KOBİ lerin Endüstri 4.0 Hakkında Bilmesi Gereken Dört Kavram
01 Ağustos 2018

KOBİ’ler, dijital ekonomide boyutunda rekabet etmek için, kendi sektörlerindeki liderlerin ne beklediklerini ve taklit etmelerini sağlayacak bir arka plana sahip olmayı göze alamazlar. Bu durum çoğu zaman rakiplerinden geri kalmalarına sebebiyet verir.
Endüstri 4.0'ı abartılmış bir kavram olarak yaftalamak çok kolay, ancak bu kapsamlı değişikliği göz ardı etmeyi seçen KOBİ’ler bu yaftalamayı risk alarak yapıyorlar.
 Endüstri şirketleri hızlı bir şekilde dijital girişimlere dönüşüyor: Dünya Ekonomik Forumu'na göre, şirketler dijital teknolojiye yöneliyor ve ya maliyetleri düşürüyor ya da üst sıralarda büyümeyi artırıyor.
En çok atıfta bulunulan avantajlar, önleyici bakım ve uzaktan varlık yönetimi konulardır. KOBİ’ler, ekipman arızalarını öngörmek ve kritik durumlara hızlı bir şekilde cevap vermek için sensörler, analizler ve gerçek zamanlı veri setleri kullanıyorlar.
Önemli yeniliklerin birçoğu zaten yürürlüktedir ve fabrikaların temel seviyede dönüşümü beklenenden daha çabuk gerçekleşmektedir. Siber-fiziksel sistemler, Nesnelerin İnterneti (IoT), bulut tabanlı hizmetler, robotik, 3D baskı: Endüstri 4.0 (ya da dördüncü sanayi devrimi) merkezinde bunlar vardır.

Üretim teknolojisi: 4 üst trend
Dört üretim teknolojisi eğilimi, önümüzdeki beş yıl içinde küçük ve orta ölçekli üretimi dönüştürmek için öngörülen gelişmelerin listesini içeriyor: Nesnelerin İnterneti (IoT), robotik, 3D baskı ve analitik temelli tahmin sistemleri. Bu trendler küçük ve orta ölçekli üretici için kritik öneme sahiptir.

Sensörlerle ekipman arızalarını tahmin edin ve önleyin, böylece çalışma sürelerini en üst düzeye çıkarın ve üretim varlıklarınızın ömrünü uzatabilirsiniz
Atık ve çimdik kalitesini azaltmak için iyileştirmeleri belirleyen sistemler aracılığıyla verimliliği ve kaliteyi artırın
Tedarik zinciri bozulmalarını tedarikçiler ve ortaklar arasında daha iyi görünürlük ile önleyin
Herhangi bir yolculuğa çıktığınızda, sadece nereye gittiğinizi değil, nereden başladığınızı da bilmek önemlidir. Büyük üreticiler Endüstri 4.0'a doğru gittikçe daha fazla hareket ettikçe, erken adaptasyon döneminde olan bu küçük üreticiler, yukarı üretim sürecine daha sorunsuz entegrasyon yaratarak kendilerini rakiplerinden ayıracaklardır.
Endüstri 4.0 yolunda yola çıkarken her üreticinin bilmesi ve cevap bulması gereken dört temel eksen var:

Veriye dayalı operasyonel verimlilikler: Verilerinizi ne ölçüde etkiliyorsunuz: Verileri gerçek zamanlı olarak desteklemek için sensörler ve AI kullanarak proaktif bir yaklaşım mı kullanıyorsunuz, yoksa verilerinizin çoğu, manuel olarak ve belirlenen zamanlarda mı toplanıyor?
Kalite güvence takibi: Kritik değişkenlerin ürün kalitesi ve süreç akışı üzerindeki etkisini kontrol etmek için gerçek zamanlı beslemeleri kullanıyor musunuz, yoksa kalite konularını tanımlayan ve raporlayan çalışanlara bağlı ölçütlere mi güveniyorsunuz?
Dahili ve harici geri bildirim akış şemaları: Geri bildirim kuruluş içinde ileriye ve geriye dönük olarak barındırılır. Sizin akış şemalarınız tedarikçiler, müşteriler ve ortaklarla paylaşılır halde mi yoksa kapalı devre mi?
Endüstri 4.0 iş raporu: Ortaklar ve tedarikçilerle paylaşılabilecek bir 4.0 çerçevesi mi geliştiriyorsunuz yoksa liderlik için bir iş vakası oluşturmak için daha fazla şey öğrenmeniz gerekiyor mu?

Kaynak: http://www.bakertilly.com/insights/four-things-small-midsize-manufacturers-need-to-know-for-industry...