ENDÜSTRİ 4.0 DÖRDÜNCÜ SANAYİ DEVRİMİ NEDİR ? - 4
30 Ocak 2018
/
Utkan BOSTANCI & Mehmet Fatih BOZKURT

"Endüstri 4.0" Bileşenleri / Nesnelerin İnterneti - 2

KOBİ’LERİN UFKUNU AÇACAK 10 IOT EĞİLİMİ

Forrester Research analistlerinin Aralık 2017'de yayınladıkları raporda, günümüz dünyasını 2018'de bekleyen 10 temel Internet of Things (IOT) eğilimi listeleniyor.

Kobi Gurusu olarak bu listeyi siz KOBİ’lerimiz için Türkçeye çevirdik.

İşte, 2018 Yılında yatırım bazında revaçta olması beklenen 10 popüler IOT alanı.

1. Ses Hizmetleri Yükseliş Trendinde

2018 yılında, telekomünikasyon şirketleri giderek daha fazla ses hizmeti sunmaya başlayacak. Ses temelli servislerin karmaşıklığı, genişliği, kalitesi ve sundukları mevcut hizmetler (Telekonferans, video konferans, IP telefon, akıllı santral vb. hizmet birimleri) büyük olasılıkla ikiye katlanarak 2018'de büyüyecek.

2. IoT-Verilerinin Ticarileştirilmesi

Forrester’ın Aralık 2017 verilerine göre, ABD'li şirketlerin ticarileştirmeyi başardıkları verilerin satışından elde ettikleri kâr, IoT ve ona bağlı hizmetler konusunda hayli iddialı olan Avrupalı rakiplerinin kâr paylarından oldukça önde. Mevcut teknoloji alanında herhangi bir dezavantaj taşımayan Avrupalı IoT şirketlerinin kârlılık noktasında da ABD’li rakiplerine ulaşabilmeleri amacıyla, Avrupa’nın yetkili yasal düzenleyicileri IoT verilerini ticarileştirmenin yollarını açacak kanunları hazırlayacaklar.

ABD'li işletmelerdeki veri ve analitik karar vericilerin % 45'i zaten verilerini ticarileştirdiklerini söylerken, Fransadakilerin % 35'i ve Alman işletmelerin de % 38'i bunu yapıyor. Bunu bir gecikme olarak kabul eden Avrupa Komisyonu, ileri teknoloji kullanımını teşvik etmek, veri ekonomisini harekete geçirmek ve mevcut yasal boşluğu en aza indirgemek için ileri teknolojilerin kullanımını ve dijital ekonominin geliştirilmesini teşvik eden yönergeleri onaylayacaklar.

3. Pazarlamacılar, IoT İle Neler Başarabileceklerinin Farkındalar

Forrester Research’ın yayınladığı verilere göre, 2018 yılında giyilebilir elektronik ürünler hala niş bir sektör olarak konumlanmayı sürdürecek fakat öte yandan da büyümeye devam edecek.

Amazon Alexa veya Google Asistan gibi akıllı temsilcilerin gittikçe artan sayıda benimsenmesi, giderek daha fazla sayıda cihazda pazarlamacıların müşterileri ile etkileşimde bulunma yollarını arıyor. Daha samimi bir marka deneyimi oluşturmak için, mobil anlık stratejilerini akıllı ev hoparlörleri veya akıllı saatler ile yeni arayüzleri de içerecek şekilde genişletecekler.

Amazon, Alexa ve Google Asistan gibi IoT hizmetlerini barındıran akıllı dijital asistanların artan popülaritesine bağlı olarak IoT hizmetlerini sağlayan daha çok uygulama ve bu uygulamaları barındıracak daha çok akıllı cihaz üretileceği düşünülüyor. Pazarlamacılar, doğru stratejileri kullanarak ‘’muazzam’’ olarak niteledikleri hedef kitleye ulaşmak ve büyük bir potansiyeli açığa çıkartmak istiyorlar.

4. Çevresel IoT sistemlerinin kurulumu

Günümüz dünyasında, IoT özellikli iş süreçleri öncelikle kurum içi veri merkezlerinde veya bulut sistemlerde gerçekleşiyor. Yakın gelecekte, bu temel işlevleri gören cihazların yanı sıra yerel veri analizi gerçekleştiren cihazların kullanım oranında büyük bir yükselme göreceğiz. Yerelleştirilebilen, rapor sunan ve karar verebilen IOT cihazlarının güvenlik, ölçeklenebilirlik ve yapılandırma amaçlarıyla kullanımın yaygınlaşmasına bağlı olarak Periferik IOT (Tamamlayıcı IOT) olarak nitelenen cihazların da yaygınlaşacağı düşünülüyor. Periferik IOT (Tamamlayıcı IOT), güvenlik, ölçeklenebilirlik, yapılandırma, kurulum ve yönetim için bulut avantajından yararlanmanın yanı sıra, ürettikleri verilere dayanarak yerel koşullara entegre edilebiliyor.

5. Endüstriyel IOT Platformlarının Sağlayıcıları & IaaS Teknolojisi

Amazon Web Services (AWS) , IBM ve Microsoft gibi IOT servis sağlayıcısı olan büyük şirketler; web sitesi barındırma, depolama, yedekleme, kurtarma, web uygulamaları, büyük veri analizi gibi işlevleri olan ve Infrastructure as a Service (IaaS) olarak bilinen teknolojinin uygulama alanlarını geliştirmek ve genişletmek istiyorlar.

6. Uzmanlaşmış IOT Platformlarının İnşası

IoT platformu üreticileri, tasarım konusunda uzmanlaşmaya ve akıllı senaryoları işlevsel olarak kullanmaya başlayacak.

IoT ürün tasarımcıları, IoT cihazlarına uzaktan ürün yönetimi, izleme ve kontrol için daha güçlü yetenekler ile donatacaklar. Cihazlar, iş sürecine entegre edilmiş orkestrasyon yazılımlarına ihtiyaç duyuyorlar. Bu ihtiyaçlara göre inşa edilmiş IoT platformları giderek artış gösterecekler.

IoT ürün geliştiricileri, böylece belirli bir iş sürecine IOT kullanan işletmenin çeşitli aşamalarını senkronize etmek ve bireysel IOT elemanların manüel konfigürasyon ihtiyacını ortadan kaldıracak özel bir yazılım oluşturmak için gereken mesaiyi harcıyorlar. Müşterinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış IoT platformlarına öncelik verilecektir.

7. Konsolide Edilmiş IOT Servisleri

Hem maliyetleri düşürmek hem de ağ veri girişi sırasında veri giriş hatalarının gecikmesini ve yanıt beklerken geçen süresinin azaltılması adına, daha fazla şirkete ulaşarak şirket ağlarının endüstri 4.0’a uygun hale getirilmesi ve IOT servislerini kullanarak veri işleme ve analiz konularında daha fazla verimlilik sağlanması hedefleniyor. Artan ihtiyaçlarla paralel olarak artan maliyetlerin oluştuğu IOT servislerinde büyük IoT platformları ve pazarın güçlü oyuncularını

8. Bulut Hizmetleri İle Bütünleşik Hale Getirilmiş IOT Servisleri

Genel bulut sağlayıcılarının IoT'te adaptasyonu sürecinde, düşük adaptasyon maliyetleri için geliştirici gereksinimleri, prototipleme için hızlı dağıtım, küresel bazda erişim, kayıt sistemleri ile kolay uyum sağlama ve ortaklık, düşük bakım onarım gereksinimleri, direkt olarak IOT platformuna taşınacaktır.

9. IOT Teknolojisi Tahrip Edici Siber Saldırıların Ana Hedefi Olacak

Forrester analistlerine göre, hizmet sağlayıcıların internet güvenliği sorunu artık marjinal bir nitelik kazanmış boyutta zira internet korsanları artık hizmet sağlayıcıların IoT sistemlerini hedef alan siber saldırılara yoğunlaşacak.

10. Blockchain Tabanlı Platformlar Yükselme Eğilimindeler

Forrester'e göre, 2018'de, Blockcahin tabanlı IoT platformların bilinirlik seviyesi % 5'e ulaşacak. Blockchain, güvenilirlik, kararlılık ve mevcut teknoloji altyapısıyla sorunsuz entegrasyon gerektiren büyük ölçekli kullanımlar için henüz hazır değil. Ancak umut verici pilot projelerin ortaya çıkmaya başlamasıyla IoT ve blok teknolojileri ve ürünlerinin olgunlaşması 2018 yılında blok zincirin benimsenmesine yol açacak.

Kaynak: https://www.forrester.com/report/Predictions+2018+IoT+Moves+From+Experimentation+To+Business+Scale/-...