HEM İŞ HEM GEZİ


AYDIN


1959 yılında Zafer İlkokulu’nun bir odasında kurulmuş ve uzun süre müzecilik hizmetleri burada yürütülmüştür. 1973 yılından sonra bu hizmet, yeni müze binasında verilmeye başlanmıştır. Bahçesinde, Aydın İl Sınırları içerisinde yer alan Tralleis, Magnesia, Alinda, Alabanda, Nysa, Amyzon, Piginda, Harpasa, Myus, Pygela, Orthosia, Mastaura vb. Antik Kentler ’den gelen çeşitli dönemlere ait taş eserler sergilenmektedir. Müze içi ise; Arkeoloji Seksiyonu, Sikke Seksiyonu ve Etnografik Eser Seksiyonu olmak üzere üç bölümden meydana gelmektedir.

Aydın ilinin kuzeyinde, Kestane Dağları’nın hemen güney yamacındaki plato üzerinde yer almaktadır. İl Merkezi’ne 1 km uzaklıkta olan Kent, Argoslu’lar ve Tralleisli’ler tarafından kurulmuştur. Tralleis’te ayakta kalan en önemli yapı “Üç Gözler” olarak adlandırılan ll. yy ’da yapılmış Gymnasium’a ait kalıntılardır. Roma dönemine ait bir Hamam, Tiyatro, Agora, Stadyum Kent’in diğer yapılarındandır.

Eski Aydın Tekstil Fabrikası yanında, 76.000 m2’lik alan üzerine kurulmuş olup, 30.000 m2’lik kiralanabilir alanda yerli ve yabancı pek çok markayı Aydınlılarla buluşturmuştur. Aydın ve çevresinin en büyük alışveriş ve yaşam merkezi olup, 22.000 öğrencili Adnan Menderes Üniversitesi’ne yürüme mesafesindedir. Kent’in en hareketli Ticaret Merkezi, Adnan Menderes Bulvarı’na 2 km uzaklıktadır. Ayrıca Otoyoldan giriş ve çıkış sağlanabilmektedir.

Köprübaşı Mahallesi’ndedir. Müderris Cihanoğlu Abdülaziz tarafından 1756 yılında yaptırılmıştır. Moloz taş ve tuğla karışımı olan camii, 9.50 m x 9.50 m boyutlarında kare planlıdır. Bu yıllarda Osmanlı Mimarisi ’ne egemen olan Barok üslubunda yapılmıştır. İbadet mekanı üç sıra pencere ile aydınlatılmıştır. İçerisi Barok üslupta madalyon ve çiçek motifleri ile bezenmiştir. Bunların arasında hayvansal motiflere de rastlanır.

Mülkiyeti Nasuhpaşa Vakfı’na ait olan eser 1708 tarihinde Aydınlı Nasuh Paşa tarafından yaptırılmıştır. Onarılan yapı Kültür Merkezi olarak hizmet verecektir. Köprülü Mahallesi’nde Gazi Bulvarı üzerindedir. Külliye; Mescit, Medrese, Han ve Hamam’dan oluşmaktadır.