Tarihçe
Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasının kökleri, 1960'lı yıllara kadar uzanmaktadır. İlk kez 1968 yılında "100 Büyük Firma" olarak kamuoyuna açıklanmıştır.


İşyeriyle birlikte mesken kira geliri de elde edenler hangi durumlarda beyanname verirler?
İşyeriyle birlikte mesken kira geliri de elde edilmesi halinde mesken kira gelirinin 4.400 TL istisna tutarı düşüldükten sonraki kalan tutarı ile işyeri kira geliri toplamının brüt tutarının 34.


Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından KDV ve Gelir/Kurumlar Vergisi iade süreçlerinin takip edilmesi amacıyla oluşturulan İade Takip Sistemi ile mükellefler tarafından elektronik ortamda standart iade talep dilekçesi ile yapılan KDV ve Gelir/Kurumlar Vergisi iade taleplerinin hangi aşamada olduğu, ne gibi işlemler yapıldığı anlık olarak, İnternet Vergi Dairesi->Bilgi Girişi->İadem Nerede ekranından detaylı bir şekilde görüntülenebilecektir.
Söz konusu ekran ile KDV ve Gelir/Kurumlar Vergisi iade talebinin hangi aşamada olduğu mükelleflerimiz tarafından elektronik ortamda takip edilebilecektir.


KOBİLER İÇİN REKLAM METODLARIGünümüzün girişimcileri, küçük işletmeleri için reklam fikirleri söz konusu olduğunda her zamankinden daha fazla seçeneğe sahip. Bu nedenle, bu ayın Vogue'unda ulusal bir TV reklamı veya tam sayfa yayın yapamıyor olsanız bile, bütçenizi tamamen etkilemeden mesajınızı ilgili müşterilerin dikkatine sunabilirsiniz.
02 Ağustos 2019


İşletmeler enerji tüketimine ve enerjilerini nereden aldıklarına ciddi bir şekilde baktıklarında maliyet tasarrufu yapılabilir.
Yeni teknolojileri ve yenilenebilir enerjiyi kullanmak, aynı zamanda enerji tüketimini azaltmak, gezegeni kurtarmak ve aynı zamanda işlerini modern çevre dostu bir şirket olarak algılamak konusunda ciddi olan işletmeler için de büyük önem taşıyor.


Yeni doğmuş bir KOBİ’nin yöneticisiyseniz veya bu yolculuğa çıkmak üzereyseniz, mümkün olan en iyi şekilde başlamanıza yardımcı olmak için sizlere içeriden bazı ipuçları sunduk.
Herhangi bir KOBİ'nin yapması gereken en önemli şey nişlerini bulmaktır.


BİR İŞLETME NE ZAMAN SOSYAL BİR İŞLETMEDİR?
Gerçek anlamda, sosyal girişimcilik genellikle çevresel, sosyal veya kültürel sorunları çözmek için çözümler sunan işyerleri başlatan bir girişimcidir. Yoksulluğun sağlık hizmeti ile azaltılması veya evsizlerin evlerin inşa edilmesi için birkaç örnek.


Küçük işletmeler genellikle çalışmak için sınırlı kaynaklara sahiptir. Pazarlama çabalarınızı iyileştirmek veya bir iş seyahatine çıkmak istiyorsanız, her yatırımı dikkatlice düşünmek önemlidir.


Dijital pazarlama (dijital veya etkileşimli pazarlama) , bir markayı tanıtmak için tüm olası dijital kanal türlerinin kullanılmasıdır. Günümüzde bunlar şunlardır: • televizyon,
• radyo,
• internet,
• sosyal medya ve diğer kanallar.


Türkiye'de açılan işletmeler ilk etapta "Gerçek Kişiler" ve "Şirketler" başlıkları altında ikiye ayrılır. Ticari hayata katılmak isteyen ya da varlığını devam ettirmek isteyen girişimci ve/veya yatırımcı bu yapılara bağlı olarak ticari hayatta yer alabilir.


Hastalık, iş kazası, engelli durumu nedeniyle iş gücünü kaybetmiş insanlar ödedikleri düşük primle emekli olabiliyor. Malulen emekli olacak kişinin %60 iş gücünde kayıp olması gerekiyor.


Pazarlama, her işletmenin hayatta kalması için önemlidir. Küçük işletme sahibi olarak, muhtemelen küçük işletme pazarlama stratejiniz vardır.


Anlık olarak değişen verileri izlemek için pek çok yolunuz bulunsa da yapacağınız tercihler daha etkin bir şekilde finans piyasalarını takibi sağlayabilir. Günümüz teknolojisinde neredeyse tüm platformlarda piyasa verileri anlık olarak izlenebiliyor, bunun için internet erişiminizin olması yeterli olacaktır.


En Hızlı İş Sektörleri
Son yılların en hızlı gelişen ve gittikçe de büyüyen endüstri kollarını sıraladığımızda karşımıza şaşırtıcı ve bir o kadar cazip alanlar çıkıyor. Yapılan araştırmalar en hızlı gelişen sektör olarak konut alanını işaret ediyor.


Web Seminer Nedir?Temel olarak, bir web semineri online ortamda sunular seminerdir. Önceden kaydedilmiş bir video sunabileceğiniz gibi, çoğu zaman canlı yapılması tercih edilir.


Günümüzde bilgi-iletişim teknolojileri ve finansal teknoloji alanındaki hızlı gelişmeler ile elektronik belge uygulamalarında kat edilen önemli gelişmeler, mükelleflerimizin iş süreçlerini, ödeme ve tahsilat süreçlerini, müşterilerine düzenlemekte oldukları belgelerin oluşturulması, iletilmesi ve muhafazasında sağlamakta olduğu verimlilik, maliyet avantajı, işlem kolaylığı ve etkin analiz ve denetim kolaylığı nedeniyle, yeni uygulamaların mükelleflerimizin kullanımına sunulmasının önemini artırmaktadır.Bu kapsamda, bankalar, elektronik para kuruluşları, ödeme kuruluşları ve yeni nesil ödeme kaydedici cihaz üreticilerince sunulan yeni teknolojik gelişmelere uygun, kullanımı kolay ve mobilitesi yüksek ve fiziksel / klasik tahsilat araçları (fizik POS cihazları) gerektirmeyen daha düşük maliyetli çözümler uygulamada ortaya çıkmaya başlamaktadır.
04 Temmuz 2019


Günümüzde üretim sektörü aynı anda binlerce insanın ihtiyaçlarını karşılayacak gelişmişlik seviyesine ulaşmıştır. Teknolojik gelişmeler, ulaşım kolaylıkları ve iletişimin geldiği nokta bu gelişmişlik seviyesinin en önemli etkenleridir.


Teknolojinin gelişmesiyle birlikte elektronik alanında ve B2C pazarında en çok satış yapılan ürünlerin başında; cep telefonu, bilgisayar ve televizyon gelmektedir.
 
Cep Telefonları
 
Hayatımızın iletişim odağı haline gelmiş ürün olan cep telefonları, şimdi hemen hemen her bireyin vazgeçilmezi olmuştur.


Ekonomilerdeki dalgalanmalar her sektörü kendi içinde geriye götürecektir. Belirsizlik veya negatif belirlilik sektörün kendi içindeki istikrarını düşürecek, sektörel kararlılığın önüne geçecektir.


Günümüzde rekabetin artması, yabancı şirketlerin varlığı ve şirketlerin kurumsallaşamaması gibi nedenler işletmelerin devamlılığına etki etmektedir. Kurumsallaşma, üretimde kalite, nitelikli iş gücü gibi faktörler sektörler arasında rekabeti artırmaktadır.


Konkordato, İcra ve İflas kanununda düzenlenen alacaklı kişileri koruyan bir müessesedir. İcra ve İflas kanununda yapılan değişiklikler ile iflasın ertelenmesi hükümleri kaldırılarak konkordato hükümleri daha geniş düzenlenmiştir.


Sanayi Sitelerinin Kuruluş Nedenleri
Buharlı makinelerin 18. yüzyılda İngiltere’de icadıyla Sanayi Devrimi başlamış oldu.


Endüstriyel tasarım; sanayi devriminden sonra ortaya çıkan bir kavram olmakla birlikte bir ürünün tamamen ya da kısmen renk, biçim, şekil, doku gibi insan duyularının algılayabildiği çeşitli özelliklerle süslenmesi ile ortaya çıkan görünümdür.
Endüstriyel tasarım günümüzde ürünlerin satışında rekabet aracı olarak kullanılmaktadır.


Gıda, hayatın önemli bir parçasıdır bu yüzden yetiştirilme, işlenme ve aktarılma şekli gelişmeye değerdir. Gıda endüstrisi dünya genelinde gıda ürünleri ve hizmetlerinin tedarik edilmesi, tüketimi ve ikmaliyle ilgili karmaşık bir faaliyet ağını kapsamaktadır.


Bilindiği üzere mali yükü üstlenen ve bu konuda yatırım yapan kişi yatırımcı olarak adlandırılmaktadır. Yatırımcı; yatırımı yapmadan önce muhakkak yaptığı yatırımın ne olduğunu, kısa vadeli getirilerini, uzun vadeli getirilerini, kâr marjını, karşılaşılabilecek riskleri, vs.


Bir pazarlama kampanyası sizi yalnızca doğru fırsatlarla ilişkilendirmekle kalmaz, aynı zamanda herkesin şirketiniz, ürününüz veya hizmetiniz hakkında konuşmasını sağlar. Tabii bunun gerçekleşmesi, pazarlama kampanyanızı uygun şekilde geliştirilip doğru biçimde uygulamanız ile doğru orantılıdır.


Marka Stratejisi Nedir?Marka, bir logo veya şirket adından daha fazlasıdır. Markanız, insanların sizin hakkınızda söylediklerinin, mevcut müşterilerin veya potansiyel müşterilerin işinizle ilgili algılarını ve kuruluşunuzu bir bütün olarak nasıl tanımladıklarının bir bütünüdür.


Pazara yeni girmiş bir KOBİ için, işletmesinin günden güne büyümesini izlemek her zaman çok memnuniyet vericidir.
Bununla birlikte, küçük bir işletme olarak büyümek her zaman kesin değildir.


Riskli İade Takip ve Analiz Programı (RİTAP) Nedir?
KDV iadelerinde etkinliğin artırılması ve haksız iadenin engellenmesi temel amacı doğrultusunda, veri ambarında yer alan bilgilerin etkin bir şekilde kullanılması suretiyle, işlemleri devam eden ve sonuçlandırılan KDV iade taleplerinin anlık olarak izlenmesine ve raporlanmasına imkân veren, KDV iadelerinin doğruluğunun kontrol edilmesine yönelik olarak mükellef, vergi dairesi, talep türü ve şekli, talep tutarı ve diğer bir takım kriterleri içeren, riski sayısal olarak ölçebilen, aynı zamanda son kullanıcı tarafından belirlenecek kriterlere göre analiz yapılmasına imkân veren Riskli İade Takip ve Analiz Programı (RİTAP) bir risk analiz ve denetim uygulaması olarak geliştirilmiştir. Risk odaklı denetim anlayışı ile ortaya konulan bu yeni sistemde, Program aracılığıyla belirlenen yüksek riskli iade talepleri, ilgili personel tarafından da değerlendirildikten sonra, gerekli görülen talepler incelemeye sevk edilmesi için bağlı oldukları il vergi dairesi başkanlığına/defterdarlığa gönderilmektedir.


KDV İadesi Risk Analiz (KDVİRA) Sistemi Nedir?
KDVİRA Sistemi, Ocak 2010 vergilendirme döneminden itibaren gerçekleştirilen iade hakkı doğuran işlemlerde mükelleflerin iade-mahsup taleplerine ilişkin listelerini, İnternet Vergi Dairesi üzerinden göndermesini ve bu listeler esas alınarak vergi dairelerince manuel olarak yapılan ve oldukça uzun zaman alan kontrol ve analizlerin tamamına yakınının, iade listelerinin büyüklüğüne bakılmaksızın, otomatik olarak yapılıp iade talebini sonuçlandıracak olan vergi dairesine rapor edilmesini kapsamaktadır.
KDVİRA Sistemi, iadeyi yapan personelin sorgulamalar için harcadığı zamanı daha etkin bir şekilde kullanarak iadenin denetimine yönelik çalışmasını, yapılan sorgulamalarda oluşabilecek hataların ortadan kaldırılmasını, vergi dairelerinin kırtasiyecilikten kurtarılmasını, iade-mahsup işlemlerine hız kazandırılmasını, KDV iade işlemlerine asgari bir standart getirilmesini ve yurt çapında uygulama birliğinin sağlanmasını amaçlamaktadır.


E-ticaret, sipariş gönderimi ve stok kontrolü ile ilgili çeşitli konular ortaya koyar. Çevrimiçi alışveriş yapanların %25’inin, mağazadaki stok sorunlardan dolayı alışveriş sepetlerini sildikleri ortaya çıktı.


Pazarlama konusunda yaptığı çalışmalarla “pazarlamanın babası” olarak ün kazanan Philip Kotler’e göre pazarlama “hedeflenen pazardaki ihtiyaçları karşılamak için gerekli değer önerisini keşfetmek, hedef kitleye sunmak ve kâr elde etmektir. Bir bilim ve sanat alanı olarak pazarlama, karşılanmamış ihtiyaçları ve arzuları keşfeder, pazarın büyüklüğünü ve kâr potansiyelini tanımlar, en uygun müşteri segmentlerini belirler ve uygun ürün ve hizmetleri tanıtımını ve sunumunu yapar.


Birçok küçük işletme markalaşma çabasına girmeyerek büyük hata yapmaktadır. Bunun en temel nedeni, kendilerini bir marka olarak görmemeleri ve kendilerinden bir marka yaratamayacaklarına dair önyargılarıdır.


Teknoloji, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ'ler) için hem bir nimettir hem de bir bela olabilir. Bazı teknolojiler KOBİ'lerin verimliliğini ve verimliliğini artırmaya yardımcı olabilir, ancak aynı zamanda büyük bir mali yük olabilir.


Bir pazarlama planı, küçük işletmeniz veya ürününüzü tanıtmak için temel hedeflerinizi ve stratejilerinizi belirler. Ancak pazarlama çabası başladıktan sonra, işletme sahipleri genellikle planın beklenmedik durumları kapsadığına inanmak suretiyle pazarlamayı ihmal ederler.


Pazarlama, pazar ile işletme arasındaki sınırda işlem yapar, eşleştirme, uyarlama işlevi gerçekleştirir, arz ile talep dengesi oluşturur. Bu nedenle, her türlü pazarlamanın kendi bagajında, piyasa ile işletme arasındaki ideoloji üzerinde temel bir etkiye sahip olan ilişki modeli vardır.


Bazı işletmeler için, telif hakkı alınmış eserlerin, ses kayıtlarının, yayınların veya performansların kullanılması günlük iş faaliyetlerinin merkezi bir parçası olabilir. Bu durum radyo istasyonları, yayınevleri, kütüphaneler, mağazalar veya gece kulüpleri için geçerli olabilir.


5. KONUŞMA YOLUYLA İŞLETMEYE PAZARLAMA
Teknoloji yoluyla etkileşim, yüz yüze satışın yerine geçmiştir.


Forbes'e göre, B2B alım sürecinin ve oyuncuların değiştiği üç durum vardır:
B2B satın alma kararlarının çoğunluğu çevrimiçi olarak yapılmaktadır.
B2B satın alımları binlerce yıl daha fazla yapılacaktır.


Bir pazarlama stratejisi geliştirmek, uzun vadeli iş başarısı için temelleri atmanızı sağlar. Onun yardımıyla iş, mal veya hizmetlerin gelişimi için stratejik yönleri açıkça belirleyebilirsiniz.


Organizasyon stratejisi geliştirme genellikle bir navigasyon haritası üzerine deniz veya hava yolu döşenmesiyle karşılaştırılır: düz çizgiler, öngörülebilir odak noktaları. Fakat gerçekte, örgütün gelişimi tanıdık olmayan ve oldukça engebeli arazide keşif hareketine çok daha yakındır; Bu şartlar altında, herhangi bir kesin plan anlamsızdır, çok daha önemli olan esneklik, dikkat, hızlı cevap verebilme ve "yön duygusu" gibi kavramlardır.


Vergi Usul Kanunu 23600 nolu UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ 5. Maddeye göre Vergi Usul Kanununun değişik Ek 1 inci maddesi ile bu Kanunun kapsamına giren ve ikmalen, re ’sen veya idarece tarih ve tebliğ edilmiş olan vergi, resim ve harçlardan hangilerinde uzlaşma yoluna gidilebileceği ve uzlaşma komisyonlarının uzlaşabilecekleri en çok vergi, resim ve harç miktarının tayini hususunda Bakanlık (il özel idareleri ve belediyelere ait vergi, resim ve harçlar için İçişleri Bakanlığı) yetkili kılınmıştır.


İthalat Rejimiİthalat işlemleri 474 sayılı “Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun”da belirtilen gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.


Bu serimizde belirli aralıklarla KDV genel tebliği ve KOBİ’lere etkilerini anlatacağız.
Tebliğ’de yer alan bütün detayları parça parça incelemeden önce Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından paylaşılmış tebliği sizlerle yararlı bilgi olarak paylaşıyoruz.


Kurumlar Vergisi - 1
Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre aşağıda sayılan kurumların kazançları, kurumlar vergisine tâbidir:
a) Sermaye şirketleri: 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile benzer nitelikteki yabancı kurumlar sermaye şirketidir. Bu Kanunun uygulanmasında, Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tâbi fonlar ile bu fonlara benzer yabancı fonlar sermaye şirketi sayılır.


Gelir Vergisi
Gelir Vergisi Kanunu’na göre KOBİ’ler de gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tâbidir. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.


Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığınca 5/7/2018 tarihli ve 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 227 nci ve 234 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan ve 05 Şubat 2019 Tarihli Resmi Gazete ’de 30677 sayısı ile yayınlanan KOBİ Rehberliği Teknik Danışmanlık belgesine göre KOBİ Rehberliği ve Teknik Danışmanlık Hizmetleri Hakkında yasal düzenlemelere gidilmişti.
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından sağlanan destekler kapsamında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yararlandıkları rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini sunacak KOBİ rehberlerinin ve teknik danışmanların; niteliklerinin ve sunacakları hizmetlerin belirlenmesi, yetkilendirilmesi, sınıflandırılması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesine ilişkin esasları kapsayan bu yönetmeliğin amacı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin mevcut durumlarını analiz etmek, sorunlarına çözüm aramak, ihtiyaçlarını belirlemek, beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek ve yurt içi ve yurt dışı pazarlarda rekabet edebilir düzeye gelebilmelerini sağlamak için Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından sağlanan destekler kapsamında yararlanacakları rehberlik ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin esasları düzenlemektir.


Kredi kefalet değerliliğinin tespitinde Vergi ve SGK borcu bakımından farklı kriterler gözetilmektedir.
Hazine Müsteşarlığı’ndan sağlanan fon kapsamında verilen kefaletlerde vadesi geçmiş Vergi ve SGK borcu olmaması koşulu aranmaktadır.


Katma Değer Vergisi Kanunu 13/d maddesine göre Yatırım Teşvik Belgesi Sahibi KOBİ’lere gerekli koşulları sağlamak kaydıyla ilgili belge kapsamında yer alan makine ve teçhizat edinimlerinde Katma Değer Vergisi’nden muafiyet sağlanmıştır. Katma Değer Vergisi Kanunu’nun ilgili maddesine (13/d) göre KOBİ’ler maddede açıkça belirtilen cihaz, makineler ile üretimin aşamalarında katkı sunan bütün makineler ve bunların verimliliğini arttıracak/üretim aşamasında katkı sağlayacak tüm eklentileri bu vergi muafiyeti kapsamındadır.


Değerli KOBİ’lerimiz üretime katkı sunarak ülkemizin büyümesine büyük katkı sunuyorlar. KOBİ’lerimiz, kendi haklarına olduğu kadar değerli çalışanlarının haklarına da iki taraflı bir kanun dışı durum yaşanmaması adına vakıf olmalılar.


Safi kurum kazançları, kurumlar vergisi hesaplanırken kullanılan yegâne kalemdir. Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 13.


İşletme paydaşlarının veya işletme yöneticilerinin bireysel ve aile harcamaları gibi işletme giderleri dışında kalan harcamalardan ve işletmeye bir gider kalemi yaratıyor olmasına rağmen işletme sahiplerinin/ortaklarının/yöneticilerinin kusurları sebebiyle kaynaklanan gecikme faizi, tazminat gibi giderler Türk vergi kanununa göre gider olarak gösterilemez ve gider olarak gösterilemediği için vergiden düşülemez. Bu durum, en detaylı biçimiyle Gelir Vergisi Kanunu 41.


Yurt Dışı İş Gezisi Desteği, KOBİ’lerin alanlarındaki gelişmeleri takip etmesi, yeni ürün geliştirmesi, yabancı hedef pazarını tanıması ve gerekli iş birliklerini oluşturmalarına yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Bağlı olunan oda, borsa ve birlikler tarafından seyahate çıkarılan KOBİ’lerin teknolojik gelişmeleri yerinde izleyerek sektöre hâkim olma avantajı hedeflenmiştir.


VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇU NEDİR?
Vergi kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen ve saklanma ve ibraz mecburiyeti bulunan;
1) Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar, gerçek olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap açanlar veya defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt ortamlarına kaydedenler,
2) Defter, kayıt ve belgeleri tahrif edenler veya gizleyenler veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar,
Vergi kaçakçılığı suçu (VUK md.359) işlemiş olurlar.


İşyeri
Sigortalı sayılanların maddî olan ve olmayan unsurlar ile birlikte işlerini yaptıkları yerlerdir. İşyerinde üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya meslek eğitimi yerleri, avlu ve büro gibi diğer eklentiler ile araçlarda işyerinden sayılmaktadır.
10 Nisan 2019


5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalıları çalıştıran işverenler, bir ay içinde çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanacak sigortalı hissesi prim tutarlarını sigortalıların ücretlerinden keserek, kendi hissesine isabet eden prim tutarlarını da bu tutarlara ekleyerek en geç takip eden ay/dönemin sonuna kadar Kuruma ödeyeceklerdir.
Ödeme süresinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, prim tutarları, en geç son günü izleyen ilk iş günü içinde Kuruma ödenecektir.


Küreselleşme, 20. yüzyılın ikinci yarısında başlayan ekonomik eğilimdir.


Pazarlamanın yedi doğrusu, iş dünyasında başarılı olmak istiyorsanız dikkat etmeniz gereken farklı ancak birbiriyle ilişkili öğeleri yansıtır. Pazarlama karışımınızın lojistik unsurları için 7 D'yi kaba bir kılavuz olarak kullanın.


Ürün tabanlı pazarlama, müşterilerin mevcut bir şirketin portföyündeki ürünleri aradıklarını ve tüm potansiyel müşterilerin şirketin hangi ürünleri sunduğunu bilmelerini sağlamak için öncelikli olarak farklı olmayan pazarları kullandığını varsayar.
Müşteriye dayalı pazarlama, müşterinin ihtiyaçları, algıları ve firmaya olan değeri ile başlar ve belirli müşterileri kazanmak için pazarlama karışımının tüm öğelerini düzenler.


Sağlıklı bir pazarlama stratejisinin geliştirilmesi, bir iş kurmanın önemli bir parçasıdır. Pazarlama stratejisi, müşterileri, çalışanları, yatırımcıları ve rakipleri de dâhil olmak üzere paydaşlarının ihtiyaç ve isteklerine dayalı olarak belirli pazarlama hedeflerine ulaşmak için şirket kaynaklarının ve taktikleri kullanımını belirler.


Başarı, maddi düzeyde göründüğünden daha fazladır. Bu, hayatımıza anlam ve değer veren duygusal bir deneyimdir.
02 Nisan 2019


TİCARİ EĞİLİMLERBu yıl, iş alanında büyük değişiklikler başlayacak ve gelecek vaat eden girişimcilere yeni fırsatlar açılacak. Şirketinizi kurmada erken bir aşamada olsanız da veya birkaç yıldır iş yapıyor olsanız da, potansiyel müşterileri görmek her zaman önemlidir.


İŞ MODELİ EĞİLİMLERİ2019'daki iş dünyasındaki yeni trend iş modellerinin çoğu, birbiriyle tamamen zıt iki yönde bağlantılı:
Yenilikçi teknolojilerin tanıtılması;
Mevcut yaratıcı olanakların kullanılması.
İlk eğilim, internette iş yapmak için araçların oluşturulmasıdır.


3. IGTV
IGTV'yi duydunuz mu?
Instagram tarafından sahip olunan ve işletilen bağımsız bir uygulama.


Birçoğumuz diyet değişiklikleri, egzersiz rutinleri ve kötü alışkanlıklardan vazgeçme gibi bazı yeni yıl kararları alıyor olabiliriz.
Ancak kişisel hedeflerimizin dışında, ticari faaliyetlerinize de dikkat etmmniz gerekiyor.


Yaratıcı pazarlama , pazarlama iletişiminin belirli biçimlerini ve içeriğini "icat eder". Yaratıcı pazarlamanın yaratıcı yapısına rağmen, yaratıcılık kesinlikle seçilen pazarlama stratejisine tabi tutulmalıdır.
11 Mart 2019


Her şey karışık! Çalışanların istekleri ve müşterileri ile olan ilişkilerindeki karanlık psikolojileri karışıyor… Bu karışıklığı çözmeniz gerekiyor, bir şekilde hizmet sektöründe pazarlamanın tüm yönlerini sıralamanız gerekiyor, aksi halde nereden başlayacağınızı bilemezsiniz. Pazarlama karması 7P denilen en ünlü, fakat aynı zamanda pratikte en yararsız fikirle başlayacağız.


Hizmet pazarı, sanayi ürünleri pazarından daha erken ortaya çıkmış, hizmetlere katılanların hepsini memnun etmesine izin vermiştir. Örneğin, eski Rusya'da insanlar geçimlik tarım çiftçiliğinde yaşadılar, yani kendi ürettikleri mallarla kendilerini besledi ve giydirdiler ve yalnızca yan hizmetlerini satın aldılar.


YouTube Pazarlama İstatistikleri71) YouTube , dünya çapında tercih edilen sosyal medya pazarlaması biçimidir. Tüm tüketicilerin % 83'ü bunu tercih ediyor.


Instagram Pazarlama İstatistikleriInstagram hızla en popüler sosyal medya sitelerinden biri haline geliyor. Kullanıcı sayıları söz konusu olduğunda sadece Facebook’un gerisinde kaldığı görülüyor, ancak bu hızla değişiyor.


Pinterest Pazarlama İstatistikleri
Pinterest göz ardı edilme eğiliminde olan platformlardan biri. Pazarlamacılar, panoların çok fazla anlamı olmayan rastgele imgelerle dolu olduğunu düşünüyorlar.


Twitter Sosyal Medya Kullanıcı İstatistikleri7) 2018'de Twitter, dijital yayıncılık şirketlerinden biri olarak kabul edildi. Bu, pazardan büyük bir paya sahip olduğu ve çok sayıda potansiyel (ve mevcut) müşteriye ulaşmanıza izin verdiği anlamına gelir.


İçinde olduğumuz 2019 yılına baktığımızda, geleneksel pazarlamanın sosyal medya ile başa baş gittiğini söylemek yanlış olmaz.
Üstelik, sosyal medya hala büyüyor ve popülerliğinin zirvesine bile ulaşmadı.


TASARRUFA GİDİN
Personel maliyetleri
Eğer düşük vasıflı çalışanların sayısı en düşük seviyede tutulursa ve personel kısa bir süre içinde geçici olarak kısa bir süre sonra işe alınırsa personel maliyetleri de düşük tutulabilir.Bir iş giysisi tedarikçisinin yöneticisi şöyle diyor:
“Her zaman, kısa süreli ihtiyaçların olduğu zamanlarda hızlı bir şekilde doldurabileceğiniz depo veya veri girişi gibi düşük beceri alanlarına kaynak ayırma konusunda tasarrufutavsiye ederim”
Enerji Tasarrufu
Şirketlere, evlerde olduğu gibi, işyerinde de enerji tasarrufu bilincinde olmalarını teşvik edilmeli.


Lojistik Nedir?
Lojistik, nakliye ve depolama ile ilgili taktiksel kararlarla sınırlı değildir. Pazarın bir şirketin ürünlerini desteklemede lojistiğin tam bir rol oynamasını sağlayan yeteneklerin yerine getirilmesi için daha uzun vadeli kararlar gereklidir.
02 Ocak 2019


İşe devamsızlık, elemanın kasıtlı olarak işe gelmemesi ve bunu bir alışkanlık haline getirmesidir. Bazı durumlarda elemanın hak ettiği izinleri dışında işe gelmemek için geçerli bir mazereti olabilir (hastalık vb.
14 Aralık 2018


Firmanın pazarda yer edinebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi için sahip olması gereken unsurlar bellidir. Bunlar; hizmet kalitesi, fiyat, bilinirlik, markalaşma, çeşit, ürün/fayda oranı, fiyat/fayda oranı, pazarda hangi farkla yer aldığı vb.
22 Kasım 2018


Çalışan verimliliğini sağlama ve geliştirmeye duyulan ihtiyaç, hiçbir işyerinin görmezden gelemeyeceği bir gerçektir. Eğer bir işletmeyi yönetiyorsanız, sıradan ve rutin olanı yapmaktan uzak durmak isteyeceksiniz.
22 Kasım 2018


Hiçbir işletme sahibi kritik elemanını kaybetmek istemez. Özellikle küçük bir ekiple çalışıyorsanız ve bu ekip içinde dikkatle seçilmiş ve önemli nitelikler kazanmış bir elemanınızı kaybetmeniz söz konusuysa.
20 Kasım 2018


Geçenlerde internette, sosyal medyada yaygınca paylaşılan bir anekdotla karşılaştım. Beni oldukça düşündürdü.
19 Ekim 2018


En iyi bildiği işi yapmak üzere ticaret hayatına başlayan patron ticari yaşamı boyunca bunu en iyi şekilde yapmaktadır. Görünen ve bilinen gerçek şu ki patron bir ürünü üretmeyi bilmektedir ve bunu ticarileştirmek ister.
27 Eylül 2018


Bir KOBİ’de zekanın tek kaynağı patronsa, küçük bir işletmeden bahsediyoruzdur!
Söz konusu işletme fiziken ve mali olarak büyümüş olabilir, ancak soru şu ki, bu “büyük işletme” acaba gelişmiş bir işletme midir?
Eğer bir işletme büyürken; işletme içi gerginlik ve stres, kişilere bağımlılık, finansal borçluluk ve finansman giderleri, büyümeye paralel hatalar, müşteri memnuniyetsizliği, fiziki yatırımlar oransal olarak artıyor fakat marka, know-how, yönetim sistemi gibi “soyut demirbaşlar” artmıyorsa, patron daha mutsuzsa, büyümüş ancak gelişememiş bir işletmeden bahsediyoruz demektir.
KOBİ’lerde büyümeyi gelişmeye dönüştüren temel faktör işletme zekasıdır.
27 Eylül 2018


Barclaycard'da Ürün Direktörlüğü görevini sürdüren Fraud ve Güvenlik Direktörü David Jeffrey, çevrimiçi ortamda güvende kalmak isteyen KOBİ'lere önemli bir tavsiyede bulundular.
Siber zorbalığa ve siber sahtekarlığa karşı önlem alma, her küçük işletme için hayati önem taşımaktadır.
31 Temmuz 2018


İş planı hazırlama, girişimcinin kurmayı planladığı işin bir modelini veya resmini ortaya çıkarma sürecidir. İş planı ise bu sürecin sonuçlarını veya çıktılarını yansıtan yazılı dokümandır.


Ülkemizde ve tüm dünyada girişimcilik ve küçük işletmelerin önemi giderek artmakta ve bu yönde geliştirilen politikalar hükümetlerin gündeminde önemli bir yer tutmaktadır. Ekonomiye canlılık katan bu işletmeler rekabet ortamını da canlandırmakta, yeni ürün ve hizmetleri pazara sunmakta, teknolojik yeniliklere ekonomik boyut kazandırmakta, yeni pazarlar oluşturmakta ve istihdam imkânları yaratmaktadır.


Kendi işinizi kurmaya karar verdiğiniz zaman; önünüzde bazı seçenekler mevcuttur:Mevcut bir işletmeyi devralabilir veya bu işletmeye ortak olabilirsiniz.
Yeni bir işletme kurabilirsiniz.


YANLIŞ GÖRSEL SEÇİMİGörsellik içeren reklamların daha çok dikkat çektiği herkesçe bilinen bir gerçek. Fakat yanlış görsel seçimi bu kuralı tam tersine işletebilir.
21 Şubat 2018


MOBİL APLİKASYONLARA DÖNÜŞÜMEskiden web’de sörf yapmak diye bir tabir vardı. Günümüzde pek çok internet kullanıcısı artık web sitelerinde değil telefonlarına önceden indirdikleri mobil uygulamalar arasında geçiş yapıyorlar.
16 Şubat 2018


TASARIMLA ÖNE ÇIKINSizinle aynı sektörde hizmet veren bütün rakiplerinizin firmalarını inceleyin. Hepsinin artı ve eksi yönlerini çıkartıp not edin.
16 Şubat 2018


Kıvraklık; yani biraz dinamizm biraz atletlik. Şirketinizin ihtiyacı olan da aslında bu.
30 Ocak 2018


Hem kişisel yaşantımızda hem de meslek hayatımızda başarılı ve mutlu olabilmek, iyi bir iletişim becerisine sahip olmayı gerektirir. Bu kural, küçük ya da büyük, ölçeği ne olursa olsun tüm işletmeler için de geçerlidir.
09 Kasım 2017


Arama Motoru Optimizasyonu web sitelerinin arama motorlarında ön sıralarda yer alabilmesi için arama motorlarının belirlediği kriterlere uygun hale getirilmesi işlemidir. Arama motorlarının sürekli güncellenen kriterleri sebebiyle tek seferde uygulandığı zaman mutlak başarı kazandıran bir işlemden ziyade süreklilik isteyen süreçler bütünüdür.
17 Ekim 2017


Patent; herhangi bir buluşun uygulama alanında kullanma ve sahipliğinin hangi şahsa ya da firmaya ait olduğunu gösteren devlet tarafından onaylanmış resmi belgedir.Bir buluşun patentinin alınması için benzerinin olmadığını ve yenilikçi olduğunu ispatlamış olması gereklidir.
25 Eylül 2017


21. yüzyılın, insanların güncel hayatlarındaki en büyük etkisi ne oldu diye sorsak gitgide yaygınlaşan dijitalleşme diye yanıt vermek yanlış olmaz.
25 Eylül 2017


Avrupa Birliği, Türkiye’ye 2002 yılından beri AB tam üyeliği yolunda gerekli düzenlemeler ve uyum çalışmaları için mali destek veriyor. Bu kapsamda ülkemize bugüne kadar farklı programlar altında 10 milyar Euro’yu aşan bir bütçe aktarılmış ve çok farklı sektörlerde fark yaratan projeler hayata geçirilmiş bulunuyor.
25 Eylül 2017


Bugünlerde kime sorsanız bir projesi var!
- Bir tatil kasabasında kahve dükkânı açıp emekli olma projesi
- Apartman balkonlarını kapatıp ısı kaybını önleme projesi
- İlkokul öğrencilerine verilen dönem projeleri…

Peki, ülkemizde biraz fazla geniş kapsamlı kullanılmakta olan bu kelime aslında ne anlama geliyor? Akla gelen her fikir bir proje midir mesela? Değerlendirelim.

Türkçe “Proje” sözcüğü köken olarak Latince “Projectum” ismi ve “Prociere” fiilleriyle ilişkilendiriliyor.
25 Eylül 2017


Son yıllarda tüm dünyada krizlerle ve dalgalanmalarla sarsılan ekonomilerde tek başına bir küçük işletme olmak, tabiri caizse fırtınalı denizde küçük bir kayık olmaktan farksız. Bir yandan ülkedeki politik ve dolayısıyla ekonomik değişkenlere iş boyutunda ayak uydurmaya çalışırken, bir yandan da küreselleşme ve yeni teknolojilerle artan rekabetin getirdiği risklerle boğuşmak gerçekten zor.
25 Eylül 2017


‘Dünyada KOBİ’lerin İş yaratma ve İstihdama Katkıları’
Yalnız ülkemizde değil dünyanın her yerinde küçük işletmeler, sayı itibarıyla büyük işletmelerden çok daha fazla yer tutmaktadır. Öte yandan küçük firmaların ekonomiye katkılarının kendi boylarından çok büyük olduğu gerçeği son yıllardaki araştırmalarda ortaya çıkmaktadır.
25 Eylül 2017


Küreselleşme ve Kümelenme…
Küreselleşme, genel olarak sınırların önemsizleşmesi, tüm dünyanın bütünleşmesi, bilgi, para ve mal piyasalarının entegrasyonu anlamlarına gelir. Küreselleşmenin yalnız ekonomik boyutu değil, siyasal ve kültürel boyutları da bulunmaktadır.
20 Kasım 2017


Hangi kaynağa bakarsanız bakın şu kalıplaşmış cümle ile mutlaka karşılaşırsınız: “KOBİ’ler ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel taşlarıdır!”. Bu cümle belki her yerde kullanılıyor ve kalıplaşmış gibi gözüküyor olabilir, ancak kesinlikle doğru bir cümledir.
20 Kasım 2017


Müşteriler, haklı ya da haksız nedenlere bağlı olarak zaman zaman sinirli ve saldırgan davranış gösterebilirler. Bu her girişimcinin karşılaşabileceği bir durumdur.
20 Kasım 2017


Proje kelimesi Latince “projectum” ve Yunanca “pro iacere” kelimelerinden kaynaklanmakta ve “eylemin öncesinde olan” anlamına gelmektedir. Bu kelime anlamı bile çok şey ifade etmektedir.
20 Kasım 2017