HEM İŞ HEM GEZİ


ÇANAKKALE


250.000’i aşan Türk şehidinin aziz hatıraları üzerinde yükselen Anıtlar ve 250.000’i aşkın İngiliz, Fransız, Avustralya ve Yeni Zelanda askerlerinin gömülü olduğu Milli Park bütün dünyaya barışın değerini anlatmaktadır. Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı içerisinde 56 yerli anıt ve şehitlik 35 yabancı mezar ve anıt bulunmaktadır.

1973 yılında Milli Park ilan edilmiştir. Yüz ölçümü 33.490 hektardır. Park sınırları içinde bir ilçe ( Eceabat ) ve sekiz köy bulunmaktadır. Bu Park içindeki anıt ve şehitlikler ilk ziyaret edilen yerlerdendir.

UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınma tarihi 1998’dir. Troya, dünyadaki en ünlü antik kentlerden birisidir. 1996 yılından beri ise milli park statüsündedir. Antik medeniyetlerin beşiği kabul edilmiştir. Dokuz adet şehrin birbiri üzerine kurulmasıyla oluşmuştur. Truva, Troya, Troia, İlion, Vilusa gibi adlarla anılır. Konum olarak Kaz dağları eteklerindedir. Pek çok filme de konu olan Truva Atı buradadır.

8,5 ay süren Çanakkale Savaşları Boğaz’ın iki yakasını adeta cehenneme çevirmiş, yarım milyona yakın can kaybı olmuştur. Dünyanın en büyük savaşlarından birisi olan Çanakkale Savaşı’nda yüz binlerce kayıp anısına yapılan Anıtlar ve Şehitlikler savaşın acılarını ve kazanılan zaferi yansıtmaktadır.

Çanakkale Savaşları’nda bir halk türküsüne konu olan ünlü Çarşı’nın 1889 yılında ll. Abdülhamid’in padişahlığı döneminde Yahudi bir Aile tarafından yaptırıldığı bilinmektedir. Çarşıyla ilgili kayıtlar incelendiğinde İstanbul’daki baharatlarıyla ünlü Mısır Çarşısı’nı çağrıştırmaktadır.

1462 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan, Çanakkale Savaşları’nda da kullanılan, savaş kahramanlarından Nusrat Mayın’ın ismiyle anılan Gemisi’nin orijinal boyutta maketi ve çeşitli silahların bulunduğu Müze ziyaret edilebilir yerler arasındadır.

Çanakkale’de Müzecilik faaliyetleri ilk olarak Atatürk zamanında, 1936 yılında Zafer Meydanı’ndan tarihi mermer ve taş eserler toplanması ile başlanmıştır. 1965 yılında yine aynı meydanda bulunan Kilise’nin Ek Binasına Müze Müdürlüğü kurulmuştur. 19. yy. sonlarında Çanakkale’nin Antik Kentlerinden yurtdışına kaçırılan eserlerin bir kısmının iade edilmesiyle Müze Koleksiyonu oluşmaya başlamıştır. Yeni Müze 1984’te hizmete açılmıştır. Eserler kronolojik sıra gözetilerek sergilenmektedir. Müze’de 12.747 arkeolojik eser, 15.237 sikke ve 2.714 adet etnografik eser koruma altındadır.

Muhteşem Çanakkale Boğazı manzarasıyla Truva filminde kullanılan Tahta At’ın ve Antik Truva Şehri’nin maketinin bulunduğu Çanakkale Kordon Boyu ziyaret edilebilecek yerlerdendir.