KOBİLERİN KARŞILAŞTIĞI TEKNOLOJİK ZORLUKLAR
22 Mayıs 2019
/
Guru Akademi Araştırma Ekibi

Teknoloji, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ'ler) için hem bir nimettir hem de bir bela olabilir. Bazı teknolojiler KOBİ'lerin verimliliğini ve verimliliğini artırmaya yardımcı olabilir, ancak aynı zamanda büyük bir mali yük olabilir. Örneğin, envanter yazılımı indirmek verimliliği ve üretkenliği artırabilir, ancak önemli bir finansal maliyet getirebilir.

Bu makalede, KOBİ'lerin Bilişim Teknolojilerinde yaşadıkları finansal zorluklar ve konular da dahil olmak üzere teknolojiyle ilgili olarak karşılaşabilecekleri bazı temel zorlukları ana hatlarıyla açıklıyoruz. Bu zorlukların anlaşılması, KOBİ yöneticilerinin hazırlıklı olmalarına ve bu zorlukları azaltmaya çalışırken proaktif olmalarına yardımcı olabilir.

Teknoloji Pahalıdır
KOBİ'lerin çoğu, özellikle kuruluş aşamalarında olduğu gibi, iş yaşamında finansal sıkıntı yaşayabilirler. Bu nedenle, en etkili teknolojilere erişim sahibi olmak çok zor olabilir. Buna karşılık, büyük şirketler çok fazla mali esnekliğe sahipler ve en son teknolojileri edinmek onlar için çok daha kolay. KOBİ'ler için finansman zaten var olan bir sorunken bir de gerekli teknolojinin pahalı olması KOBİ’ler için çok zor olabilir.
Bağımsız araştırma şirketi Ipsos, 10 küçük işletme sahibinden 9'unun teknolojiyi sürdürme ve yükseltme maliyetlerini en büyük zorluk olarak tanımladığını tespit etti. Aynı şekilde, bu işletme sahiplerinin yalnızca %46'sı bütçelerinin daha büyük şirketlerle aynı teknolojilere erişmelerini sağlayacak kapasiteye sahip olduğunu düşünüyor.
Ipsos’un araştırması, dizüstü bilgisayarlar, masaüstü bilgisayarlar ve akıllı telefonlar gibi teknolojilerin KOBİ'ler için önemli bir maliyet getirdiğini göstermiştir. Benzer şekilde, dış kaynaklı teknik destek, sabit hatlı telefonlar ve bulut bilişim teknolojileri de KOBİ'ler için önemli bir maliyete sahiptir.

BT Sorunları
Çoğu KOBİ, teknoloji yönetimini maliyetleri düşürmek adına dış kaynaklardan almaktadır. Bu durum, şirket yöneticilerinin dış desteğe tamamen bağımlı olma riskini ortaya koyarken, onları seçtikleri hizmet sağlayıcısının yetenekleri ile sınırlı oldukları anlamına gelir.

Eğer şirket yöneticileri kendileri için yeterli BT (Bilişim Teknolojileri) eğitimine sahip değilse, BT bakımını yürütmek için büyük oranda hizmet aldıkları şirkete bağımlı olurlar. Bu, bazen yanlış yönlendirilmelere ve para israfına yol açabilir.

Benzer bir şekilde, KOBİ'lerin işletme yöneticileri BT desteğini kurum içi yerine getirmek istiyorlarsa, muhtemelen yetenekli profesyonelleri istihdam etmek için çaba harcayacaklardır. Daha büyük şirketler genellikle daha yüksek ücretler ve daha büyük faydalar sağlayabildiğinden, yöneticiler BT'yi kurum içinde tutmak istemesine rağmen, doğru insanları korumak için çaba gösterebilirler.

BT ile olan bu sorunlar genellikle şirketiniz büyümeye başladığında kaybolmaz. Aslında, KOBİ'niz büyüdükçe, yeni teknolojilere ayak uydurmanız daha iyi olmalıdır. Küçük işletmeniz orta büyüklükte bir işletmeye dönüşmeye başladıkça, Dropbox ve Google Drive gibi ücretsiz teknolojilerin artık sizi tatmin etmediğini göreceksiniz.
KOBİ'lerin ilk kuruldukları ve gelişim dönemlerinde, onlara BT alanında yardımcı olan bir teknoloji hizmetleri danışmanı edinmeleri önerilir, böylece finansmanlarını düşürmeden üretken ve verimli kalabilirler.