Entegre, Otomatize Ve Optimal Üretim Akışı
12 Haziran 2019
/
Guru Akademi Araştırma Ekibi

Üretim faaliyeti gerçekleştiren işletmelerde (atölye, fabrika, vb.), hammadde ile başlayıp mamul ile sonuçlanan prosesler sürecinin bütünüdür. Bu süreçler genellikle akış şemaları ile gösterilmektedir. Üretim faaliyetlerinin her bir aşaması, prosesi veya faaliyet istasyonu, genellikle birbirini izleyen kutucuklar ile sembolize edilen akış şemasının bir bileşeninde yer almaktadır.
 
Entegre Üretim Akışı
 
Entegre, kısaca "bütünleşmiş" demektir. Entegre bir tesis, bir ürünün hammaddeden son mamulün paketlenme, satışa sunulmaya hazır hale gelme aşamasına kadar tüm üretim süreçlerini içinde barındıran tesistir. Entegre üretim akışının hâkim olduğu bir sistemde ya da tesiste (entegre sanayi), üretimi yapılan ürün sisteme hammadde olarak girmekte, paketlenmiş olarak sistemden çıkmakta ve sevkiyat ya da dağıtım birimine transfer edilmektedir.
 
 Otomatize Üretim Akışı
 
Seri üretim yapan imalathanelerde, çok sayıda prosesten geçen hammadde ve yarı mamul genellikle konvansiyonel istasyonlarda ve sorumlu operatörler eşliğinde işlenerek mamul haline getirilmektedir. Bu tip üretimin söz konusu olduğu tesislerde, iş gücü ve insan becerisi oldukça önem kazanmaktadır. Bu durum ise, hem üretim maliyetlerini artırmakta hem de ürün kalitesinde bir istikrarsızlığa yol açmaktadır.
 
Otomatize edilmiş üretim hatlarında, çok sayıda proses, otomatik bir sistem tarafından yönetilmektedir. Bu otomatik sistem, içinde gerekli programı, tasarımı içeren bilgisayar sistemidir. İnsan gücü (makina operatörü) ve becerisinden bağımsız işleyen bu tip üretim akışlarında, işçilik maliyetleri %80 azalma gösterirken, ürün kalitesi, üretim verimliliği ve hızı ciddi oranlarda (%40 seviyelerinde) yükselmektedir.

Optimal Üretim Akışı
 
Optimal ya da optimum kavramı, bir değişkenin her açıdan (tüm parametreler değerlendirildiğinde) en uygun, en verimli, en doğru değerde ve seviyede bulunmasıdır. Bir üretim tesisinden örnek vermek gerekirse, bu tesisin maksimum seviyede karlılık elde edebilmesi için gereken üretim miktarıdır.
 
Maksimum üretimle en yüksek karlılık sağlanamamaktadır, zira üretim süreçleri içinde meydana gelen malzeme israfının, iş gücü kaybının, üretimde verim düşüklüğünün, üretim sonrasındaki stok maliyetinin de hesaba katılması gerekmektedir. Tüm bu parametrelerin eşit derecede değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan üretim miktarı optimum değer olmaktadır. Günümüzün ekonomik koşullarında, söz konusu bu değerlendirmelerin doğru şekilde hesaplandığı üretim tesisleri, optimal üretim akışına sahip demektir.
 
Endüstri 4.0 (Sanayi 4.0 ya da 4.Sanayi Devrimi)
 
4.Sanayi devrimi (sanayi 4.0) ile üretim teknolojileri ve katma değer yaratan sistemler bütünü kolektif bir hale gelmiştir, yani akıllı sistemler oluşturulmuştur. Bu devrim, üretimin gerçekleştiği tesislerde, her bir verinin toplanarak bir veri tabanı oluşturulmasına, bu verilerin detaylı bir biçimde analiz edilmesine, daha sağlıklı kararların verilmesine olanak sağlamıştır. Sanayi 4.0 ile kurulan akıllı fabrikalarda, tüm fiziksel süreçler sanal bir ortamdan izlenebilmektedir. Bu sayede; entegre, otomatik ve optimal üretim akış süreçleri oldukça verimli ilerlemektedir.