KAMU DESTEĞİNDE PARA HEDEF Mİ ? ARAÇ MI ?
20 Kasım 2017
/
Dr. Onur ÇOKGÖR

Hangi kaynağa bakarsanız bakın şu kalıplaşmış cümle ile mutlaka karşılaşırsınız: “KOBİ’ler ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel taşlarıdır!”. Bu cümle belki her yerde kullanılıyor ve kalıplaşmış gibi gözüküyor olabilir, ancak kesinlikle doğru bir cümledir.

İşletmelerin yüzde kaçı KOBİ? Toplam istihdamın yüzde Kaçını KOBİ’ler oluşturmaktadır? Toplam katma değerin yüzde Kaçını KOBİ’ler üstleniyor? Toplam satışların ve toplam yatırımların yüzde kaçını KOBİ’ler gerçekleştirmektedir? Toplam ihracatın yüzde kaçını KOBİ’ler gerçekleştirir? Toplam kredilerin yüzde kaçını KOBİ’ler almaktadır? KOBİ’lerle ilgili istatistiksel verilere bakılacak olursa, verinin alındığı kaynaktan kaynağa bir miktar farklılık göstermekle birlikte, KOBİ’lerin ülke ekonomilerinde ne kadar önemli olduklarını gösteren çarpıcı değerlere rastlayacaksınız. Öyleyse, KOBİ’lerin desteklenmeleri ve böylece ülke ekonomisine sağladıkları yararlardan olabildiğince faydalanılması gerektiği açıktır. İşte bu noktada akla gelen soru KOBİ’ler için yeterli sayıda ve etkinlikte kamu desteği var mı? Çoğunlukla bu soruya verilen cevap “Hayır” oluyor. Oysa ülkemizde 24 destekçi kamu kuruluşu 100’ün üzerinde kamu desteği sağlamaktadır. Destekler vardır ve işe yaramaktadır. Gerçekte sorgulanması gereken desteklerin varlığı veya yeterliliği değil, bizim o desteklerden nasıl faydalandığımız olmalıdır.

Eğer bu konuda KOBİ’ler arasında bir anket çalışması yapılacak olursa, KOBİ’lerin büyük bir çoğunluğunun kamu desteklerinden faydalanmadığı, faydalananların ise çoğunluğunun sadece düşük faizli kredi ve kefalet desteklerine yöneldikleri görülmektedir. Desteklerden faydalananların ancak küçük bir yüzdesi, kontrollü büyümelerine katkı sağlayacak, hibe desteklerden olması gerektiği gibi fayda sağlamaktadırlar. Aynı anketlerde desteklerden niye yeterince yararlanılmadığı sorulduğunda, çoğunluğun, destek programları hakkında yeterince bilgi sahibi olmadıkları, başvuru sürecinin zor ve zahmetli bulunduğu, destek başvurularıyla ilgilenecek zaman ve eleman bulamadıkları, destek almak için ne yapacaklarını bilemedikleri, destek almalarının işlerini zorlaştıracağı gibi cevaplar alınmaktadır. KOBİ’ler, düşük faizli, uzun vadeli krediler verilmesini, bürokrasinin kolaylaştırılmasını ve sağlıklı bir sistem kurulmasını talep etmektedirler.

Oysa kamu destekleri ile ilgili çok basit ve sistematik bir hata yapılmaktadır. KOBİ’ler için verilen kamu desteğinin temel amacı, KOBİ’ye para vererek onun acil finansman ihtiyacını gidermek değildir. Kimse kimseyi desteklemiş olmak için desteklemez. Desteğin temel amacı, verilen o destek sayesinde KOBİ’nin kontrollü büyümesini gerçekleştirmesi ve böylece ülke ekonomisine olan katkısını arttırmasıdır.

KOBİ’nin kontrollü büyümesini gerçekleştirecek bir hedefi ve planı olmalı, bu planla ilgili detay çalışmaları kendisi yapmış olup gereksinimleri belirlemiş olması gerekmektedir. Bu hedef, yeni bir ürün, mevcut ürünün geliştirilmesi veya iyileştirilmesi, yeni bir pazar, ihracat, markalaşma vb. olabilir. İşte bu hedef / plan mevcutsa ve gereksinimler belirlenmiş ise bu hedefe uygun alınacak bir destek gerçek anlamda amacına ulaşmış ve destekten azami kazanç sağlanmış olacaktır.

Para asla bir hedef değil, bir araç olarak kullanılmalıdır.

Devlet destekleri ve teşvikleri için: https://www.kobigurusu.com/uyelik-avantajlari