ENDÜSTRİ 4.0 DÖRDÜNCÜ SANAYİ DEVRİMİ NEDİR ? - 3
08 Ocak 2018
/
Utkan BOSTANCI

Pek çoğu uzun yıllardan beri kendi başlarına kullanılan teknolojiler Endüstri 4.0 kavramının gelişimiyle beraber, birbirleriyle entegre olarak çalışmaya ve daha işlevsel hale geldiler.
Sanayi 4.0 ile beraber üretimin verimliliğini artıran bu entegre sistem yapısına ve onun bileşenlerine daha yakından bakacağız.
İnceleyeceğimiz ilk Endüstri 4.0 Bileşeni Nesnelerin İnterneti kavramı olacak. Birkaç bölümde detaylarına inerek inceleyeceğimiz, uluslararası makalelerden de yararlanarak hazırladığımız detaylı incelememiz ile Endüstri 4.0 hakkında bütün soru işaretlerini gidermeyi hedefliyoruz.

"Endüstri 4.0" bileşenleri

Nesnelerin İnterneti - 1

’Bir At Nasıl Uçar: Yaratılış, Buluş ve Keşfin Gizli Tarihi’’ kitabının yazarı ve MIT'de bir teknoloji öncüsü olarak üç başarılı girişimin başında olan Kevin Ashton tarafından ilk kez 1999 yılında ortaya atılan IOT (Nesnelerin İnterneti) kavramı günümüzde günlük teknoloji ve sanayi teknolojisi açısından önemli bir noktada konumlanmayı başardı. 

1999'da "Şeylerin İnternet'i" terimini yaratan ve günümüzde hala pek çok insana anlaşılmaz gelen Nesnelerin İnterneti kavramının insanlık için önemini, isim babası olan Asthon; Gps’in yaygın kullanımı üzerinden örneklendirip şöyle tarif ediyor:

‘’20. Yüzyılda bilgisayarların karar alma mekanizmaları yoktu, sadece onlara söyleneni yapıyorlardı. Bu büyük bir sınırlama anlamına geliyordu. Bilgisayar kullanmayı bilen 1 Milyar’dan fazla insan o dönemlerde sadece bilgisayarda klavyeler aracılığıyla yazılar yazabiliyor ya da tarayıcılar aracılığıyla taramalar yapabiliyorlardı.

21. Yüzyıla geldiğimizde ise bilgisayarlar kendi kararlarını verebilir hale geldiler. Birkaç yıldır, GPS (Global Positioning System; Küresel Konum Belirleme Sistemi) örneğinde olduğu gibi ağa bağlı sensörlerle yaşamaya başladık. Bugün, GPS olmayan bir dünya hayal etmek artık çok zor. GPS’ler sayesinde yolumuzu buluyoruz.Yakın gelecekte, kendiliğinden giden arabalar yaygınlaştığında GPS daha da önem kazanacak.’’
Dünyacı ünlü danışmanlık ajansı Gartner’ın verilerine göre 2020 yılına gelindiğinde 26 milyar üründe internet bağlantısı olacak.

Nesnelerin İnterneti kavramı, belirli görevleri çözmek için konuşlandırılmış, birbirine bağlı ancak birbirinden bağımsız ağların toplamıdır. Örneğin, günümüzde uçaklarda birçok işlev aynı anda çalışıyor: İlk nesne motorun çalışmasını kontrol ediyor, ikincisi güvenlik sistemlerini denetliyor, üçüncü nesne haberleşmeyi sürdürüyor.Internet geliştikçe, Nesnelerin İnterneti’ni sunan ağlar ve diğer pek çok ağ birbirine bağlanacak ve güvenlik, analitik ve yönetim alanlarında giderek daha fazla gelişim gösterecek. Günün sonunda, Nesnelerin İnternet'i, insanlığa yeni, daha geniş umutları açığa çıkarmak için daha fazla imkan kazanacak.
Bu eğilim, ağ teknolojilerinin geliştirilmesinin yani internetin ilk çıktığı ve yaygınlaşmaya başladığı ilk zamanlarda gözlemlenen durumun dikkat çekici bir benzeri niteliği taşıyor.

IOT ve M2M Arasındaki Fark
Nesnelerin İnternet (IoT), M2M (makinadan-makineye) teknolojisinin daha geniş bir uygulamasını içeren bir kavramdır. M2M segmenti büyük ölçüde IoT konseptinin temelini oluşturuyor ve bu teknolojinin ilk aşamalarında IoT aslında M2M ile eşanlamlıydı. Günümüzde ise gelişen teknoloji sayesinde IoT M2M’den farklılaşıyor.

IOT UYGULAMALARI
Dünya analistlerine göre, 2016 yılı başında İnternet teknolojilerinin kullanımında şirketler, öncelikle IoT'nin kitle segmentlerine odaklandılar. IoT çözümlerinin ve hizmetlerininin kullanım alanlarına dair bazı örnekler aşağıdaki gibidir.

Akıllı Evler

Akıllı Ev girişimleri için toplam fonlama miktarı şu an 2.5 milyar doları aşıyor. Bu liste, Nest veya AlertMe gibi tanınmış başlangıç adlarının yanı sıra Philips, Haier veya Belkin gibi çok uluslu şirketleri de içinde barındırıyor.

Giyilebilir Nesneler
Giyilebilir Nesneler de çok sıcak bir konu olmaya devam ediyor. Firmaların yeni akıllı saat modellerini piyasaya sürmesini bekleyen milyonlarca insan bunun canlı bir örneği.

Akıllı Şehirler
Akıllı şehir, trafik yönetiminden su dağıtımına, atık yönetimine, kentsel güvenliğe ve çevresel izlemeye kadar çeşitli kullanım alanlarını kapsar. Popülerliği, birçok Akıllı Şehir çözümünün bu günlerde şehirlerde yaşayan insanların gerçek sornlarını hafifleteceğini vaat etmesinden kaynaklanıyor. Smart City bölgesindeki IoT çözümleri, trafik tıkanıklığı sorunlarını çözmekte, gürültüyü ve kirliliği azaltmakta ve şehirleri daha güvenli hale getirmektedir.

Akıllı Şebekeler
Gelecekte elektrik verimliliğini, güvenilirliğini ve halkın bütçesini iyileştirmek için elektrik tedarikçileri ve tüketicilerin davranışları hakkında otomatik bir biçimde işlenmiş bilgi taahhüt eden bu sistem aylık 41.000 Google araması hacmiyle, konseptin popülaritesini vurguluyor.

Endüstriyel İnternet
Endüstriyel internet, Nesnelerin İnterneti kavramının özel Internet uygulamalarından sadece birisi. Gartner ya da Cisco gibi pek çok firmanın pazar araştırması sonuçları, endüstriyel internetin en yüksek genel potansiyele sahip IoT konsepti olarak görmesine karşın, popülerliği şu an akıllı ev ya da giyilebilir giysiler gibi kitlelere ulaşmadığı yönünde. Bununla birlikte endüstriyel internet, potansiyel konumuna ulaşmak için çok şey yapıyor.

Akıllı Perakende ve Akıllı Tedarik Zinciri
Tedarik zincirleri birkaç yıldır daha da akıllı hale geliyor. Malları yoldayken izlemek veya tedarikçilerin envanter bilgilerini değiştirmesini sağlamak için çözümler yıllardır piyasada. Nesnelerin İnternet'iyle yeni bir mesafe kat edeceği alacağı akla yatkın bir fikir gibi gözükse de şu ana kadar yeterince yaygınlaşma gösteremedi. Bu alan büyük bir potansiyeli içinde barındırıyor.

Akıllı Tarım
Akıllı tarım, ağırlıklı olarak tarımsal ürün ihraç eden ülkelerdeki önemli uygulama alanı haline gelecektir.

Akıllı Nakliye
• Münferit taşıyıcılar için filo yönetimi hizmetleri (kamyonlar için bir çeşit Uber analogu)
• Sigorta Hizmetleri
• Gerçek duruma göre bakım hizmetleri

Bağlı sensörlerin yardımı ile trafik tıkanıklığını ölçmek ve onları optimize etmek mümkün olacaktır.   

Kaynak:
https://iot-analytics.com
https://tadviser.ru