ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI
22 Kasım 2018

Programın Amacı

Endüstriyel Uygulama Programı kapsamı; yeni bir ürün/hizmetin; üretilmesi, kalitesinin artırılması, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin uygulamaya alınması, ürün veya süreçlerinin pazara uygun biçimde ticarileştirilmesi amacıyla hazırlanan projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir.

Desteklenecek Proje Giderleri

Kira Desteği

Destek Üst Limit (TL): 18.000

Destek Oranı (%): 75


Makine - Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği

Destek Üst Limit (TL): 150.000

Destek Oranı (%): 75*


Makine - Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)

Destek Üst Limit (TL): 500.000

Destek Oranı (%): 75*


Personel Gideri Desteği

Destek Üst Limit (TL): 150.000

Destek Oranı (%): 75

*Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği'ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranlarına 15% (onbeş) ilave edilir.