KOBİlerin Dijital Reklam Verirken Yaptıkları 5 Yanlış
21 Şubat 2018
/
Utkan BOSTANCI

YANLIŞ GÖRSEL SEÇİMİ

Görsellik içeren reklamların daha çok dikkat çektiği herkesçe bilinen bir gerçek. Fakat yanlış görsel seçimi bu kuralı tam tersine işletebilir.

KOBİ’lerin yanlış görsel seçiminden kaçınmaları için öncelikle yanlış görselin ne olduğu konusunda net çizgiler belirlemeliyiz. Ne yaparsak yanlış görsel seçmiş oluruz?
- Telifsiz Fotoğraf Kullanımı: Telifsiz marka kullanımı sizleri ağır yasal sorumluluklar altında bırakabilir ve reklam ile kazandığınız itibarın çok daha fazlası telif hakkı davaları sebebiyle marka değerinizden uçup gidebilir.
- Çözünürlüğü Düşük Fotoğraf Kullanımı: Reklamlarınızda çözünürlüğü düşük fotoğraflar kullanmak insanların algılarında markanız hakkında kalitesiz ürün/hizmet algısı yaratır.
- Yanlış Boyutlandırılmış Görseller: Yanlış boyutlandırılmış görseller insanların hem görsel beğenilerine hitap etmezler hem de reklam kampanyanız ve dolayısıyla markanız hakkında özensizlik intibası yaratırlar.
- Toplum Tarafından Tepkiye Yol Açacak Görsellerin Kullanımı: Profesyonel reklamcılar kullandıkları görsellerin vurucu, akılda kalıcı olmasıyla ilgilenirler. Fakat akılda kalıcı, vurucu hatta toplumda ses getirmesi kesin olan her görseldir denemez. Seçtiğiniz görselin toplumsal bir tepkiye yol açıp açmayacağını da iyi düşünün.

YANLIŞ REKLAM METNİ

Reklam metinleriniz kısa, anlaşılır ve harekete geçirici özellikte olmalı. Anlaşılır nitelikte olmayan veya yazım yanlışlarıyla dolu olan reklam metinleri hem bütçenizi boşa harcamanıza hem de profesyonellikten uzak görüntü ile var olan marka değerinizde de kayba yol açar. Bu durum, eriştiğiniz kişilere bazında sizin markanıza algılarda telafisi imkânsıza yakın büyüklükte zarar verecektir.

YANLIŞ DİJİTAL REKLAM MECRASI

Görsel seçiminizi ve reklam metninizi doğru şekilde belirlediğinizi düşünüyorsunuz. Peki ya reklamlar nerede yayınlanacak?
Reklamlarınızın hangi dijital mecrada yayınlanacağına karar vermek doğrudan doğruya neyi hangi ürünü / hangi hizmeti tanıtmak istediğinizle doğru orantılı.
Hedef kitlenizin sosyal medya kullanım alışkanlıklarını ve hangi sosyal medya uygulamasının ne amaçla kullanıldığını bilmek sizler için avantaj olacaktır. Böylece her uygulama için özelleştirilmiş reklam içerikleri ile daha çok kişiye erişme şansınız olur.

YANLIŞ HEDEF KİTLE

Reklamınızı hangi dijital mecra(lar)da yayınlayacağınıza da karar verdikten sonra, sıra bir başka hassas nokta olan geldi.
Hedef kitlenizi yanlış belirlemek şirket giderlerinizi kabartan ve siz KOBİ’lere hiçbir pozitif dönüşü olmayan negatif bir kalem yaratmak anlamına gelmektedir. Yanlış hedef kitle seçimi yapmamanın tek yolu, doğru hedef kitlenin nasıl oluşturulduğunu bilmekten geçiyor.

Doğru hedef kitle oluşturmanız için sizlere altın niteliğinde birkaç tavsiye;
- Demografik Özellikler: Yaş, cinsiyet, ilgi alanları gibi ölçütleri doğru belirleyin. Örneğin; araç modifikasyon ürünleri üreten bir firmaysanız hedef kitlesi olarak yasal araç sürme yaşı olan 18 yaş ve üstünü seçmelisiniz. Veya bebek bezi satan bir firmaysanız, dijital reklamınızı yeni doğan çocuk sahibi olması en muhtemel 25-45 yaş civarında tercih etmeniz daha az bütçeyle daha çok kişiye erişmenizi sağlar.

- İhtiyacı En İyi Karşıla: Reklam verdiğiniz kitlenin ihtiyaçlarını iyi analiz edin. Onların ihtiyaçlarını hedefleyin ve hedef kitlenize sizin ürününüzü / hizmetinizi denemeleri gerektiğine ikna edin. Bir önceki örneğimiz paralelinde gidecek olursak, bebek bezi üreten bir firma olarak sizin ürününüzü alacak olan ebeveynlere sizin en çok kuru tutan, en sağlıklı ürün olduğunuzu kavratmanız gerekir.

- İhtiyaç Olun: Girişimler her zaman ihtiyaçlardan doğmuyorlar. Eğer şirketiniz için Mavi Okyanus stratejisini belirleyerek yola çıkmışsanız, insanların ihtiyacı haline gelmek zorundasınız. Örneklem gereği, karanlıkta parlayan bir dövme geliştirdiğinizi ve bunu topluma yayarak para kazanmayı istediğinizi hayal edelim. Böyle bir durumda onlara reklamlarınızda anlatmanız gereken şey, böyle bir dövmenin onları herkesten farklı kılarak daha ayrı bir yerde konumlandırarak statü kazandıracağıdır.

ALDATICI REKLAMLAR

Aldatıcı reklam metinleri ile diğer yanlış reklam metinlerini ayıran en önemli özellik, eğer görsel iyi belirlenip hedef kitle doğru seçildiyse aldatıcı reklam metinlerinde reklamınızı görenlerin büyük çoğunluğu reklamınızla etkileşime geçeceklerdir. Fakat reklam metni ve yönlendirdiğiniz içerik arasında uyumsuzluğu fark eden kullanıcıların web sitenizi bir daha ziyaret etmeyeceklerini bilerek hareket edin.

Aldatıcı reklamların tüketici nezdinde markanızın cezalandırılması gibi bir karşılığı olmasının yanı sıra aldatıcı reklamlar konusunda yasalarımız da tüketicinin yanında yer almakta.

Bu hususla ilgili Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddesi şöyle.
6502 sayılı TKHK’ya göre;

Ticari reklam

MADDE 61–(1) Ticari reklam, ticaret, iş, zanaat veya bir meslekle bağlantılı olarak; bir mal veya hizmetin satışını ya da kiralanmasını sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla reklam verenler tarafından herhangi bir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollarla gerçekleştirilen pazarlama iletişimi niteliğindeki duyurulardır.

MADDE 61–(2) Ticari reklamların Reklam Kurulunca belirlenen ilkelere, genel ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına uygun, doğru ve dürüst olmaları esastır.

MADDE 61–(3) Tüketiciyi aldatıcı veya onun tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, şiddet hareketlerini ve suç işlemeyi özendirici, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve engellileri istismar edici ticari reklam yapılamaz.