmesi amacıyla politika önerileri geliştirmek.

Kaynak: http://www.resmigazete.gov.tr/default.aspx


Kategoriler

Kobi Gurusu Öner