KOSGEB
13 Mart 2019

KOSGEB, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin ve girişimcilerin rekabet güçlerini geliştirecek destek ve hizmetler sunarak ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını artırmayı misyon edinen bir kamu kuruluşudur.

Girişimcilere yönelik programlarıyla ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamaktadır. Girişimcilere destek programının amacı, girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek, başarılı iş planlarını/iş modellerini ödüllendirmek, girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası iş birliğini arttırmak, yeni kurulan işletmelerin en kırılgan oldukları dönemde hayatta kalma oranının arttırılmasına katkı sağlayacak yapıların ve ulusal plan ve programlar doğrultusunda yeni işletmelerin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamaktır.

KOBİ’lere sunulan hizmetler ise Ar-Ge, teknolojik üretim ve yerlileştirme, işletme büyütme ve uluslararasılaşma, finansman ve laboratuvar gibi desteklerdir.

KOSGEB’e Başvurmak için

• KOSGEB’e Kayıt: İlk başvuru kısmından işletmenizin kaydını oluşturun.
• KOBİ Beyannamesi: İşletmenizin KOBİ vasfı taşıyıp taşımadığını tespit etmek için beyannameyi doldurun.
• Beyanname Kontrol: Uzmanlar tarafından beyannamenin kontrolü yapılır.
• Desteklere Başvuru: Tercih ettiğiniz desteklere başvurmak için uzmanlarla görüşün.

KOSGEB’in Desteklediği Sektörler:
https://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/DesteklenenSektorler.pdf

Kaynak: https://www.kosgeb.gov.tr/site

Kategoriler

Kobi Gurusu Öner