Günümüz Endüstrisinin Yakın Geçmişi ve Yakın Geleceği
17 Haziran 2019
/
Guru Akademi Araştırma Ekibi

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte değişen dünyaya ayak uydurmak için sanayide ilerlemeci adımlar atılması gerekmektedir. Günümüz teknolojileri düşünüldüğünde eski tarz sanayi adımları artık geride kalmıştır. Endüstri, devamlı olarak veya belli zaman dilimlerinde, makine ve benzeri araçların kullanılmasıyla bir madde veya gücün niteliğini ve şeklini değiştirerek toplu üretimde bulunan faaliyet dalı olarak nitelendirilebilir. Sanayi ülkelerinin gelişmesinde önemli bir rol oynadığı için ülkeler zenginliklerinin önemli bir kısmını sanayiden elde eder.
 
4. Sanayi Devrimi
Endüstri ya da Sanayi Devrimi ile Birçok modern ve yenilikçi sistemi, üretim teknolojilerini içeren bir terimdir. Bu devrim, nesnelerin internet hizmetleri ve siber-fiziksel sistemlerden oluşmaktadır. Ayrıca akıllı fabrika sistemlerinin oluşmasında rol oynamaktadır. Tarihsel süreç içerisinde bakıldığında endüstri alanına katkı sağlamış pek çok farklı konunun olduğu görülebilir. Buhar makinesinin icadı, telgraf ve telefonun icadı 19. ve 20.yüzyıl içerisinde ortaya konmuş önemli faktörler arasında yer almaktadır. 21.yüzyıla gelindiğinde ise endüstri artık yeni bir boyut kazanmaya başlamıştır.
 Artan teknolojik gelişmeler, son teknoloji sistemlerin geliştirilmesi, uzay çağı, siber boyut gibi gelişmeler endüstri alanına katkı sağlayan unsurlardandır. Bu endüstri türünde akıllı fabrika yapılarının fiziksel faaliyetleri, siber-fiziksel sistemler tarafından izlenmekte, fiziki dünyanın sanal bir kopyasının oluşturulması hedeflenmektedir. Siber-fiziksel sistemler, nesnelerin interneti ve insanlar gerçek zamanlı olarak iletişime geçerek iş birliği içinde çalışabilmektedir. Endüstri 4.0 sisteminin kendi içinde; sistemin izlenmesinin ve arıza teşhisinin kolaylaştırılması, sistemin çevre dostu ve kaynak tasarrufu davranışlarıyla sürdürülebilir olması, üretimde esnekliğin artırılması, maliyetin azaltılması, yeni hizmet ve iş modellerinin geliştirilmesi, daha yüksek verimliliğin sağlanması gibi amaçları bulunmaktadır.
 
Sanayi Yatırımları
Öncelikle endüstrinin, üretimin Endüstri 4.0 seviyesine getirilmesi gerekmektedir. Devlet ya da özel şirketler tarafından kurulan endüstri bölgeleri, üretimin seri hale gelmesine, yapılan ihracata katkısının artmasına, devlet tarafından verilen teşviklerin, doğru amaçla kullanılması halinde, olumu sonuçlar vermesine ve daha çok yatırımcıyı teşvik etmesine yardımcı olmaktadır. Özel endüstriyel yatırımlarda amaç, kaliteyi ve katma değeri artırıcı yatırımların artmasını sağlamak, yerli üreticinin ürettikleri mal ve hizmetleri, iç ve dış pazarlarla buluşturarak onların iş hacmini genişletmektir.