İŞGEM TEKMER Programı YENİDEN !
18 Nisan 2019

Öncelikle hedefi, yeni girişimcilerin işlerini kurduktan sonra yaşadıkları sorunların çözümü noktasında destek vermek olan İŞGEM (İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ) destekleri KOSGEB tarafından yeniden sağlanmaya başlandı.

Bu bağlamda, KOSGEB, yurt dışından ithal edilen ürünleri Türkiye’de yerli ve milli imkânlarla üretecek olan KOBİ’lere 5 milyon liraya kadar destek verecek.
Girişimcilik konusunda tecrübesi olmayan yatırımcılarımıza, özellikle işletmelerinin ilk 2 senesinde yani destek sağlayan İŞGEM, KOBİ’lerimizin bu zorlu giriş yolunu başarıyla aşmalarında büyük yer tutmaktadır.

İŞGEM’in desteği sayesinde yeni işletmelerin sektörde kalıcı olma oranları %90’ı bulmaktadır.

KOSGEB’e ait Girişimciliği Geliştirme Destek Programı’nın bileşenlerinden birisi olan İŞGEM/TEKMER programına başvurular 3 Nisan 2019’da başladı.

İŞGEM/TEKMER Programı’nın hedefi; girişimcilik ekosistemine yeni dâhil olan ve mevcut işletmeler arası işbirliği ile ulusal plan ve programlar doğrultusunda işletmelerin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamak için inkübasyon hizmetleri sağlayacak yapıların kurulması ve işletilmesine destek sağlamaktır.

Bu program KOBİ’ler için şu avantajları sağlar;

• Yeni girişimlerin karşı karşıya kaldığı riskleri azaltır.
• Girişimcilere, ihtiyaç tespit edilen alanda eğitim desteği sağlar.
• Girişimizin gözü kulağı olur; sizleri yurt içi ve yurtdışı fuar ve ihalelerden haberdar eder.

Girişimcilerimiz 5 yıl boyunca aşağıda belirtilen limitlere ve kriterlere göre bu destekten yararlanabilecekler;

Destek Kalemleri

Ortak Kullanıma Yönelik (Üst Limit:  500.000-TL – Geri Ödemesiz; Destek Oranı: %75)

Makine Teçhizat Yazılım Desteği (Üst Limit:  1.000.000-TL – Geri Ödemeli; Destek Oranı: %75)

Personel Giderleri Desteği (Üst Limit: 1.000.000-TL – Geri Ödemesiz; Destek Oranı: %75)

Eğitim, Danışmanlık, Organizasyon ve Tanıtım Giderleri Desteği (Üst Limit: 1.000.000-TL Geri Ödemesiz; Destek Oranı: %75)

Mobilya Donanım Desteği (Üst Limit: 300.000-TL Geri Ödemesiz; Destek Oranı: %75)


Kaynak: https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6985/isgemtekmer-programi
Yazar: Guru Akademi Araştırma Ekibi