GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2019 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI
11 Nisan 2019

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Proje Teklif Çağrısı kapsamında Kar Amacı Güden İşletmelere Yönelik Güçlü Sanayi ve Temiz Üretim Mali Destek Programlarını ilan edilmiştir. Program kapsamında toplam 30 milyon TL kaynak kullandırılması planlanmaktadır.

PROGRAMIN ADI PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ ASGARİ DESTEK MİKTARI AZAMİ DESTEK MİKTARI

Güçlü Sanayi Mali Destek Programı 25.000.000 TL   100.000 TL   750.000 TL
Temiz Üretim Mali Destek Programı 5.000.000 TL   100.000 TL   500.000 TL

GÜÇLÜ SANAYİ MALİ DESTEK PROGRAMI (Kar Amacı Güden İşletmelere Yönelik)

Programın amacı, bölgede yüksek katma değer ve yenilik odaklı sanayi üretiminin artırılması ve sektörlerin rekabet gücünün geliştirilmesidir.

Uygun Başvuru Sahipleri:

KOBİ statüsündeki işletmeler başvuru yapabileceklerdir. Aşağıda yer alan ileri teknoloji içeren sektörler program kapsamında öncelikli olarak değerlendirilecektir:
• Tekstil ürünlerinin imalatı (Yalnızca Teknik tekstil)
• Giyim eşyalarının imalatı (Yalnızca Teknik Tekstil)
• Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı
• Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ait malzemelerin imalatı
• Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı
• Elektrikli teçhizat imalatı
• Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı
• Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı
• Diğer ulaşım araçlarının imalatı


TEMİZ ÜRETİM MALİ DESTEK PROGRAMI (Kar Amacı Güden İşletmelere Yönelik)

Programın amacı, temiz üretimin bölgede yaygınlaştırılması ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanmasıdır.

Uygun Başvuru Sahipleri:

KOBİ statüsündeki işletmeler başvuru yapabileceklerdir. Aşağıdaki sektörlere ise ek 10 puan verilecektir:
• Gıda ürünleri ve İçecek İmalatı
• Tekstil ürünleri ve giyim eşyalarının imalatı
• Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı

Projeye Başvuru

Proje başvurularının, internet ortamında yer alan Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS; https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr) üzerinden yapılması ve son başvuru tarihi olan 6 Mayıs 2019 Pazartesi günü saat 18.00’den önce KAYS üzerinden tamamlanması ve 13 Mayıs 2019 Pazartesi günü saat 18:00’den önce taahhütnamenin Ajans merkezine veya Yatırım Destek Ofislerine teslim edilmesi gerekmektedir.

Kaynak: http://geka.gov.tr/3646/2019-yili-proje-teklif-cagrisi