İvaz Paşa Camii
18 Ekim 2017

Abdül Muin’in oğlu İvaz Paşa tarafından 1484’de yaptırılmıştır. Camii, Edirne’de bulunan Üç Şerefeli Camii’nin küçük bir örneğini teşkil etmektedir. Erken Osmanlı mimarisinin bir örneğidir. Camii içindeki Çiniler ve Ahşap minberin Geometrik Süslemeleri oldukça dikkat çekicidir.