Gecikme Zammı Oranının Belirlenmesine Dair Karar
04 Temmuz 2019

29/6/2019 tarihli ve 30816 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 28/6/2019 tarihli ve 1266 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 2,5 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: resmigazete.gov.tr

Yazar: Guru Akademi Araştırma Ekibi

Kategoriler

Kobi Gurusu Öner