GÜMRÜK TARİFE İSTATİSTİK POZİSYONU (GTİP KODU)
20 Mart 2019

GTİP Kodu, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde 12 haneli koda verilen isimdir.

Armonize Sistem (Tarife Cetveli- GTİP) 21 bölüm ve 96 fasıldan oluşan bir sınıflandırma sistemidir. Fasıl, gümrük tarife cetvelinde 2 haneli koda verilen isimdir. Fasıllar 2 haneli kodlara, her bir fasıl 4 haneli kod olan pozisyonlara ve her bir pozisyon ise 6 haneli kod olan alt pozisyonlara ayrılmıştır. Başka bir ifadeyle, 2 haneli kodlarla ifade edilen fasıllara, 2'şer hane eklenerek 4 haneli kodlar olan pozisyonlar ve pozisyonlara da 2'şer hane eklenerek 6 haneli alt pozisyonlar oluşturulmuştur.

Armonize Sistemi kullanan her ülkenin tarife cetvelindeki ilk 6 haneli kodlar tüm dünyada aynıdır. Diğer bir ifadeyle, bu kodlar tüm dünyada aynı ürünü/ürün grubunu ifade etmektedir. Örneğin, tüm ülkelerin gümrüklerinde, 071120 GTİP Kodu dendiğinde “zeytin” anlaşılmaktadır.

Zeytin için Armonize Sistem Yapısı:
7 - FASIL
11 - POZİSYON
20 - ALTPOZİSYON

2019 Türk Gümrük Tarife Cetveli: https://ggm.gtb.gov.tr/mevzuat/turk-gumruk-tarife-cetveli/2019-turk-gumruk-tarife-cetveli

Kaynak: https://www.tradeatlas.com/page/gtip-nedir-gtip-no-sorgulama-gtip-no-ogrenme
Detaylı Bilgi: https://ggm.ticaret.gov.tr/sikca-sorulan-sorular/ticari/tarife

Kategoriler

Kobi Gurusu Öner