KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİNİ DESTEK PROGRAMI NEDİR?
07 Ağustos 2019

AMAÇ VE KAPSAM
Kamu Kurumlarının, teknolojik nitelikli ürün/sistem tedariğinin ulusal kaynaklardan Ar-Ge çalışmaları yoluyla sağlanması ve teknolojik nitelikli ürün/sistem ithalatı için yurt dışına aktarılan kaynakların daha az maliyetle yurt içi üretimine aktarması amacıyla proje çıktılarına göre üç farklı nitelikte olan prototip/sistem/pilot tesis, model/yöntem/süreç ve teknoloji birikim projelerini desteklemek.

DESTEK KALEMLERİ
a) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
b) Malzeme ve sarf malzemesi alım giderleri,
c) Danışmanlık ve hizmet alımı giderleri,
d) Proje kapsamında kullanılan cihazların bakım ve onarım giderleri,
e) Yurt içi ve yurt dışı seyahat giderleri,
f) Posta ve nakliye giderleri,
g) Proje ekibi giderleri,
h) Proje destekleme sözleşmesi ile kabul edilmiş diğer giderler,
i) Proje ile doğrudan ilgisi olan diğer giderler.

Kimler Başvurabilir?
KAMU KURUMLARI / İLGİLİ KURUMLAR
Müşteri Kurum*
Üniversite
Konsorsiyum
Özel Sektör
Konsorsiyum
*Cumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanlığı, Başbakanlık ve Bakanlıklar ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum/kuruluşları Müşteri Kurum olabilir.

DESTEK ÖZELLİKLERİ
DESTEK TÜRÜ
Hibe
DESTEK MİKTARI
Çağrıda belirtilir.

BAŞVURU DÖNEMİ
Çağrılı

Yazar: Guru Akademi Araştırma Ekibi
Kaynak: KOSGEB