KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı)
05 Ocak 2018

Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomideki rolünü ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini artırmak ve sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş kamu kurumudur. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olan KOSGEB, 20 Nisan 1990 tarihli ve 3624 sayılı yasayla kuruldu. Merkezi Ankara'da olan KOSGEB, tüzel kişiliği haiz özel bütçeli bir kuruluştur.
Kurulduğu tarihten Mayıs 2009'a kadar sadece imalat ve üretim sektörlerine destek sağlayan KOSGEB, 5 Mayıs 2009 tarih ve 27219 sayılı Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren 5891 sayılı Kanunla birlikte hizmet ve ticaret sektörlerini de kapsamı alanına almıştır.

Başlıca KOSGEB destekleri şu şekildedir:

  • KOBİ Proje Destek Programı
  • Tematik Proje Destek Programı
  • İşbirliği Güç birliği Destek Programı
  • AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı
  • Genel Destek Programı
  • Girişimcilik Destek Programı
  • Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı
  • Kredi Faiz Desteği
  • Laboratuvar Hizmetleri

KOSGEB hakkında daha ayrıntılı bilgiye ulaşmak için:
http://www.kosgeb.gov.tr/  adresini ziyaret edebilirsiniz.

Kategoriler

Kobi Gurusu Öner