Kobi Gurusu Nedir ?
Ülkemizde ve dünyada KOBİ 'ler ekonominin temel yapı taşı olarak;
 • İstihdama katkı sağlar,
 • Gelir dağılımını dengeler,
 • Katma değer yaratır,
 • Yeniliklerin kaynağıdır.

TÜİK (2014-16) verilerine göre, ülkemizde tüm işletmelerin sayı olarak %99.8 'ini oluşturan KOBİ 'ler, istihdama %73,5, katma değere ise %53,5 oranında katkı sağlamaktadır. Buna karşılık KOBİ 'lerin sadece %0,3 'ü yüksek teknolojili sektörlerde faaliyet göstermektedir. Orta-yüksek teknolojili sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ oranı %9,1 'dir. Bu oran orta-düşük teknolojili sektörler için %31, düşük teknolojili sektörler için ise %59,7 'dir. Yenilikçi KOBİ oranı %50,8 iken internete erişebilen KOBİ oranı %92,2’dir. 

Bu rakamlar KOBİ 'lerin ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişiminde ne kadar önemli bir rolü ve potansiyeli olduğunu göstermektedir. Bu nedenle KOBİ 'lerimizin daha yüksek katma değer üreten, sağlıklı büyüyen ve küresel düzeyde faaliyet gösteren KOBİ 'lere dönüştürülmesi gerekmektedir.

Anadolubank, bu yönde bir sorumluluk üstlenerek "Anadolu KOBİ Uzmanı" programını başlatmıştır. Bu programı başlatırken, "KOBİ 'leri sadece kredi ve diğer finansal araçlar sunarak geliştirmenin mümkün olamayacağı" gerçeğinden yola çıktık. Bankamızda çalışan KOBİ müşteri temsilcilerine KOBİ 'lere gerek gündelik, gerekse uzun dönemli stratejik kararlarını oluşturmalarında ve işletme süreçlerini geliştirmelerinde yol gösterebilecek beceri ve nitelikler kazandırıyoruz. 

"Anadolu KOBİ Uzmanları" programının önemli bir bileşeni ise "KOBİ Gurusu" dur. Web sitesini oluşturmaktaki amacımız KOBİ 'lere bilgilenme ve öğrenme fırsatı sunmaktır. Web sitesi, iki bölümden oluşmaktadır:

 1. Tüm KOBİ 'lerin erişimine açık bölüm
 2. Site üyesi KOBİ 'lerin erişimine açık bölüm

Tüm KOBİ 'lerin erişimine açık bölümde aşağıdaki konular yer almaktadır:

 • KOBİ 'ler ve iş dünyasıyla ilgili haberler/duyurular
 • Esin verici makaleler
 • KOBİ hikayeleri
 • Yenilikçi iş fikirleri
 • Dış Ticaret bilgileri
 • Diğer yararlı bilgiler
 • Hem İş Hem Gezi

Üye KOBİ 'lerin erişebileceği bölümde ise aşağıdaki kısımlar bulunmaktadır:

 • Devlet Destekleri: Bu bölümde Türkiye 'de KOBİ 'lerin yararlanabileceği tüm desteklere ilişkin güncel bilgiler yer almaktadır. KOBİ destekleriyle ilgili bilgilere destek veren kurumların web sayfalarından ulaşmak mümkünse de, tüm destekleri kapsayan, böylece KOBİ 'nin kolaylıkla değerlendirme ve seçim yapabileceği bütünsel bir veri tabanı bulunmamaktadır. KOBİ Gurusu ise destekleri hem tematik temelde hem de destek veren kurumlar bazında aynı matris içinde bir araya getirmektedir. Desteklerin amacı, hedef kitlesi ve koşullarına yönelik bilgileri de kapsayan matris, kompakt yapısıyla kullanıcı dostu bir yapıda hazırlanmıştır. Bu bölümde ayrıca Destek veren kurumların tematik ve genel kapsamlı çağrıları duyurulacaktır.
 • Geleceğe Hazır mısınız ? : Bu bölümde KOBİ 'lerin işletme süreçleri ve stratejilerine ilişkin öz-değerlendirme yapmalarını sağlayacak teşhis araçları bulunmaktadır. Bu araçları kullanarak KOBİ 'ler;
   o İşletme süreçlerinin verimli olup olmadığı,
   o Stratejik karar ve yaklaşımlarının isabetli olup olmadığı,
   o Yenilik kapasitelerinin düzeyi hakkında değerlendirme yapabilecek, zayıf ve güçlü taraflarını tespit ederek plan ve 
   stratejilerine nasıl yön vermeleri gerektiğini görebileceklerdir.

 • Dijitalleşme Endeksi: Bu bölümde KOBİ 'lerin dijitalleşme süreçlerine ilişkin düzeylerini ölçmeyi sağlayacak araçlar bulunmaktadır. KOBİ 'ler, bulut teknolojilerini kullanma, dijital pazarlama yöntemlerini uygulama, büyük verileri işleyebilme ve Endüstri 4.0 uygulamalarına adaptasyon becerileri hakkında değerlendirme yapabilecek, zayıf ve güçlü taraflarını tespit ederek plan ve stratejilerine nasıl yön vermeleri gerektiğini görebileceklerdir. 

 • İş Kurmaya Hazır mısın ? : Bu bölümde ise; girişimcinin kurmayı planladığı işin bir modelini veya resmini ortaya çıkarma süreci ile ilgili yararlı bilgiler mevcuttur. Girişimcinin başarılı bir işletme kurma yolculuğunda ona yol gösteren önemli bir rehber niteliğindedir. İşletmenin yönünü tarif eder. Hedeflerini, nereye ve nasıl ulaşmak istediğini gösterir.
  İş planının bileşenlerine ilişkin araştırma sonuçları, varsayım, öngörü, hesap plan, strateji ve açıklamaları kapsamaktadır..

Kısaca Anadolubank, Anadolu KOBİ Danışmanları Programı ve KOBİ Gurusu ile KOBİ 'lerin gelişimine odaklanan farklı bir müşteri hizmeti yaklaşımı ve farklı bir değer önerisi sunmaktadır. Anadolubank 'ın KOBİ 'lerle ilişkisi sadece kredi ve diğer finansal araçların kullandırılması ile sınırlı değildir. Bu ilişkinin boyutları çok daha büyüktür. Anadolubank öncelikle KOBİ 'lerin gelişmesini ve büyümesini önemser. KOBİ 'ye sunabileceği finansal araçları da bu temelde organize eder. Gerekirse finansal bir ilişki olmaksızın KOBİ 'lere gerekli desteği sunar.