KOSGEB e-AKADEMİ AÇILDI!
02 Ağustos 2019

Eğitimin Amacı ve Gerekçesi

Girişimcilik Programının Amacı

Girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek, başarılı iş planlarını/iş modellerini ödüllendirmek, girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası iş birliğini arttırmak, yeni kurulan işletmelerin en kırılgan oldukları dönemde hayatta kalma oranının arttırılmasına katkı sağlayacak yapıların ve ulusal plan ve programlar doğrultusunda yeni işletmelerin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamaktır.
“Yeni Girişimci Programı; Geleneksel Girişimci ve İleri Girişimci olmak üzere iki alt programdan oluşuyor.

Geleneksel Girişimci Programı
İşletmeleri, kuruluş yıllarında desteklemeyi ve bu işletmelerde istihdamı teşvik etmeyi hedefliyor.

İleri Girişimci Programı
Ülkemizin küresel piyasalarda rekabet edebilmesine olanak sağlayacak, ihracat yapabilecek, daha fazla istihdam oluşturabilecek, marka olabilecek, yenilikçi ve teknoloji alt yapısına sahip sektörlerde yer alan işletmelerin sayısının artırılmasını hedefliyor.

Yazar: Guru Akademi Araştırma Ekibi