GEM
09 Nisan 2018

GEM (Global Entrepreneurship Monitor), kar amacı gütmeyen bir Akademik Araştırma Konsorsiyumudur. Konsorsiyum ’un amacı ülkelerde girişimcilik faaliyetinin düzeyini belirlemek, bu düzeyin ülkelerin ekonomik gelişmesi ile bağlantısını irdelemek ve girişimciliği geliştirmeye yönelik politikalar önermektir. Konsorsiyum bu amaçla nitelikli veri oluşturmaya yönelik araştırmalar yapmakta ve bu verileri raporlamaktadır. İlk çalışmalar 1997 yılında London School of Business (UK) ve Babson College’in (USA) olarak araştırma programı olarak başlatılmıştır. İlk GEM raporu 1999 yılında yayınlanmış olup, sadece G-7 ülkelerini kapsayan araştırma sonuçlarını içermektedir. Araştırma çalışmaları her yıl yürütülmekte ve çalışmaya dâhil olan ülkelerin karşılaştırmalı raporları yılsonunda yayınlanmaktadır. Türkiye 2006 yılında konsorsiyuma dâhil olmuştur.

Araştırma verileri aşağıda belirtilen kaynaklardan elde edilmektedir:
• Yetişkin anketleri (telefonla veya yüz-yüze görüşme).
• Standart ülke verileri (OECD, Dünya Bankası, ulusal istatistikler vs.)
• Ulusal uzmanlarla yapılan mülakatlar.

Yetişkin anketleri sonucunda belirlenen ‘Toplam Girişimcilik Endeksi’ , diğer bir deyişle, ‘Girişimcilik Notu’ herhangi bir zaman kesitinde:
1) Yeni bir iş kurmak üzere olan
2) Yeni kurulmuş (3.5 yaşından küçük) bir işletmenin sahibi ve yöneticisi konumunda olan

Bireylerin yoğunluğunu yansıtmaktadır. Her ülkede ortalama 3.000 yetişkine anket uygulanmaktadır.

2012 yılında GEM araştırmasına 69 ülke katılmış ve 198.000 kişi ile anket yapılmıştır. 2012 yılında Türkiye’nin Girişimcilik Endeksi (son 12 aylık dönem içinde girişimcilik faaliyeti yapmayı planlayan ya da yeni bir girişimcilik faaliyetine başlamış kişilerin 18-64 yaş arası yetişkin nüfusa oranı) %12,22 olmuştur. 2011 yılında %11,87 olan bu oran, %2’lik bir artış kaydetmiştir.

Kategoriler

Kobi Gurusu Öner