İŞYERİNDE ETKİN İLETİŞİM TAKTİKLERİ KULLANIYOR MUSUNUZ ?
09 Kasım 2017
/
Necla Haliloğlu

Hem kişisel yaşantımızda hem de meslek hayatımızda başarılı ve mutlu olabilmek, iyi bir iletişim becerisine sahip olmayı gerektirir. Bu kural, küçük ya da büyük, ölçeği ne olursa olsun tüm işletmeler için de geçerlidir. İşletmedeki iletişim yaklaşımına bakarak işletmenin kendisi hakkında hüküm vermek mümkündür. Tim Eisenheuer (Axero, 2016) İş yerinde etkin iletişim konusunda bazı taktikler önermektedir.

Aşağıdaki sıralanan bu taktikleri yol gösterici olarak kullanabilirsiniz.

ETKİN İLETİŞİM TAKTİKLERİ

 • Çalışanlarla düzenli olarak görüşmek, yüz yüze veya on-line görüşerek çeşitli konularda fikir alışverişi yapmak.
 • Tüm çalışanların kurum içi bilgi ve dokümanlara erişimine imkânı tanımak.
 • Farklı amaçlar için farklı iletişim yöntemleri uygulamak. Örneğin bazı durumlarda e- posta ile yazışma, bazı durumlarda yüz yüze görüşme, bazen de toplantı yapmak.
 • Çalışanların düşüncelerini serbestçe paylaşabilmesini sağlamak ve geçmiş bilgileri saklayabilmek için sosyal intranet uygulamalarından faydalanmak.
 • “Açık kapı” politikası uygulamak.
 • İletişim amacıyla sosyal medyadan yararlanmak ve çalışanların kurumla ilgili müşteri yorumları hakkında görüş verebilmesini sağlamak.
 • Etkili ve eğlenceli iletişim için işyerine özgü bir lisan geliştirmek.
 • İşletme hedeflerini çalışanlarla birlikte belirlemek, böylece ekip ruhunu güçlendirmek.
 • Tüm çalışanların kurum hakkında güncel bilgilere sahip olabilmesi için kurum içi bülteni yayımlamak.
 • Gerektiğinde ofiste iletişim ve iş birliğini kolaylaştırıcı düzenlemeler ve değişiklikler yapmak.
 • Çalışanların birbirlerine ve kuruma daha bağlı olması için işyeri kültürünü günlük hayata yansıtmak.
 • Bazen çalışmaları ofis dışında yaparak çalışanların moralini yükseltmek.
 • Gerektiğinde iş dışı aktivitelerde çalışanlarla birlikte olmak.
 • Elemanların enerji depolamasına imkân tanıyarak kendilerine zaman ayırmalarını sağlamak ve verimliliklerini artırmak.
 • Yöneticiler ve çalışanlar arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve sadece “rapor verme” niteliğinden daha güçlü ve iş birliğine dayalı ilişkiler kurulmasını teşvik etmek.
 • Elemanların zaman zaman aralarında iş dışı sohbetler yapmasına izin vermek.
 • Kontrol gücünü arttırmasına rağmen klasik tek yönlü iletişim yerine iki yönlü iletişimi teşvik etmek.
 • Düzenli olarak içerik oluşturulmasına önem vermek, Blog, Wiki vb. içerikleri hazırlarken herkesin bir diğerinin içeriği konusunda için yorum yapmasını böylece kurumla daha çok bütünleşmesini sağlamak.
 • İşle ilgili uygulamalar veya konferans amaçlı olarak mobil teknolojilerden yararlanmak.
 • Kurum dışı konferanslara ekip halinde katılarak takım ruhu oluşturmak.
 • Çalışanların müşterilerle etkin iletişim kurabilmesi için Müşteri İlişkileri platformu kullanmak.
 • Görevleri hatırlatmak ve gözden geçirmek açısından günlük durum değerlendirme toplantıları düzenlemek.
 • Çekingen elemanları belirleyerek onlara erişmeye çalışmak.
 • Uzakta çalışanlarla ilişkileri geliştirmek açısından video konferanslar düzenlemek.
 • Fazla geleneksel bir yöntem gibi görünse de öneri sunanların daha rahat olmasını sağlamak için işyerinde bir “Anonim Öneri Kutusu” bulundurmak.
 • Her bireyin bilgiyi algılama ve içselleştirme yöntemi farklı olduğu için tercih edilen iletişim biçimi hakkında çalışanların görüşünü almak.
 • Gerektiğinde talimatları yazılı olarak vererek yanlış anlaşılma riskini yok etmek.
 • Başarıları takdir etmek, kutlamak.
 • Çalışanların açık iletişimin faydalarını görmesini sağlamak.

Kaynak:https://axerosolutions.com/blogs/timeisenhauer/pulse/210/30-smart-tips-to-improve-workplace-communication