GÜNCEL DESTEK LİSTESİ
05 Eylül 2019

KOBİ’ler için sağlanan 2019 senesine ait güncel başlıca teşvikleri sizler için derledik.

1. İhracat Teşvikleri
•   Markalaşma ve Turquality Desteği
•   Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği
•   Eğitim Desteği
•   Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği
•   Tasarım Desteği
•   Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği
•   Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB)
•   Hariçte İşleme İzin Belgesi (HİİB)
•   Vergi, Resim, Harç İstisna Belgesi
•   Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları
•   İstihdam Desteği
•   Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi
•   Bilişim Sektörü Destekleri
•   Yurt Dışı Fuarlara Katılım Desteği

2. Hizmet Sektörü Teşvikleri
•   Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti Desteği
•   Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Desteği

3. Yatırım Teşvikleri
•   Genel Teşvik Uygulaması
•   Bölgesel Teşvik Uygulaması
•   Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki
•   Stratejik Yatırımların Teşviki
•   Proje Bazlı Yatırımların Teşviki
•   Cazibe Merkezleri Programı

4. Turizm Teşvikleri
•   2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanunu ile Sağlanan Teşvikler
•   Emlak Vergisi Muafiyeti
•   Yurtdışı Turizm Fuarlarına Katılım Desteği

5. TÜBİTAK Teşvikleri
•   Sanayi Teşvikleri
•   Girişimcilik Teşvikleri

6. Avrupa Birliği (AB) Programları
•   İşletmeler ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı: COSME
•   Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı: Horizon 2020
•   Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme: IPARD Programı

7. Eximbank Kredileri
*Kısa Vadeli İhracat Kredileri
•   Reeskont Kredileri
•   Sevk Öncesi İhracat Kredileri
•   İhracata Hazırlık Kredileri
•   Dış Ticaret Şirketleri İhracat Kredileri
•   Kobi İhracata Hazırlık Kredileri
•   Sevk Sonrası Reeskont Kredileri
•   İhracata Dönük Üretim Fin. Kredileri

*Orta-Uzun Vadeli Krediler
•   İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredisi
•   İhracata Yönelik Yatırım Kredisi
•   Marka Kredisi
•   Avrupa Yatırım Bankası Kredisi
•   Yurtdışı Mağazalar Yatırım Kredisi
•   Özellikli İhracat Kredisi
•   Gemi İnşa ve İhracatı Finansman Programı

*Döviz Kazandırıcı Hizmet Kapsamlı Krediler
•   Turizm Kredisi
•   Uluslararası Nakliyat Pazarlama Kredisi
•   Yurtdışı Müteahhitlik Hizmet Teminat Mek.
•   Yurtdışı Müteahhitlik Hizmet Köprü Kredisi
•   Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi
•   Yurt Dışı Fuar Katılım Kredisi

8. KOSGEB Teşvikleri
•   KOBİ Proje Destek Programı
•   Tematik Proje Destek Programı
•   Gelişen İşletmeler Piyasası Kobi Destek Programı
•   AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı
•   Girişimcilik Destek Programı
•   Genel Destek Programı
•   İş birliği Güç Birliği Destek Programı
•   Kredi Faiz Desteği
•   Laboratuvar Hizmetleri
•   KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı
•   TEKNOPAZAR - Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı
•   Uluslararası Hızlandırıcı Destek Program

9. Diğer Danışmanlık Hizmetleri
•   Yabancı Personel Çalışma İzinleri
•   Turizm Yatırım Belgesi ve Turizm İşletme Belgesi
•   Yeşil Yıldız Belgesi
•   ÇED Belgesi
•   Sanayi Sicil Belgesi ve Kapasite Raporu
•   İthalat İzinleri
•   Marka, Patent, Tasarım Tescil Belgeler

Yazar: Guru Akademi Araştırma Ekibi