JOINT VENTURE Nedir? - 1
25 Aralık 2018
/
Ecem BOZKURT

Ortak girişim, ortak olarak iki veya daha fazla aktif katılımcıyı içeren bağımsız bir kuruluş tipidir. Bazen stratejik ittifaklar olarak adlandırılanlar, üniversiteler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, iş dünyası ve kamu sektörü de dahil olmak üzere birçok farklı ortakları kapsar. General Motors ve Toyota veya General Electric ve Westinghouse gibi arşivciler arasında ortak girişimler düzenlendi. Dünya pazarına girebilmek için Amerikan ve yabancı kaygılar arasında benzer anlaşmalar yapıldı. Bu tür ortak girişimin eşsiz bir örneği, İtalya, Japonya, İspanya, Güney Kore ve Tayland gibi ülkelerde ortaklar bulunan ATI tarafından sağlandı.
Büyüyen iş riski, rekabet ve harabiyet karşısında, geniş bir yelpazedeki aktörleri kapsayan ortak girişimler giderek daha düzenli hale geldi. Bu artış şaşırtıcı değildir, çünkü ortak girişimler uzun süredir girişimcilerin yeni üretim türlerine girmeleri ve yeni pazarlara girmeleri için kullanılmaktadır. Bu aktivite özellikle yeni sanayi alanlarında yaygındır.

Ortak Girişim, iki tarafın bir projenin uygulanmasına başlaması için birleştiğinde ortaya çıkar. Ortak girişimde, her iki tarafın da projeye eşit (parasal anlamda) yatırım yaptığını ve aynı zamanda kendi konseptini geliştirmek için eşit zaman ve çaba harcadığı varsayılmaktadır.

Ortak girişimler genellikle nispeten küçük şirketler olsa da, büyük şirketler ayrıca faaliyetlerini çeşitlendirmek için bu yöntemi kullanır. Her ne kadar söz konusu kelimenin ortak anlamında bir ortaklık olsalar da, ortak girişimler herhangi bir yasal yapıya kavuşabilir. Şirketler, ortaklıklar, limited şirketler (LLC) ve diğer işletme kuruluşları, bir JV oluşturmak için kullanılabilir. JV'lerin amacının genellikle üretim veya araştırma amaçlı olmasına rağmen, aynı zamanda sürekli bir amaç için oluşturulabilirler.

Ortak girişimler, büyük veya küçük ölçekli şirketleri bir ya da birkaç büyük ve küçük proje ya da anlaşmaya götürecek şekilde birleştirebilir.
Bir ortak girişim oluşturmak, iş dünyasında ve mevcut şirketler için yeni başlamış küçük şirketler için başarıyı garanti edebilir. Yeni projelerin lansman ve başlangıç maliyetleri genellikle yüksek olduğundan, ortak girişim her iki tarafın da bu yükü ve sonuç olarak elde edilen karı paylaşmasına izin veriyor.
Tekli yönetim perspektifinden, bir ortak girişimin yönetilmesi biraz daha karmaşık bir süreçtir. Ortak bir iş yürüten her bir taraf için, diğer tarafla ortak eylemde bulunmak için objektif bir bakış açısına ihtiyaç vardır. Başka bir deyişle, böyle bir projede yer alan taraflardan hiçbiri, yalnızca tüm kararları kendi başına alama ve uygulayamaz. Projenin gerçekten bir “ortak girişim” haline gelebilmesi için, her bir taraf taahhütlerine sıkı bir şekilde uymalıdır.

Ortak girişimin oluşturulmasına karar verirken, her iki tarafın da proje için beklenen müşteri tabanına uyduğundan emin olmak önemlidir. Bu tür projelerde, tarafların her biri diğerini tamamlamalıdır. Bazen bir yanlış anlaşılma veya iletişim eksikliği bir ortak girişimi yok edebilir. Bu nedenle, her iki tarafın da beklentilerini kabul edebilmeleri ve projeyi sunabilmeleri gerekmektedir.
Ortak girişimin temel özelliği, üyelerin şirket ürünlerinin müştereken sahip olmalarıdır. Bu özellik, böyle bir işletmeyi, farklı devletlerin sakinleri olan iki şirket arasındaki diğer etkileşim türlerinden ayırmaktadır. Bu özellik ayrıca katılımcılar arasındaki yerleşim prosedürlerini de etkiler.

Ortak Girişim Oluşturma Prosedürü

Ortak girişimin oluşumu bir dizi önleme dayanmaktadır. Ana aşamaları şunlardır:

• Ortak girişimin ortak hedeflerinin oluşturulması;

• Potansiyel bir ortak girişimin ekonomik göstergelerinin analizi: giderlerin, gelirlerin, yatırımın geri dönüşünün ve genel karlılığın hesaplanması;

• Uygun bir yabancı ortağın belirlenmesi ve seçilmesi;

• Ortak girişim oluşturmak için ortak niyetleri teyit eden belgelerin imzalanması;

• Bir ortak girişim oluşturulması için bir fizibilite çalışmasının hazırlanması;

• Kurucu belge taslak paketinin geliştirilmesi;

• Kuruluşun faaliyet göstermeye devam edeceği devletin düzenleyici yasal düzenlemelerine uygun olarak kurumun tek bir yasal statüsünün oluşturulması;

• Bir kuruluşun onaylanması, tescili için anlaşma belgelerinin karşılıklı imzalanması.

Ortak girişimin oluşumu, devletlerin ekonomisini çeşitli düzeylerde uyarır. Üretimi genişletmek, mal / hizmetlerin rekabet gücünü artırmak, ciroyu arttırmak ve yenilikçi teknolojilerin ürün (hizmet) oluşturma sürecinde entegrasyon düzeyini arttırmak mümkündür.

Kategoriler

Kobi Gurusu Öner