KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLİ TİCARİ ALACAK SİGORTASI TARİFE VE TALİMAT TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR BİLGİ
05 Nisan 2019

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kurulan Olağan Dışı Riskler Yönetim Merkezi, KOBİ’lere ticari alacak sigortası sağlayacağını açıklamıştır.

Firmaların büyüklüğüne ve satışların vade gününe göre değişebilen bu primler Resmî Gazete ’deki ilgili tebliğde belirlenmiştir. İhracata yönelik satışlar sigorta kapsamına girmeyecektir. Ticari alacak riskinden korunmak isteyen KOBİ’ler bu konuda başvuruda bulunabilirler.

Başvuru koşulları şu şekildedir:

a) Başvuru tarihinden itibaren en az iki yıl önce kurulması.
b) Merkez tarafından belirlenen risk değerlendirme kriterlerini sağlaması.
c) Basit usul dışında vergi mükellefi olması.

Alacak sigortası ile aşağıda yer alan satışlara teminat sağlanır:

a) Sigortalı ile alıcı arasında bir satış sözleşmesi var ise; sözleşmede satış vadesinin belirtildiği, satış sözleşmesinin var olmadığı durumlarda ise; sigortalı ile alıcı arasında kararlaştırılan satış vadesinin fatura üzerinde belirtildiği satışlar.
b) Dövize endeksli faturalar veya sözleşmeler kapsamındakiler hariç olmak üzere, fatura veya faturaları Türk Lirası cinsinden kesilen satışlar.
c) Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, odalar ve borsalar, meslek birlikleri, dernekler, vakıflar, kamu iktisadi kuruluşları haricinde kalan alıcılara yapılan satışlar.”

Detaylı Bilgi: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/03/20190327.pdf (20.-21. Sayfalar)

Kategoriler

Kobi Gurusu Öner