KOBİler İçin Yurt Dışı İş Gezisi Desteği Rehberi
10 Nisan 2019
/
GURU AKADEMİ ARAŞTIRMA EKİBİ

Yurt Dışı İş Gezisi Desteği, KOBİ’lerin alanlarındaki gelişmeleri takip etmesi, yeni ürün geliştirmesi, yabancı hedef pazarını tanıması ve gerekli iş birliklerini oluşturmalarına yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Bağlı olunan oda, borsa ve birlikler tarafından seyahate çıkarılan KOBİ’lerin teknolojik gelişmeleri yerinde izleyerek sektöre hâkim olma avantajı hedeflenmiştir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kanalıyla KOSGEB tarafından desteklenen bu programa başvurmak için aşağıdaki gereklilikleri yerine getirilmesi gereklidir.

1. KOSGEB Veri tabanına Kayıt ve İşletme Geliştirme Destek Programı Başvurusu

• Programdan yararlanmak isteyen işletmenin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması, KOSGEB veri tabanında kayıtlı ve aktif durumda olması gerekir.
• İşletme ve kurum/kuruluşlar KOSGEB Veri Tabanına Kayıt Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde www.kosgeb.gov.tr adresinden KOSGEB Veri Tabanına kaydını yapar.
• İşletmenin program kapsamındaki desteklerden faydalanabilmesi için KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekir.
• Programdan faydalanmak isteyen işletme “İşletme Geliştirme Destek Programı Başvuru Formu “nu KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden doldurur ve başvurusunu onaylar.
• Uygulama Birimi işletmenin KOBİ Bilgi Beyannamesine ve aktif/pasif durumuna göre başvuruyu inceler. Uygulama birimi tarafından başvurusu onaylanan işletmenin taahhütnamesini Kobi Bilgi sistemi üzerinden onaylaması gerekir. Taahhütnamenin işletme tarafından onaylanma süresi, uygulama birimi tarafından başvurunun onaylandığı tarihten itibaren 30 (otuz) gündür.

2. Yurt Dışı İş Gezisine katılmak için, geziyi düzenleyen oda veya borsaya başvuru

• İşletme KOSGEB veri tabanına kayıt yaptırdıktan sonra katılmak istediği yurt dışı iş gezisine ilişkin talebini “Yurt Dışı İş Gezisi Programı KOBİ Başvuru Formu ve Taahhütnamesi“ni doldurarak ve imzalayarak oda veya borsaya iletir.
(Yurtdışı iş gezisine katılacak işletme temsilcilerinin; işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olması gerekir.)

3. KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden seyahat programına kayıt

• Destekten yararlanmak isteyen işletme, ilgili desteğe ilişkin İşletme Geliştirme Programı Uygulama Esaslarının, Yurt Dışı İş Gezisi Desteği “Destek Unsurları” başlığı altında yer alan koşullara uygun olarak KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden başvurusunu yapar.
• Destekten yararlanmak isteyen işletmenin, iş gezisi programı başlama tarihinden 2 (iki) iş günü öncesine kadar KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden başvuru yapması gerekir.
• KOSGEB Uygulama Birimi, başvuruyu mevzuat çerçevesinde değerlendirir.
• Başvuru sonucu işletmeye KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden bildirilir.

İşletmenin Destekten Faydalanmak için Ödeme Talebi

Yurt dışı iş gezisi desteğine ilişkin hizmet alımı ve kesin kabulü işlemleri tamamlandıktan sonra işletme KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden “Ödeme Talep Formu” nu doldurur. Hizmet alımına ilişkin gerçekleşme, fatura ve ödeme tarihlerinin, destek başvurusunun KOSGEB Uygulama Birimi tarafından uygun bulunduğu tarihten sonra olması gerekir.
Destek ödeme talebinin KOSGEB tarafından uygun bulunmasının ardından, ilgili işletmenin banka hesabına destek ödemesi aktarılır.
Destek ödemesine esas belgelerin (Ödeme talep formu ve ekleri), en geç 1 yıl içerisinde işletme tarafından destek ödeme sürecine uygun olarak iletilmesi gerekir.

Destek Kalemleri

• Konaklama giderleri
• Ulaşım giderleri (Bulunulan yerden yurt dışı iş gezisinin düzenlendiği ülkeye veya birden fazla ülkeye gidilecek ise ülkeden ülkeye yapılacak havayolu/karayolu/demiryolu/denizyolu ulaşım bilet ücretleri)
• Tercüme, rehberlik giderleri, fuar giriş ücretleri ve toplantı-organizasyon giderleri [1]

Yurt Dışı İş Gezisi Programı KOBİ Başvuru Formu ve Taahhütnamesi: http://kobi.org.tr/images/ydig/formlar/tobb_kobifrm_kbft_01.doc

Kaynak: http://kobi.org.tr/index.php/haberler/kob-haberler/1307-kobiler-icin-yurt-disi-is-gezisi-destegi-reh...
[1] http://atso.org.tr/detay/2/2/1/6616/yurt-disi-is-gezisi-destegi.html